hallingdal_skole

Formidling

Museet har flere pedagogiske tilbud å by på, både i og utenfor Den Kulturelle Skolesekken, alle forankret i Kunnskapsløftet. Der hvor ikke annet er nevnt, er tilbudet gratis. Bestilling bør gjøres i god tid på forhånd. Ta gjerne kontakt for mer informasjon, eller ønsker om andre tema.

Skoleopplegg

Energikilder i det gamle bondesamfunnet 
Ved Hallingdal Museum Nesbyen
Mai – oktober for 4. – 7. trinn

Pris: 400,- pr. gruppe 

Gjennom ulike aktiviteter gjøres elevene kjent med arbeid og energikilder i det gamle bondesamfunnet; håndkraft, vannkraft, hestekrefter, brensel og ild.  

Tømmerfløting
Ved Hallingdal Museum Nesbyen
April – oktober, for 4. -7. trinn

Hvordan foregikk tømmerfløtingen, og hvilken betydning hadde den? Teoretisk innføring med påfølgende aktivitet i museets fløteranlegg.

Helsestell
Ved Hallingdal Museum Nesbyen
April – oktober, for VGS

Vi tar for oss hygiene, helseplager og behandling i det gamle bondesamfunnet, samt milepeler fra veien til vårt moderne helsevesen.

Mat og vann - før og nå
Ved Ål Bygdamuseum, Dagali Museum og Hallingdal Museum Nesbyen Mai- oktober, for 1.- 7. trinn

Hvordan fikk de vann og mat? Hva spiste og drakk de? Hvordan ble mat lagret før i tiden? Barn får bære vann med vannsele. 

Mat og vatn i dag:
En tur på åkeren, urtebedet, og blant de ville vekstene på museumsområdet. Omvisning med smak! 

Fra kokegrop til mikrobølgeovn 
Ved alle museene i Hallingdal.
April-oktober, for 9. trinn 

Hvordan ble maten lagret og hvor ble den tilberedt, før elektrisitet og fryseteknikk gjorde hverdagen enklere? Hvilken betydning har denne utviklingen for vår samtid?  

På jakt etter fjøsnissen
Ved Hallingdal Museum Nesbyen og Ål Bygdamuseum
I desember for barnehager, 4-5åringer

Pris: 20,- pr. barn ved evt. grøtservering. 

Foran peisen får barna høre om jul i gamledager og om fjøsnissen. Etterpå går vi ut og ser om vi finner ham! Hvis dere ønsker det, serveres det risengrynsgrøt. 

Gammeldags skoletime
Ved Hallingdal Museum Nesbyen, Ål Bygdamuseum, Dagali Museum, Gol Bygdemuseum.
April – oktober, for 1.-10. trinn

Vi tilbyr en skoletime som i gamle dager i en av våre gamle skolestuer. Litt skolehistorie, lesing, skriving og matematikk, alt tilpasset årstrinn. 

Et tre
Ved alle museene i Hallingdaleller ved den enkelte skole.
Hele året. 1.-7. trinn.

Praktisk arbeid må foregå i små grupper. 

Først en kulturhistorisk innføring i hvordan treet kunne nyttes i eldre tid. Deretter praktisk arbeid med et valgt treslag fra felling i skogen til ferdig produkt. 

Lafting og praktisk matematikk
Ved alle museene, eventuelt i skolens nærmiljø.
For 4.-7. trinn. 

Enkel innføring i hvordan et laftet bygg er satt sammen, og de ulike delene av bygget. Deretter ei matematikkøkt, med måling, tegning og regning for å finne ut hvor mange trær som må felles for å bygge ei tømmerstue.