Hallingdal_gol_bygdemuseum

Besøksinformasjon - Gol Bygdemuseum

Åpningstider

Fra 01 juli til 14 august har vi åpent med omvisere tirsdag til søndag klokken 11-16, med mulighet til å se inne i husene. Men tunene er selvfølgelig åpne for alle utenom åpningstidene, og omvisning for grupper utenom sesong kan gjøres etter avtale!

Besøksadresse
Skaga vegen, 3550 Gol 
Kart til GOL BYGDEMUSEUM
Telefon: 32 07 14 85

Du kan se alle husene fra Gol Bygdemuseum her på Digitalt Museum. 

BILLETTPRISER / TICKET PRICES

Gol, Hemsedal, Ål, Hagafoss og Dagali (sommer):

Voksen / Adult: 70 kr
Barn, student, honnør / Children, students, and seniors: 50 kr
Barn 0-3 år går gratis / Children ages 0-3 get free entry

Ved spesielle arrangementer gjelder andre priser. Omvisninger kan bestilles etter avtale / During special events ticket prices may vary. Guided tours are possible to arrange.

Omvisning grupper / Guided tour groups:

Grupper på 2-10 personer / groups of 2-10 people: 800 kr per gruppe / per group
Grupper mer enn 10 personer / groups of more than 10 people: 80 kr per person
Barn 0-3 år går gratis / Children ages 0-3 get free entry

Ta kontakt for å bestille egen omvisning / Contact us to book guided tours

Om Gol Bygdemuseum

Gol Bygdemuseum ligger på gården Skaga, som er en av de eldste gårdene i Gol. Det er et flott turmål og tunet kan besøkes når som helst. Hverdager i juli måned er husene åpne for omvisning. For grupper er det mulig å bestille omvisning til andre tider.

Den siste bonden på Skaga overlot gården til Hallingdal Høgskulelag, som bygde folkehøyskole her i 1958. Det gamle tunet med innbo ble omgjort til et museum - med stugu, loft, stolphus, låve, staller med trev, eldhus og skåle.

Museet har senere blitt utvidet med badstugu (fra Trondsgard) og kvernhus (fra Brennhovd), stølsbu med fjøs (fra Turhusvollen på Habbeset) og fôrløe (fra Sjauset), og den gamle skolestua fra Grønlio. De fleste husene er fra 1800-tallet, loftet er fra 1750.

Inne i husene finnes det meste av det folk og dyr hadde bruk for på en gård i gammel tid.

Gol museumslag er museets venneforening, og gode støttespillere ved arrangementer.

Faste arrangementer på museet er slåttedagen i juli, og utegudstjeneste på stavkirketomta (mellom museet og Gol kirke) med påfølgende kirkekaffe på museet.