Hallingdal_ÅL_Hausttakkefest Ål Bygdamuseum 040916 foto Vibeke Hjønnevåg tillatt å publisere bilder av barna (97)

Opplevelser

Gjennom ulike arrangementer, temadager og utstillinger legger museet til rette for opplevelser og kunnskapsformidling knyttet til både eldre og nyere tid.

Opplev museene

Alle museumsavdelingene i Hallingdal har en hovedvekt av bygninger og samlinger fra bondekulturen på 1700- og 1800-tallet. I tillegg finnes det bygninger og gjenstander fra skole, håndverk, industri og handel. Gjenstander fra nyere tid er samlet inn i forbindelse med ulike utstillinger.

Flere av bygningene er rikt dekorert med rosemaling og andre malingsteknikker. Hallingdal er ett av distriktene hvor rosemaling var særlig utbredt. Herbrand Sata, sønnene Nils og Embrik Bæra, Kristen Aanstad, Kittil Rygg og telemarkingen Knut Luraas er noen av dem som har malt blomsterornamenter, bibelske motiv, fantasidyr og vers på vegger og tak.

På Nesbyen står et emigranthus fra 1882 som ble fraktet fra Nord Dakota til Hallingdal på 1990-tallet. I tilknytning til emigranthuset har også museet en samling av arkiv- og bokmateriale som forteller om den omfattende utvandringen som fant sted fra Hallingdal til Amerika på 1800-tallet og tidlig 1900-tallet.

En av hovedattraksjonene til Hallingdal Museum Nesbyen er Staveloftet fra ca. 1340, som i 1908 ble flyttet fra Ål til det tidligere Hallingdal Folkemuseum på Nes. Loftet er en av svært få profane middelalderbygninger i Norge.

 

I Hol er, foruten Hol Bygdemuseum, også fjellgarden Dokken i Sudndalen, som er en samling unike bygninger i sitt opprinnelige miljø. Skaga-gården på Gol står også på sin opprinnelige plass. Det samme gjør Hemsedal Bygdatun, og i stor grad Leksvol-gården på Ål Bygdamuseum. For øvrig består museene av bygninger som er flyttet til museumsområdene.

Hallingdal Museum har også billedkunst i samlingen. Tekstilkunstner Birgit Hagen (1912-2004) fra Ål, ga hele sin produksjon til Hallingdal Museum, se utstillingen på Digitalt Museum . Ytteborg-portrettene, datert fra slutten av 1700-tallet til begynnelsen av 1900-tallet, ble sammen med en rekke gjenstander gitt til Hallingdal Museum i 1951 av Fernanda Ytteborg, som takk for gode år i bygda.

Magne Galåen bosatt i Oslo, ga museet i 2005 en stor del av sin produksjon; malerier med naturmotiv fra flere steder i Hallingdal.  Bildene kan ses på Digitalt Museum.

Blyanttegninger av Elif Peterssen kan også ses på Digitalt Museum.

Litografier av norske nationaldragter samt trykk av Adolph Tidemand finnes i samlingen på Hallingdal Museum, Nesbyen.

Kunstvandring Nesbyen er også verdt å oppleve.