hallingdal intriør

Om gjenstandsinnsamling hos Hallingdal Museum

Har du gjenstander, materialer eller fotografier du ønsker å gi som gave til Hallingdal Museum? Send oss gjerne en e-post med bilder og informasjon.

Samlingen

Hallingdal Museum forvalter en omfattende samling av kulturhistoriske gjenstander og materiale med en historisk tilhørighet til Hallingdal og omegn, og dette er også museets områdefokus i innsamling. Vi har 7 besøkssteder med tilhørende samlinger og til sammen forvalter vi 122 kulturhistoriske bygninger og 33000 gjenstander. Museet har også en omfattende fotosamling.

Hos Hallingdal Museum praktiserer vi en passiv gjenstands/materialinnsamling, som vil si at nye gjenstander eller nytt materiale som tas inn i samlingen stort sett kommer fra gaver, som oftest fra privatpersoner.

Ved henvendelser om ønske om å gi gaver vil museet gjøre en faglig vurdering på hva som tas inn som en del av museets samling basert på blant annet relevans, historisk tilknytning, hva som eksisterer i samlingen fra før og hva museet har kapasitet til å ta vare på.

Om du har gjenstander eller annet materiell du ønsker å gi som gave til museet, som har en tilknytning til Hallingdal eller som du tror kan være av interesse for museet på andre måter, ta gjerne kontakt med oss på e-post.

Vi setter pris på om du inkluderer følgende i e-posten: 

  • En kort begrunnelse for hvorfor du mener dette er av interesse til Hallingdal Museum. Har gjenstanden f.eks. noen historier rundt seg eller har en lokal tilknytning til Hallingdal?
  • Eier, tidligere eier og tidligere bruker.
  • Hvem som har laget gjenstanden (ev. produsent – f.eks. lokal fra Hallingdal).
  • Brukssted og ev. produksjonssted (om det finnes informasjon om dette).
  • Enkle foto av gjenstanden og om aktuelt en enkel beskrivelse av materialet.

Hvis vi takker ja til gjenstanden og ønsker å ta den inn i samlingen vår, setter vi stor pris på om du kan gi så detaljert informasjon som mulig om gjenstanden. Dette er av stor verdi for oss, for eventuell videre forskning og for gjenstanden/materialet i seg selv.

Noen gjenstander eller noe materiale kan også være av interesse for oss til bruk som rekvisitter til formidlingsformål.

Hallingdal Museum utfører ikke verdivurderinger av gjenstander. Til dette anbefaler vi auksjonshus eller lignende.

Kontakt oss:

E-post: hallingdalmuseum@buskerudmuseet.no
Telefon: 320 71 485

Hallingdal Museums fotosamling

Hallingdal Museums fotosamling inneholder ca. 26 000 bilder fra Nesbyen og Hallingdal. Bildene omfatter alt fra gamle glassplater til nyere fargebilder. Bildene er scannet og digitalisert av Nes Historielag fra 2006 til i dag. Historielaget har gjort, og gjør, en formidabel innsats for Hallingdal Museum i arbeidet med alle bildene. En stor takk til dem for uvurderlig arbeid! Takk til alle som har lånt ut bilder til arkivet, og takk til Nes Museumslag som har støttet prosjektet økonomisk.

Dagali Museum, en av underavdelingene til Hallingdal Museum, har også en fotosamling som ble innlemmet som en egen del i fotosamlingen i 2019. Dagali museumsforening arbeider her med foto fra /med tilknytning til Dagali.

Du kan søke på navn, sted, navngitte personer, årstall m.m. Vi håper at publikum kan gi tilbakemelding hvis dere finner feil i opplysningene, slik at fotoarkivet blir enda mer fullstendig. En beskrivelse av hvordan du kan komme med tilbakemelding på finner du under «Kontakt oss» nederst på bildearkivets nettside. For vilkår om bruk av bildene i arkivet finner du under «Vilkår» på samme side.

Samlingsvekst

Har du fotografier du mener er relevante for oss, så tar vi gjerne imot. Museet har i flere år samarbeidet med Nes Historielag om digitalisering og teksting av fotosamlingen. Den digitale samlingen, «Bildearkiv», kan sees på nett – se under for link.

Hensikten med digitaliseringen er å ta vare på historiske fotografier av mennesker og steder fra Hallingdal for ettertiden og å formidle samlingen til flere. Derfor kan du enten donere fotografier som gave til oss for innlemmelse i vår samling, eller låne materialet ut til oss for digital bevaring der du beholder originalen. Dette blir avtalt på forhånd. All informasjon om navn, stedsnavn, fotograf og historie rundt fotografiene tas imot med stor takknemlighet.

Søk etter bilder i fotosamlingen til Hallingdal Museum her: https://digitaltmuseum.org/hfnfa

 For flere fotografier fra Hallingdal, se også:

Gol bygdearkiv / DigitaltMuseum (https://digitaltmuseum.no/owners/GBA)
Hemsedal Bygdearkiv / DigitaltMuseum (https://digitaltmuseum.no/owners/HEMB)
Hol Bygdearkiv / DigitaltMuseum (https://digitaltmuseum.no/owners/HBA)

Ål bygdearkiv har også foto, noen få er lagt ut på hjemmesiden deres: Heim - Ål bygdearkiv (http://www.aalbygdearkiv.no/ )

Bibliotek

Hallingdal Museum, Nesbyen har utlån av en del bøker innen lokalhistorie, ulike kulturhistoriske tema og emigranthistorie. Ta kontakt med museet for utlån. En del bøker er ikke til utlån, men kan leses på museet.

Bøkene kan søkes etter på nett via Hallingdalsbiblioteka  (https://hallingdalsbiblioteka.no/).

Digitalt Museum