FMSgutt med fele (1)

Formidling

Folkemusikksenteret er et kompetanse- og formidlingssenter for folkemusikk og dans, først og fremst for Buskerud fylke.

Barn og unge

Folkemusikksenteret

Folkemusikksenteret er arrangør av den årlige Talentskolen for unge folkemusikkutøvere (med tilskudd fra Buskerud fylkeskommune). Talentskolen er et fast årlig tilbud til unge folkemusikkutøvere på hardingfele i alderen 14-22 år, som har fått begynneropplæring i sitt hjemmemiljø, og som ønsker å utvikle seg som utøvende musiker.

Vi er også medarrangør av den årlige barne- og ungdomssamlingen i samarbeid med Buskerud folkemusikklag. Vi kan tilby folkemusikkverksteder, og sette sammen et godt fungerende program med rekruttering som et overordnet mål til skoler i Buskerud.