Kunstlandskap Nesbyen
Kunstlandskap Nesbyen
Møllevegen 6A

Hallingdal

Museum

Åpningstider Nesbyen/Opening hours Nesbyen

Hallingdal Museum

Tirsdag til fredagTuesday to Friday10.00 - 15.00For åpningstider på andreavdelinger, se «Besøk oss»

Besøksadresse/ Visiting adress

Hallingdal Museum
Nesbyen Møllevegen 18
3540 NESBYEN

For kart trykk her

For bestillinger:
Tlf: 32 07 14 85
E-post: hallingdalmuseum@buskerudmuseet.no

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

 

Om museet

Hallingdal Museum er en avdeling av Buskerudmuseet, og består av 6 besøkssteder rundt i Hallingdal; Hallingdal Museum Nesbyen, Gol Bygdemuseum, Ål Bygdamuseum, Hemsedal Bygdatun, Hol Bygdemuseum, og Dagali Museum. I tillegg administrerer vi besøk i Hol Gamle Kyrkje og Kunstvandring Nesbyen.

Hallingdal Museum Nesbyen er administrativt sentrum for museet, og er åpent hele året. De andre besøksstedene har åpent i sommersesongen – eller etter avtale.

Til sammen har museet 133 antikvariske bygninger og rundt 40 000 gjenstander fra distriktet; bruksgjenstander, klær, tekstiler, kunst og arkivmateriale som avspeiler historien fra middelalderen fram til 1900-tallet. Bygningene kommer fra store deler av Hallingdal, og forteller om bondekultur og næringsliv opp gjennom tidene.

Gjennom ulike arrangementer, temadager og utstillinger legger museet til rette for opplevelser og kunnskapsformidling knyttet til både eldre og nyere tid.

Velkommen til oss!

halingdal forside

Hva skjer?

Kunstlandskap Nesbyen

Hallingdal Museum drifter opplevelsen Kunstlandskap Nesbyen, som tar utgangspunkt i den gamle Sorenskrivergården på Nesbyen og den kjente kunstneren Hans Gude. Her kan du lære om kunsthistorie og Nesbyens emb...