Hallingdal_Ål_bygninger

Besøksinformasjon - Ål Bygdamuseum

Åpningstider

Fra 01 juli til 14 august har vi åpent med omvisere tirsdag til søndag klokken 11-16, med mulighet til å se inne i husene. Men tunene er selvfølgelig åpne for alle utenom åpningstidene, og omvisning for grupper utenom sesong kan gjøres etter avtale!

Besøksadresse

Øvre-ålsvegen 43, 3570 Ål  
Kart til ÅL BYGDAMUSEUM
Telefon: 32 08 81 40
 

Du kan se alle bygningene fra Ål Bygdamuseum her på Digitalt Museum

BILLETTPRISER / TICKET PRICES

Gol, Hemsedal, Ål, Hagafoss og Dagali (sommer):

Voksen / Adult: 70 kr
Barn, student, honnør / Children, students, and seniors: 50 kr
Barn 0-3 år går gratis / Children ages 0-3 get free entry

Ved spesielle arrangementer gjelder andre priser. Omvisninger kan bestilles etter avtale / During special events ticket prices may vary. Guided tours are possible to arrange.

Omvisning grupper / Guided tour groups:

Grupper på 2-10 personer / groups of 2-10 people: 800 kr per gruppe / per group
Grupper mer enn 10 personer / groups of more than 10 people: 80 kr per person
Barn 0-3 år går gratis / Children ages 0-3 get free entry

Ta kontakt for å bestille egen omvisning / Contact us to book guided tours

Om Ål Bygdamuseum

Ål museumslag ble stiftet i 1924, og museet ble åpnet i 1946. De gamle husene på gården Leksvoll ble starte på Ål Bygdamuseum: 2 stugu, loft, stolphus, sauestall, grisehus, fjøs, låve, hestestall og eldhus. Den ene stugu ble brukt til tingstugu fra 1671 til 1730. Tre av husene i tunet kommer fra andre gårder: badstugu fra Rudningsdokken i Torpo, kvernhuset fra Torsteinsrud i Leveld, og smiu fra Stave i Nedre- Ål.

Museet har etter hvert skaffet seg flere hus som er satt opp i bakkene ovenfor gårdstunet: Kvinnegardbue fra 1600- tallet, Skulestugu fra Skattebøl krins (1872- 1929), Settungsgardstugu og Bakkestugu med rosemaling av Nils Bæra, og Holto-loftet der første etasje er rosemalt av Herbrand Sata.

Lenger oppe er det stølshus og ei nybygd steinbu. Helt øverst er det hus fra forskjellige husmannsplasser: stugu og bu fra Kolbotn, senere Sutøy, en husmannsplass under prestegården. Fjøs fra Haugerud ved Strandafjorden og låve fra Høgdehaugen – en husmannsplass under Sata.

Husmannsplassen inngår i et kulturhistorisk aktivitetsområde med tema «Mat fra jord til bord», og har blant annet en liten åker.

Museet har flere slåtteenger, og et av de faste arrangementene er slåttedagen i juli. Slåttedagen har oppstart tidlig om morgenen, og måltider og dagsrytme som i gammel tid. Andre årvisse arrangementer er 17. mai-sammenkomst, familiedag med konsert i Folkemusikkveka i slutten av mai, og juleverksted i desember. I tillegg arrangeres ulike kurs og aktiviteter gjennom året, med fokus på håndverk, mat og miljø.

Husene er åpne for omvisning i sommersesongen, og ellers for grupper etter avtale.