sigdal

Eggedal Mølle

Området rundt Eggedal Mølle forteller historier om vannkraft og skogsdrift i Buskerud.

Byggingen av Eggedal Mølle ble satt i gang, og mølla stod ferdig slik at den første sekken med korn ble malt den 29.mars 1912. Mølla var i årlig drift fram til 19.september 1965, da generalforsamlingen besluttet å legge ned driften. Styret for aksjemølla ville gjerne at mølla skulle bevares og etter hvert ble det til at lærer Sigurd Tveiten kjøpte mølla og den 20 mål store mølleeiendommen.

Sigurd Tveiten, arbeidet for museum i Eggedal og etablerte Tveitensamlingene som Eggedal Mølle er en del av. Han testamenterte senere Eggedal mølle til Sigdal kommune, og fra 2.desember 1987 er det kommunen som er eier. Mølla ble gjenåpnet etter omfattende restaurering i kulturminneåret 1997. Den var da Sigdal kommunes kulturminne.

Åpningstider

23.juni - 11.august

Fredag, lørdag og søndag kl. 11-16

Gruppebestilling

Demonstrasjon sommerhalvåret: Vannkraftens virkning. Vår flinke «møller» tar publikum med i bekkekvern, mølle og oppgangssag på Eggedal Mølle. Her får man oppleve hvordan vannkraften ble utnyttet til husholdning og industri. Varighet: ca. 45 – 60 minutter. Pris: 150. pr. pers.

Eggedal Mølle har sesongåpent fra 23.juni – 11.august.

 

For bestilling ta kontakt:
E-post: sigdalmuseum@buskerudmuseet.no
Telefon: 912 44 330

Grimesaga

Kvernhus

Buskerudmuseet_EggedalMolle_V1_Lores-45

Oppgangssag fra 1900 som opprinnelig stod ved elva Grima ved Greenskogen i nedre Sigdal. Saga ble tatt ned i 1960, og bevart først på Drammen Museum også på Sigdal Museum før den i 2009 ble satt opp igjen på området til Eggedal Mølle. Saga er restaurert og blir drevet med vannkraft med et solid vasshjul som driver sagbladene.

Buskerudmuseet_EggedalMolle_V1_Lores-43

Opprinnelig fra gården Nyhus i Eggedal, og er fra 1700-tallet. Ved hjelp av kvernkallen blir møllesteinen drevet med vannkraft.

Bryggerhus

Stall

Bryggerhuset_Eggedalmolle

Fra 1800-tallet fra gården øvre Kopseng i Eggedal. Huset inneholder bl.a. en murt bakarovn der man kan steke inntil 7 – 8 brød i gangen.

Buskerudmuseet_EggedalMolle_V1_Lores-4

Der bøndene satte hesten mens de ventet på at kornet de kom med til mølla ble malt.

Kjone

Grønsetskulen

Buskerudmuseet_EggedalMolle_V1_Lores-7

Et lite tømmerhus der man både kunne tørke korn og røyke kjøtt.

Buskerudmuseet_EggedalMolle_V1_Lores-60

Skolestue fra 1862, opprinnelig fra Greenskogen i nedre Sigdal. Skolen er rikt utstyrt med skolebøker og annet skolemateriell av gammel årgang.

Basolstua

Stabbur

Buskerudmuseet_EggedalMolle_V1_Lores-59

Ei lita stue der rosemaleren Per Basol (1887 – 1972) fra Eggedal bodde og arbeidet. I de senere årene er det arrangert kunstutstilling her.

Buskerudmuseet_EggedalMolle_V1_Lores-58

Stabburet ble i sin tid eid av rosemaleren Per Basol.

Møllas venner

Møllas venner er en støtteforening som pr i dag teller 95 medlemmer og som har en årlig kontingent på kr 100,- og som gir gratis inngang m/omvisning på alle attraksjonene.

Møllas Venner har planer om å registrere gamle bilder fra Eggedal og etterhvert publisere dem på en måte, enten gjennom utstillinger, gi ut kalender, lage et hefte eller bok – tiden vil vise.

Styret:
Håkon Frøvold
Knut Aabø
Kristin Elvatun
Torstein Skalland
Sigrid Kvisle
Kåre Engebretsen