13 Interiør Hol 7

Besøksinformasjon - Hol Bygdemuseum

Åpningstider / Opening hours

Åpent 01. juli – 8. august 2024

Mandag til torsdag 11-16

Monday to Thursday 11-16

Utendørsmuseet kan besøkes hele året! Ta kontakt for skolebesøk eller omvisninger for grupper.

The outdoor museum is open all year! Get in touch to book group tours. 

Open with a guide only during summer. 

Besøksadresse 

Mogrendvegen 25, 3576 Hagafoss
Kart til HOL BYGDEMUSEUM
Telefon: 32 07 14 85

Bygningene fra Hol Bygdemuseum finner du her på Digitalt Museum

Billettpriser / Ticket prices

Voksen / Adult80 kr
Barn under 18 år går gratis / Children under 18 get free entry

Ved spesielle arrangementer gjelder andre priser. Omvisninger kan bestilles etter avtale / During special events ticket prices may vary. Guided tours are possible to arrange.

Omvisning grupper / Guided tour groups:

Grupper mer enn 10 personer / groups of more than 10 people: 80 kr per person
Barn 0-3 år går gratis / Children ages 0-3 get free entry

Ta kontakt for å bestille egen omvisning / Contact us to book guided tours

Om Hol Bygdemuseum

Hol Bygdemuseum er et friluftsmuseum ved Hagafoss i Hol.

Museet er bygget opp som en gammel holingsgard, og har i tillegg en husmannsplass og en støl. Et par av stuene er rikt dekorert med rosemaling. Museet har også en utstillingsbygning, med drakter og ulike gjenstander. En eldre fjellgard, Dokken i Sudndalen 20 km unna, inngår også i museet. Fra 2004 har museet vært en del av Hallingdal Museum

Husene er fra ulike steder i Hol kommune, de fleste fra 1700 - og 1800 – tallet. Medregnet støl og husmannsplass er det til sammen 17 gamle bygninger.

Museumsgarden består av innhus og uthus: Sveingardsstugu, Stasstue fra Nestegard - rosemalt av Kitil Rygg, og kårstue fra Raunsgard- rosemalt av Kristen Ånstad. Stolphus, loft, fjøs, låve og stall.

Eldhus, smie og badstue står noe lenger unna pga. brannfaren med slike hus.

Kvernhuset står nedenfor tunet, og på stølen ovenfor garden ei stølsbu og ei forløe.

Nedenfor tunet er det også en husmannsplass med 3 hus: stue, stolpehus og en låve med fjøs under. Disse 3 husene sto tidligere i Meiebakka i Mogrenda.

I tillegg har vi en utstillingsbygning med blant annet, rosemaling og bygdedrakter. Hol Bygdemuseum har en flott draktutstilling, som viser hvordan folk gikk kledd i Øvre Hallingdal før i tiden, i tillegg til gjenstander fra den gamle bondekulturen.

Faste arrangementer er åpen dag på sommersesongens åpningsdag, samt Holsdagen i juli/august, som er et gammeldags bondebryllup med vielse i Hol gamle kyrkje, med påfølgende brudeferd til museet på Hagafoss, og bryllupsfest i museumsgården.

Hol Bygdemuseum har også en del hus andre steder i kommunen:

Dokken i Sudndalen:
Hol kommune overtok Dokken i Sudndalen i 1959. Her står de gamle husene på samme stedet de ble bygd i åra 1795 – 1798: stue (loftstue), stolpehus, låve, fjøs, staller og ildhus. En gammel badstue ble kjøpt i tillegg etter at kommunen overtok gården. Smia er bygd i 1985, den er satt opp på gammeldags mur. Både loftstuen, fjøset og låven i Dokken er lafta av kløyvd tømmer. Sist på 1700 – tallet hadde de mye grovt tømmer i Sudndalen.

Dokken er åpen for omvisning på arrangementsdagene, museumsdagen i juni og slåttedagen i august. Tunet kan besøkes når som helst.

Bygningene på Dokken fjellgard finner du her på Digitalt Museum

I Hovet: Skolestugu i Nord–Hovet, bygd i året 1880–1882, brukt til 1948, og ei lita stugu etter familien Øvrevollseie.

På Øvremyro i Holet: Arresthus og stolphus

I Hol sentrum, ved Hol gamle kyrkje: Tingstugu, bygd rundt 1815, her kunne allmuen gå inn for å varme seg før og etter messen, og her danset ungdommene når det var bryllup.

Prestestugu, bygd i 1844. Her bodde presten på embetsreisene til Hol (Hol var anneks til Ål hovedsogn fram til 1870).

Hol gamle kyrkje og prestestugu er åpent for omvisning i sommersesongen.

Hol museumslag er venneforeningen til muset, og gode støttespillere på arrangementer både på museet i Hagafoss og i Dokken. Sammen med Hol historielag har de også laget utstillinger bl.a. i Prestestugu. Hol historielag gir også ut årboka Under Hallingskarvet.