besøk oss hallingdal

Hallingdal Museum - Nesbyen

Hallingdal Museum Nesbyen er vårt hovedsete, og her finner du hovedbygget vårt med kontor, butikk og museumsutstilling, samt museumstunet og utleielokale Tandberg. Vi håper du får et trivelig besøk hos oss!

Besøk oss

Åpningstider

Hallingdal museum Nesbyen:
Tirsdag til fredag 9 – 15

Åpent mellom 2. juli og 14. august
Onsdag 12.00 – 18.00
Lørdag og søndag 11.00 – 16.00

Besøksadresse
Møllevegen 18, 3540 Nesbyen
Kart til HALLINGDAL MUSEUM, NESBYEN 

Kontaktinformasjon
For spørsmål og mer informasjon, ta kontakt på e-post hallingdalmuseum@buskerudmuseet.no
eller telefon 32 07 14 85.

For mer informasjon om våre arrangementer, se forsiden eller vår Facebook-side.

Program 2022 / Events and Exhibitions in 2022

Program finner du her.
Følg også med på vår Facebook for mer info.

Utstillinger du kan se hos oss:

Draktutstilling (Hovedbygget)
Barns liv i Hallingdal, 1800-1960 (Hovedbygget)
Andre Verdenskrig i Hallingdal (Tandberg)
Fotoutstilling ved Kjersti Rylandsholm (Tandberg)
Fotoutstilling ved Torill Thømt (Tandberg)

Utstilling om ljå og ljåsmiing i Hallingdal (i det rekonstruerte Mjølidfjøset)

Du kan se alle bygningene fra Hallingdal Museum - Nesbyen her på Digitalt Museum.

Om museet

Hallingdal Museum Nesbyen, tidligere Hallingdal Folkemuseum ble grunnlagt av Landbruksdirektør Gudbrand Tandberg i 1899, og er blant de eldste friluftsmuseene i Norge. Det var fram til 2004 distriktsmuseum for Hallingdal. Etter dette ble museet på Nesbyen administrasjonssenteret for Hallingdal Museum, som igjen er en del av Buskerudmuseet.

På museumsområdet ved de maleriske fossene i Rukkedøla, finnes det 30 antikvariske bygninger og ca. 30 000 gjenstander fra hele regionen.  Bygningene kommer fra store deler av Hallingdal og forteller om bondekultur og næringsliv opp gjennom tidene. Staveloftet fra Ål ble bygd rundt 1340 og er i dag et av landets best bevarte ikke-kirkelige trehus fra middelalderen.

På museet står også en annen sjeldenhet, Emigranthuset, et bolighus bygget i Nord Dakota i 1882 av den emigrerte ålingen Ole Svendsen Skrattegard. Ole var gift med Gro Nilsdatter f. Gudmundsrud fra Ål. De reiste nygifte til Amerika. Gro døde i 1878 etter den 10. barnefødselen på bare 16 år. Ole flyttet da fra deres farm i Iowa til Nord Dakota hvor han bygget huset du i dag kan se her.

Andre bygninger man kan se på museet er blant andre Lie skole fra 1871, en utedo fra nedlagte Liodden jernbanestasjon, en seterbu bygget som årestue, revegård, Nes mølle, en fungerende bekkekvern og flotte rosemalte stuer.

Gjennom året arrangeres ulike temadager ved museet; Markens Grøde, Jul på museet og Påske på museet. Hver onsdag fra slutten av juni til begynnelsen av august er det aktivitetsdager på museet, hvor det vises gamle håndverkstradisjoner i husene og på museumsområdet. Den gamle landhandelen er åpen og tilbyr et variert utvalg av varer.

Fortellerteatret “Jenta i Staveloftet” er inspirert av sagnet om jenta som overlevde Svartedauden innesperret i loftet på gården. Forestillingen vises i Staveloftet på aktivitetsonsdagene.

«Energikilder i det gamle bondesamfunnet» er museets aktivitetsområde hvor det finnes interessante oppgaver for folk i alle aldre. I en rolig arm av Rukkedøla er det laget et mini-fløtningsanlegg hvor barn i følge med voksne kan prøve seg som tømmerfløtere. Fløterhaker lånes ut i resepsjonen i administrasjons- og utstillingsbygget. Her finner du også museumsbutikken, den faste draktutstillingen og skiftende utstillinger, samt vårt bibliotek. I Tandbergbygget – det gamle utstillingsbygget – er det utstillinger i 2. etasje; «Fra mørke til lys» Krigsutstilling 1940-1945, kjøkkeninnredning fra 1940-1950, samt et gammelt sølvsmedsverksted, våpensmedverksted og utstilling av fotoutstyr. I 1. etasje er det skiftende aktiviteter og utstillinger, samt en samling flotte framskap, og på aktivitetsdagene er det kafe her. Disse lokalene er det også mulig å leie.

Hallingdal Museum Nesbyen ligger i forlengelsen av Gamle Nes. I dag et levende bomiljø, men også en vel bevart del av Nesbyens historie som senter for embetsstanden i Hallingdal. Ove Gude var noen år Sorenskriver her. Sønnen, Hans Gude, som da utdannet seg til maler i Düsseldorf, besøkte foreldrene flere ganger, både med og uten kunstnerkolleger.  Langs fossene i Rukkedøla fant de mange motiv, og reproduksjoner av noen malerier kan sommerstid sees langs det som kalles Kunstvandring Nesbyen som strekker seg langs museumsområdet og ned i Gamle Nes, og med utstillinger i den gamle sorenskrivergården.

Nes Museumslag er av stor betydning for aktiviteten ved museet. Laget eide frem til 1999 Hallingdal Folkemuseum. Da ble museet en offentlig stiftelse og i 2004 inngikk det som en del av Stiftelsen Hallingdal Museum. De gjør en spesielt viktig jobb med museets fotosamling, og på aktivitetsdagene. Andre viktige samarbeidspartnere er Nes Husflidslag og Nes Historielag.