På grunn av Korona-situasjonen i Viken er alle besøks-steder i Buskerudmuseet helt stengt for publikum, foreløpig frem til 25. april.

Hallingdal_Nesbyen_Museumsbutikk

Besøk oss

Hallingdal museum har mange med besøkssteder verdt å få med seg. Utenfor sesong kan grupper bestille omvisning og uteområdene er tilgjengelig for besøkende hele året!

Besøksinformasjon

Priser (2021)

Voksne:                                          90,-
Barn:                                               60,-
Studenter og pensjonister:       60,-

Grupper: Minstepris 600,- (10 personer) 60,- pr. person ut over 10 personer

I sommersesongen gir en billett inngang til alle 6 museene i 6 dager (Hallingdal Museum Nesbyen, Hol Bygdemuseum, Hol gamle kirke, Dagali Museum, Ål Bygdamuseum, Hemsedal Bygdatun og Gol Bygdemuseum).

Ved spesielle arrangement gjelder andre priser.

Nesbyen

Museumsbutikken på Nesbyen
Juni-august; tirsdag-søndag 11.00-16.00.
September-mai; mandag-fredag 09.00-15.00.

Vi tar kontanter, har kortterminal og VIPPS.
Du behøver ikke billett for å besøke butikken.

Landhandelen på Nesbyen

Landhandelen er åpen onsdager om sommerenog ved spesielle arrangement gjennom året. Du kan betale med kontanter og VIPPS; Hallingdal Museum nr.120599. 

Dølaminne – årboka for Hallingdal

Dette er en samling med historiske artikler fra hele dalen, med høyst forskjellige tema og fra ulike tidsperioder. Dølaminne utgis av Hallingdal historielag i samarbeid med Hallingdal Museum. Hallingdal historielag består av representanter fra alle historielagene i dalen.

Du finner Dølaminne her

Program 2021

Arrangementsbrosjyre for 2021 kommer senere

Kontakt oss

Kontakt oss

Epost: hallingdalmuseum@buskerudmuseet.no
Telefon: 32 07 14 85

Ansatte

Aud Eidal Berg,  konservator,
E-post: Eidal.Berg@buskerudmuseet.no
Telefon: 32 07 14 85

Franck Favris, håndverker, Ål Bygdemuseum
E-post: favris@buskerudmuseet.no
Telefon: 416 98 432

Bjørn Seim, rengjører, Hol Bygdemuseum

Knut Andre Haraldset Huuse, driftsleder
E-post: Huuse@buskerudmuseet.no
Telefon: 32 07 14 85

Vibeke Hjønnevåg, seniorkonsulent
E-post: Hjonnevaag@buskerudmuseet.no
Telefon: 992 50 490

Leif Olav Klype, håndverker
E-post: klype@buskerudmuseet.no
Telefon: 32 07 14 85

 

 

Stein Rudi Austheim, seksjonsleder
E-post: austheim@buskerudmuseet.no
Telefon: 926 97 781

Arnhild Kopperdal, museumspedagog
E-post: Kopperdal@buskerudmuseet.no
Telefon: 32 07 14 85

Gro Anita Krusedokken, rengjører, Hallingdal Museum-Nesbyen

Birgitte Lindhjem, museumskonsulent, Ål Bygdemuseum
E-post: Lindhjem@buskerudmuseet.no
Telefon: 32 08 17 70

Helge Myrheim, håndverker,  Hol Bygdemuseum
Telefon: 32 08 81 40

Gro Randen, konservator, Hol Bygdemuseum
E-post: Randen@buskerudmuseet.no
Telefon: 32 08 81 40

Wilhelm Wøllo, håndverker, Gol Bygdemuseum og Hemsedal Bygdetun
E-post: wollo@buskerudmuseet.no 
Telefon: 951 62 868

Hallingdal_foss

Hallingdal Museum - Nesbyen

Hallingdal Museum Nesbyen, tidligere Hallingdal Folkemuseum ble grunnlagt av Landbruksdirektør Gudbrand Tandberg i 1899, og er blant de eldste friluftsmuseene i Norge. Det var fram til 2004 distriktsmuseum for Hallingdal. Etter dette ble museet på Nesbyen administrasjonssenteret for Hallingdal Museum, som igjen er en del av Buskerudmuseet.

På museumsområdet ved de maleriske fossene i Rukkedøla, finnes det 30 antikvariske bygninger og ca. 30 000 gjenstander fra hele regionen.  Bygningene kommer fra store deler av Hallingdal og forteller om bondekultur og næringsliv opp gjennom tidene. Staveloftet fra Ål ble bygd rundt 1340 og er i dag et av landets best bevarte ikke-kirkelige trehus fra middelalderen.

På museet står også en annen sjeldenhet, Emigranthuset, et bolighus bygget i Nord Dakota i 1882 av den emigrerte ålingen Ole Svendsen Skrattegard. Ole var gift med Gro Nilsdatter f. Gudmundsrud fra Ål. De reiste nygifte til Amerika. Gro døde i 1878 etter den 10. barnefødselen på bare 16 år. Ole flyttet da fra deres farm i Iowa til Nord Dakota hvor han bygget huset du i dag kan se her.

Andre bygninger man kan se på museet er blant andre Lie skole fra 1871, en utedo fra nedlagte Liodden jernbanestasjon, en seterbu bygget som årestue, revegård, Nes mølle, en fungerende bekkekvern og flotte rosemalte stuer.

Gjennom året arrangeres ulike temadager ved museet; Markens Grøde, Jul på museet og Påske på museet. Hver onsdag fra slutten av juni til begynnelsen av august er det aktivitetsdager på museet, hvor det vises gamle håndverkstradisjoner i husene og på museumsområdet. Den gamle landhandelen er åpen og tilbyr et variert utvalg av varer.

Fortellerteatret “Jenta i Staveloftet” er inspirert av sagnet om jenta som overlevde Svartedauden innesperret i loftet på gården. Forestillingen vises i Staveloftet på aktivitetsonsdagene.

«Energikilder i det gamle bondesamfunnet» er museets aktivitetsområde hvor det finnes interessante oppgaver for folk i alle aldre. I en rolig arm av Rukkedøla er det laget et mini-fløtningsanlegg hvor barn i følge med voksne kan prøve seg som tømmerfløtere. Fløterhaker lånes ut i resepsjonen i administrasjons- og utstillingsbygget. Her finner du også museumsbutikken, den faste draktutstillingen og skiftende utstillinger, samt vårt bibliotek. I Tandbergbygget – det gamle utstillingsbygget – er det utstillinger i 2. etasje; «Fra mørke til lys» Krigsutstilling 1940-1945, kjøkkeninnredning fra 1940-1950, samt et gammelt sølvsmedsverksted, våpensmedverksted og utstilling av fotoutstyr. I 1. etasje er det skiftende aktiviteter og utstillinger, samt en samling flotte framskap, og på aktivitetsdagene er det kafe her. Disse lokalene er det også mulig å leie.

Hallingdal Museum Nesbyen ligger i forlengelsen av Gamle Nes. I dag et levende bomiljø, men også en vel bevart del av Nesbyens historie som senter for embetsstanden i Hallingdal. Ove Gude var noen år Sorenskriver her. Sønnen, Hans Gude, som da utdannet seg til maler i Düsseldorf, besøkte foreldrene flere ganger, både med og uten kunstnerkolleger.  Langs fossene i Rukkedøla fant de mange motiv, og reproduksjoner av noen malerier kan sommerstid sees langs det som kalles Kunstvandring Nesbyen som strekker seg langs museumsområdet og ned i Gamle Nes, og med utstillinger i den gamle sorenskrivergården.

Nes Museumslag er av stor betydning for aktiviteten ved museet. Laget eide frem til 1999 Hallingdal Folkemuseum. Da ble museet en offentlig stiftelse og i 2004 inngikk det som en del av Stiftelsen Hallingdal Museum. De gjør en spesielt viktig jobb med museets fotosamling, og på aktivitetsdagene. Andre viktige samarbeidspartnere er Nes Husflidslag og Nes Historielag.

Arrangementbrosjyre kommer senere

Åpningstider - kommer senere

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

Besøksadresse 

Møllevegen 18, 3540 Nesbyen
Kart til HALLINGDAL MUSEUM, NESBYEN 

Telefon: 32 07 14 85

Du kan se alle bygningene fra Hallingdal Museum - Nesbyen her på Digitalt Museum.

Hallingdal_Dagalig

Dagali Museum

Dagali museum finner du midt i fjellbygda Dagali. Her er det bygninger og gjenstander fra Dagali, Skurdalen, Tunhovd og Uvdal.  Det meste er i Numedalstradisjon, siden Dagali helt fram til 1944 hørte til Uvdal kommune.

Museet er bygget opp som en gammel gård med ni ulike gårdsbygninger fra Dagali, de fleste fra 1700- og 1800-tallet. I tillegg finner du den gamle skolestua fra bygda og et utstillingsbygg med drakt- og gjenstandssamling.

Dagali Museum var opprinnelig en privat samling. Lærer og fanejunker Gunnar Stensen (1870-1970), startet å samle gjenstander rundt 1900 og bygninger fra rundt 1920 og framover. Han bygget opp samlingen på sin egen gård, Fagerlund. I 1947 testamenterte han hele museet til bygda, og Dagali museumsforening ble stiftet for å drive det videre.

Hver sommer stiller anerkjente kunstnere ut i Kjønaas-stabburet. Museumsdagen under Dagali-dagan midt i juli har blitt en hyggelig tradisjon, med utegudstjeneste, servering, åpne hus og ulike aktiviteter.

Dagali museumsforening er eier av museet, og sørger for god hjelp på museumsdagen – sammen med Dagali Bygdekvinnelag. Dagali museumsforening arbeider også med fotosamlingen på museet, og gir hver påske ut årboka Som Daga’lir.

Arrangementbrosjyre kommer senere

Åpningstider - kommer senere

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

Besøksadresse
Bygdevegen 76, 3588 Dagali 
Kart til DAGALI MUSEUM 

Du kan se de gamle husene fra Dagali Museum her på Digitalt Museum.

Følg oss gjerne på Facebook

Hallingdal_gol_bygdemuseum

Gol Bygdemuseum

Gol Bygdemuseum ligger på gården Skaga, som er en av de eldste gårdene i Gol. Det er et flott turmål og tunet kan besøkes når som helst. Hverdager i juli måned er husene åpne for omvisning. For grupper er det mulig å bestille omvisning til andre tider.

Den siste bonden på Skaga overlot gården til Hallingdal Høgskulelag, som bygde folkehøyskole her i 1958. Det gamle tunet med innbo ble omgjort til et museum - med stugu, loft, stolphus, låve, staller med trev, eldhus og skåle.

Museet har senere blitt utvidet med badstugu (fra Trondsgard) og kvernhus (fra Brennhovd), stølsbu med fjøs (fra Turhusvollen på Habbeset) og fôrløe (fra Sjauset), og den gamle skolestua fra Grønlio. De fleste husene er fra 1800-tallet, loftet er fra 1750.

Inne i husene finnes det meste av det folk og dyr hadde bruk for på en gård i gammel tid.

Gol museumslag er museets venneforening, og gode støttespillere ved arrangementer.

Faste arrangementer på museet er slåttedagen i juli, og utegudstjeneste på stavkirketomta (mellom museet og Gol kirke) med påfølgende kirkekaffe på museet.

Arrangementbrosjyre kommer senere

Åpningstider - kommer senere

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

Besøksadresse
Skaga vegen, 3550 Gol 
Kart til GOL BYGDEMUSEUM

Telefon: 32 07 14 85

Du kan se alle husene fra Gol Bygdemuseum her på Digitalt Museum. 

Hallingdal_Hemsedal-bygdatun

Hemsedal Bygdatun

Bygdetunet Øvre Løkji er en av de eldste gårdene i Hemsedal. Det har sannsynligvis vært gård her siden folkevandringstid. Bygningene; stugu, stolphus, låve, fjøs, stall og smie skriver seg fra mellom 1642 og 1876. Ei badstugu og ei forløe fra Grøndalen er satt opp utenfor selve tunet, det samme med ei stølsbu fra Lykkja. Tunet med hus og innbo gir et godt eksempel på hvordan det var på en gård i Hemsedal på 1600-1700–tallet og opp mot vår egen tid.

Fra tunet går det en gammel stølsvei opp til Skogshorn. Dette er blitt en populær tursti som blant annet fører til Geiteberget, Storhøvde, og Skurvefjell.

Kulturlandskapet som hører til gården har stått nesten uendret gjennom århundrer. Fredede steingjerder og rydningsrøyser forteller om slitet folk har hatt med å rydde dyrkingsjord i de bratte bakkene. Skogen har spist seg innpå dyrkningsmark gjennom flere tiår, men restaurering, skjøtsel og beite er i ferd med å åpne innmarka igjen. Kulturlandskapet på Øvre Løkji er av “særlig nasjonal interesse”.

Bygdetunet er et fint turmål, og kan besøkes hele året. Husene er åpne for omvisning i sommersesongen.

Arrangementbrosjyre kommer senere

Åpningstider - kommer senere

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

Hallingdal_hol_bygdemuseum

Hol Bygdemuseum

Hol Bygdemuseum er et friluftsmuseum ved Hagafoss i Hol.

Museet er bygget opp som en gammel holingsgard, og har i tillegg en husmannsplass og en støl. Et par av stuene er rikt dekorert med rosemaling. Museet har også en utstillingsbygning, med drakter og ulike gjenstander. En eldre fjellgard, Dokken i Sudndalen 20 km unna, inngår også i museet. Fra 2004 har museet vært en del av Hallingdal Museum

Husene er fra ulike steder i Hol kommune, de fleste fra 1700 - og 1800 – tallet. Medregnet støl og husmannsplass er det til sammen 17 gamle bygninger.

Museumsgarden består av innhus og uthus: Sveingardsstugu, Stasstue fra Nestegard - rosemalt av Kitil Rygg, og kårstue fra Raunsgard- rosemalt av Kristen Ånstad. Stolphus, loft, fjøs, låve og stall.

Eldhus, smie og badstue står noe lenger unna pga. brannfaren med slike hus.

Kvernhuset står nedenfor tunet, og på stølen ovenfor garden ei stølsbu og ei forløe.

Nedenfor tunet er det også en husmannsplass med 3 hus: stue, stolpehus og en låve med fjøs under. Disse 3 husene sto tidligere i Meiebakka i Mogrenda.

I tillegg har vi en utstillingsbygning med blant annet, rosemaling og bygdedrakter. Hol Bygdemuseum har en flott draktutstilling, som viser hvordan folk gikk kledd i Øvre Hallingdal før i tiden, i tillegg til gjenstander fra den gamle bondekulturen.

Faste arrangementer er åpen dag på sommersesongens åpningsdag, samt Holsdagen i juli/august, som er et gammeldags bondebryllup med vielse i Hol gamle kyrkje, med påfølgende brudeferd til museet på Hagafoss, og bryllupsfest i museumsgården.

Hol Bygdemuseum har også en del hus andre steder i kommunen:

Dokken i Sudndalen:
Hol kommune overtok Dokken i Sudndalen i 1959. Her står de gamle husene på samme stedet de ble bygd i åra 1795 – 1798: stue (loftstue), stolpehus, låve, fjøs, staller og ildhus. En gammel badstue ble kjøpt i tillegg etter at kommunen overtok gården. Smia er bygd i 1985, den er satt opp på gammeldags mur. Både loftstuen, fjøset og låven i Dokken er lafta av kløyvd tømmer. Sist på 1700 – tallet hadde de mye grovt tømmer i Sudndalen.

Dokken er åpen for omvisning på arrangementsdagene, museumsdagen i juni og slåttedagen i august. Tunet kan besøkes når som helst.

Bygningene på Dokken fjellgard finner du her på Digitalt Museum

I Hovet: Skolestugu i Nord–Hovet, bygd i året 1880–1882, brukt til 1948, og ei lita stugu etter familien Øvrevollseie.

På Øvremyro i Holet: Arresthus og stolphus

I Hol sentrum, ved Hol gamle kyrkje: Tingstugu, bygd rundt 1815, her kunne allmuen gå inn for å varme seg før og etter messen, og her danset ungdommene når det var bryllup.

Prestestugu, bygd i 1844. Her bodde presten på embetsreisene til Hol (Hol var anneks til Ål hovedsogn fram til 1870).

Hol gamle kyrkje og prestestugu er åpent for omvisning i sommersesongen.

Hol museumslag er venneforeningen til muset, og gode støttespillere på arrangementer både på museet i Hagafoss og i Dokken. Sammen med Hol historielag har de også laget utstillinger bl.a. i Prestestugu. Hol historielag gir også ut årboka Under Hallingskarvet.

Arrangementbrosjyre kommer senere

Åpningstider - kommer senere

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

Hallingdal_Ål_bygninger

Ål Bygdamuseum

Ål museumslag ble stiftet i 1924, og museet ble åpnet i 1946. De gamle husene på gården Leksvoll ble starte på Ål Bygdamuseum: 2 stugu, loft, stolphus, sauestall, grisehus, fjøs, låve, hestestall og eldhus. Den ene stugu ble brukt til tingstugu fra 1671 til 1730. Tre av husene i tunet kommer fra andre gårder: badstugu fra Rudningsdokken i Torpo, kvernhuset fra Torsteinsrud i Leveld, og smiu fra Stave i Nedre- Ål.

Museet har etter hvert skaffet seg flere hus som er satt opp i bakkene ovenfor gårdstunet: Kvinnegardbue fra 1600- tallet, Skulestugu fra Skattebøl krins (1872- 1929), Settungsgardstugu og Bakkestugu med rosemaling av Nils Bæra, og Holto-loftet der første etasje er rosemalt av Herbrand Sata.

Lenger oppe er det stølshus og ei nybygd steinbu. Helt øverst er det hus fra forskjellige husmannsplasser: stugu og bu fra Kolbotn, senere Sutøy, en husmannsplass under prestegården. Fjøs fra Haugerud ved Strandafjorden og låve fra Høgdehaugen – en husmannsplass under Sata.

Husmannsplassen inngår i et kulturhistorisk aktivitetsområde med tema «Mat fra jord til bord», og har blant annet en liten åker.

Museet har flere slåtteenger, og et av de faste arrangementene er slåttedagen i juli. Slåttedagen har oppstart tidlig om morgenen, og måltider og dagsrytme som i gammel tid. Andre årvisse arrangementer er 17. mai-sammenkomst, familiedag med konsert i Folkemusikkveka i slutten av mai, og juleverksted i desember. I tillegg arrangeres ulike kurs og aktiviteter gjennom året, med fokus på håndverk, mat og miljø.

Husene er åpne for omvisning i sommersesongen, og ellers for grupper etter avtale.

Arrangementbrosjyre kommer senere

Åpningstider - kommer senere

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag: