hallingdal_skole

Formidling

Museet har flere pedagogiske tilbud å by på, både i og utenfor Den Kulturelle Skolesekken, alle forankret i gjeldende læreplaner. Der hvor ikke annet er nevnt, er tilbudet gratis. Bestilling bør gjøres i god tid på forhånd. Ta gjerne kontakt for mer informasjon, eller ønsker om andre tema. Vi lager og setter sammen opplegg tilpasset dere!

Skoleopplegg

For barnehage/småskole

Livet på den gamle gården: Alderstilpasset opplegg med besøk i de gamle husene, fortelling og evt. oppgaver eller litt praktisk arbeid. Tema tilpasses etter ønske. Tilbys på alle besøkssteder, og kan tilpasses ulike årstider.

Jul i gamle dager – på jakt etter fjøsnissen: Foran peisen får barna høre om jul i gamledager og om fjøsnissen. Etterpå går vi ut og ser om vi finner ham! Hvis dere ønsker det, serveres det risengrynsgrøt, da er det en liten sum å betale for å dekke kostnaden til grøt. Tilbys i desember på Nesbyen.

Jul i gamle dager: Vi pynter til jul og forteller om gamle juletradisjoner. Kanskje finner vi også julebukken eller fjøsnissen. Tilbys på alle besøkssteder i desember.

For grunnskole

Energikilder i det gamle bondesamfunnet: Gjennom ulike aktiviteter gjøres elevene kjent med arbeid og energikilder i det gamle bondesamfunnet; håndkraft, vannkraft, hestekrefter, brensel og ild.  Ved Hallingdal Museum Nesbyen, mai – oktober for 4. – 7. trinn.

Tømmerfløting: Hvordan foregikk tømmerfløtingen, og hvilken betydning hadde den? Teoretisk innføring med påfølgende rollespill i museets fløteranlegg. Ved Hallingdal Museum Nesbyen, april – oktober, for 4. -7. trinn.

Mat og vann - før og nå: Hvordan fikk de vann og mat? Hva spiste og drakk de? Hvordan ble mat lagret før i tiden? Barna får bl.a. bære vann med vannsele. Ved Ål Bygdamuseum, Dagali Museum og Hallingdal Museum Nesbyen, mai- oktober, for 1.- 7. trinn

Mat og vatn i dag: En tur i åkeren, urtebedet, og blant de ville vekstene på museumsområdet. Omvisning med smak! Ål Bygdamuseum, mai-oktober, 1.-7. trinn.

Et tre: Først en kulturhistorisk innføring i hvordan treet kunne nyttes i eldre tid. Deretter praktisk arbeid med et valgt treslag fra felling i skogen til ferdig produkt. Praktisk arbeid må foregå i små grupper. Først og fremst på Ål Bygdamuseum, men kan tilbys på alle besøksstedene. Hele året. 1.-7. trinn.

Lafting og praktisk matematikk: Enkel innføring i hvordan et laftet bygg er satt sammen, og de ulike delene av bygget. Deretter ei matematikkøkt, med måling, tegning og regning for å finne ut hvor mange trær som må felles for å bygge ei tømmerstue. Ved alle museene, eventuelt i skolens nærmiljø. På Nesbyen kan dette kombineres med lafting med byggesettet vårt. For 4.-7. trinn.

Gammeldags skoletime: Vi tilbyr en skoletime som i gamle dager i en av våre gamle skolestuer. Litt skolehistorie, lesing, skriving og matematikk, alt tilpasset årstrinn. Ved Hallingdal Museum Nesbyen, Ål Bygdamuseum, Dagali Museum, Gol Bygdemuseum, april – oktober, for 1.-10. trinn

Fra kokegrop til mikrobølgeovn: Hvordan ble maten lagret og hvor ble den tilberedt, før elektrisitet og fryseteknikk gjorde hverdagen enklere? Hvilken betydning har denne utviklingen for vår samtid?  Ved alle museene i Hallingdal. april-oktober, for 9. trinn

For videregående skole:

Helsestell og hygiene i det gamle bondesamfunnet: Vi tar for oss hygiene, helseplager og behandling i det gamle bondesamfunnet, samt milepeler fra veien til vårt moderne helsevesen. Ved alle besøkssteder, april – oktober.