hallingdal aktiviteter

Venneforeninger

Museumslagene yter museene en stor tjeneste ved å bidra til aktivitet ved våre museumsavdelinger. Medlemmene er gode støttespillere og medspillere som bidrar til å styrke interessen for kulturarven i Hallingdal.

Hos venneforeningene kan du finne et trivelig fellesskap med andre som ønsker å skape interesse for Hallingdal Museums sine avdelinger; hjelpe til med blant annet reingjøringsdugnader, sesongåpning, aktivitetsdager og arrangement på museumsavdelingene. Hallingdal Museum ønsker at foreningene kan komme med forslag og innspill til arrangement, foredrag, utstillingstemaer eller andre aktiviteter som er med å skape aktivitet og liv hos oss!

Venneforeningene

Nes museumslag 

Museumslaget i Nes ble stiftet i 1899, samtidig som selve museet ble grunnlagt.

Nes Museumslag er en venneforening for Hallingdal Museum, avdeling Nesbyen. Hovedoppgaven er å være en støtteforening som hjelper museet der det trengs.

Lagets medlemmer utfører mange viktige oppgaver gjennom sesongen. Aktivitetene omfatter alt fra praktisk dugnadsarbeid til deltakelse i museets formidling. Den aller viktigste oppgaven museumslaget har, er å finne håndverkere til sommerens onsdagsaktiviteter. Da er det behov for håndverkere av alle slag som kan skape liv i og utenfor de gamle stuene.

Ål museumsforening

Ål Museumslag er eier av bygninger og gjenstander på Ål Bygdamuseum. Ål Museumslag ligger for tiden i dvale, men det er fullt mulig å delta i arbeidet med å skape et aktivt museum. Ta kontakt med Hallingdal Museum, hvis du ønsker å være med på aktivitetsdager og lignende.

Dagali museumsforening

Grunnleggeren av Dagali Museum, Gunnar Stensen testamenterte i 1947 museet til bygda Dagali. Dagali museumsforening ble stiftet i 1948, for å på vegne av bygda Dagali eie og drive Dagali Museum. Dagali museumsforening bidrar ved arrangementer på museet, arbeider med Dagali museums fotosamling, og gir ut årboka Som Daga’lir.

Gol museumslag 

Gol Museumslag arrangerer årlig barnehagedag for alle kommunens barnehagebarn. De arrangerer også kirkekaffe i anledning utendørsgudstjeneste på tomta til den gamle stavkirka, som i 1884 ble fraktet på slede til Norsk Folkemuseum på Bygdøy hvor den nå står.

Hol museumslag

Hol museumslag ønsker å arbeide for å fremme interesse og forståelse for lokale museer og andre kulturminner, samt støtte dagens lokale kultur. I tillegg til å være støttespillere på arrangementer ved Hol Bygdemuseum og Dokken Fjellgard i Sudndalen, setter de opp egne foredrag og turer til andre museer.