Ål Bygdamuseum

Besøksinformasjon - Ål Bygdamuseum

Åpningstider / Opening hours

Fra 3. juli til 10. august har vi åpent med omvisere mandag, tirsdag og torsdag klokken 11-16, med mulighet til å se inne i husene. Men tunene er selvfølgelig åpne for alle utenom åpningstidene, og omvisning for grupper utenom sesong kan gjøres etter avtale!

Between 3. July and 10. August you can visit our museum with a local guide Mondays, Tuesdays, and Thursdays between 11.00 and 16.00. Outside of these ours you are welcome to walk around the outdoor area of the museum.

Besøksadresse

Øvre-ålsvegen 43, 3570 Ål  
Kart til ÅL BYGDAMUSEUM
Telefon: 32 08 81 40
 

Du kan se alle bygningene fra Ål Bygdamuseum her på Digitalt Museum

Billettpriser / Ticket prices

Voksen / Adult: 70 kr
Barn, student, honnør / Children, students, and seniors: 50 kr
Barn 0-3 år går gratis / Children ages 0-3 get free entry

Ved spesielle arrangementer gjelder andre priser. Omvisninger kan bestilles etter avtale / During special events ticket prices may vary. Guided tours are possible to arrange.

Omvisning grupper / Guided tour groups:

Grupper på 2-10 personer / groups of 2-10 people: 800 kr per gruppe / per group
Grupper mer enn 10 personer / groups of more than 10 people: 80 kr per person
Barn 0-3 år går gratis / Children ages 0-3 get free entry

Ta kontakt for å bestille egen omvisning / Contact us to book guided tours

Om Ål Bygdamuseum

Ål museumslag ble stiftet i 1924, og museet ble åpnet i 1946. De gamle husene på gården Leksvoll ble starte på Ål Bygdamuseum: 2 stugu, loft, stolphus, sauestall, grisehus, fjøs, låve, hestestall og eldhus. Den ene stugu ble brukt til tingstugu fra 1671 til 1730. Tre av husene i tunet kommer fra andre gårder: badstugu fra Rudningsdokken i Torpo, kvernhuset fra Torsteinsrud i Leveld, og smiu fra Stave i Nedre- Ål.

Museet har etter hvert skaffet seg flere hus som er satt opp i bakkene ovenfor gårdstunet: Kvinnegardbue fra 1600- tallet, Skulestugu fra Skattebøl krins (1872- 1929), Settungsgardstugu og Bakkestugu med rosemaling av Nils Bæra, og Holto-loftet der første etasje er rosemalt av Herbrand Sata.

Lenger oppe er det stølshus og ei nybygd steinbu. Helt øverst er det hus fra forskjellige husmannsplasser: stugu og bu fra Kolbotn, senere Sutøy, en husmannsplass under prestegården. Fjøs fra Haugerud ved Strandafjorden og låve fra Høgdehaugen – en husmannsplass under Sata.

Husmannsplassen inngår i et kulturhistorisk aktivitetsområde med tema «Mat fra jord til bord», og har blant annet en liten åker.

Museet har flere slåtteenger, og et av de faste arrangementene er slåttedagen i juli. Slåttedagen har oppstart tidlig om morgenen, og måltider og dagsrytme som i gammel tid. Andre årvisse arrangementer er 17. mai-sammenkomst, familiedag med konsert i Folkemusikkveka i slutten av mai, og juleverksted i desember. I tillegg arrangeres ulike kurs og aktiviteter gjennom året, med fokus på håndverk, mat og miljø.

Husene er åpne for omvisning i sommersesongen, og ellers for grupper etter avtale.