Hallingdal_hol_bygdemuseum

Besøksinformasjon - Hol Bygdemuseum

Åpningstider

Stengt fram til 1. juli 2022. Omvisning for grupper etter avtale.

Program 2021 / Events and Exhibitions in 2021

Trykk på bildet for arrangementbrosjyre:

Om Hol Bygdemuseum

Hol Bygdemuseum er et friluftsmuseum ved Hagafoss i Hol.

Museet er bygget opp som en gammel holingsgard, og har i tillegg en husmannsplass og en støl. Et par av stuene er rikt dekorert med rosemaling. Museet har også en utstillingsbygning, med drakter og ulike gjenstander. En eldre fjellgard, Dokken i Sudndalen 20 km unna, inngår også i museet. Fra 2004 har museet vært en del av Hallingdal Museum

Husene er fra ulike steder i Hol kommune, de fleste fra 1700 - og 1800 – tallet. Medregnet støl og husmannsplass er det til sammen 17 gamle bygninger.

Museumsgarden består av innhus og uthus: Sveingardsstugu, Stasstue fra Nestegard - rosemalt av Kitil Rygg, og kårstue fra Raunsgard- rosemalt av Kristen Ånstad. Stolphus, loft, fjøs, låve og stall.

Eldhus, smie og badstue står noe lenger unna pga. brannfaren med slike hus.

Kvernhuset står nedenfor tunet, og på stølen ovenfor garden ei stølsbu og ei forløe.

Nedenfor tunet er det også en husmannsplass med 3 hus: stue, stolpehus og en låve med fjøs under. Disse 3 husene sto tidligere i Meiebakka i Mogrenda.

I tillegg har vi en utstillingsbygning med blant annet, rosemaling og bygdedrakter. Hol Bygdemuseum har en flott draktutstilling, som viser hvordan folk gikk kledd i Øvre Hallingdal før i tiden, i tillegg til gjenstander fra den gamle bondekulturen.

Faste arrangementer er åpen dag på sommersesongens åpningsdag, samt Holsdagen i juli/august, som er et gammeldags bondebryllup med vielse i Hol gamle kyrkje, med påfølgende brudeferd til museet på Hagafoss, og bryllupsfest i museumsgården.

Hol Bygdemuseum har også en del hus andre steder i kommunen:

Dokken i Sudndalen:
Hol kommune overtok Dokken i Sudndalen i 1959. Her står de gamle husene på samme stedet de ble bygd i åra 1795 – 1798: stue (loftstue), stolpehus, låve, fjøs, staller og ildhus. En gammel badstue ble kjøpt i tillegg etter at kommunen overtok gården. Smia er bygd i 1985, den er satt opp på gammeldags mur. Både loftstuen, fjøset og låven i Dokken er lafta av kløyvd tømmer. Sist på 1700 – tallet hadde de mye grovt tømmer i Sudndalen.

Dokken er åpen for omvisning på arrangementsdagene, museumsdagen i juni og slåttedagen i august. Tunet kan besøkes når som helst.

Bygningene på Dokken fjellgard finner du her på Digitalt Museum

I Hovet: Skolestugu i Nord–Hovet, bygd i året 1880–1882, brukt til 1948, og ei lita stugu etter familien Øvrevollseie.

På Øvremyro i Holet: Arresthus og stolphus

I Hol sentrum, ved Hol gamle kyrkje: Tingstugu, bygd rundt 1815, her kunne allmuen gå inn for å varme seg før og etter messen, og her danset ungdommene når det var bryllup.

Prestestugu, bygd i 1844. Her bodde presten på embetsreisene til Hol (Hol var anneks til Ål hovedsogn fram til 1870).

Hol gamle kyrkje og prestestugu er åpent for omvisning i sommersesongen.

Hol museumslag er venneforeningen til muset, og gode støttespillere på arrangementer både på museet i Hagafoss og i Dokken. Sammen med Hol historielag har de også laget utstillinger bl.a. i Prestestugu. Hol historielag gir også ut årboka Under Hallingskarvet.