Portåsen ringbomster (1 of 1)

Våre tjenester

Opplev noe sammen! Sett familien, venner eller kollegaer i sentrum for en dag. Arranger familiesammenkomst, foreningstur eller firmautflukt i Wildenveys rike, og gi alle en opplevelse i kreative og inspirerende omgivelser. Her kan du også bli kjent med vårt idégrunnlag og våre nærmeste støttespillere.

Utleie

Praktisk informasjon 

  • Portåsen har et topp moderne kjøkken som betjener kafé, bryggerhus og sammenkomster i låven. Det kan tilrettelegges for bespisning utendørs. 
  • Lokalet i Låven kan bespise inntil 50 personer 
  • Bryggerhuset er et flott lokale for inntil 12 personer 
  • Portåsen har konferansekapasitet til inntil 80 personer 
  • Portåsen har trådløst nettverk, diverse AV-utstyr inkl. projektor 
  • Portåsen kan lukkes helt ved spesielle forespørsler/spesielle arrangement 

Ved spesielle behov kan vi skreddersy et opplegg for større grupper 

Bedrift 

Overrask dine medarbeidere med en annerledes firmautflukt. Inviter til kreativt verksted med virkemidler fra Wildenveys verktøykasse; bruk ordet som katalysator i din bedrifts søken etter de beste løsninger og produkter. Forløs skaperkraft og bygg lagmoral gjennom rollespill og høytlesing – kår bedriftens beste poet! 

Vi tilbyr lokaler i ulike størrelser, hjemmelaget mat med en historie og vi krydrer gjerne dagen deres med en omvisning eller et foredrag. 

Innhold standard dagspakke:
– Velkommen med kaffe og frukt
– Lunsj
– Kaffe og noe søtt
– Bruk av våre faste utstillinger 

Vi kan også tilby en utvidet dagspakke med:
– Rundtur i nærområdet med lokalhistorisk foredrag
– Historien om Portåsen og Wildenvey krydret med dikt og anekdoter
– Spesialpakker lages etter nærmere avtale 

Ta kontakt på  portaasen@buskerudmuseet.no for et tilbud.  

portåsen_utleie

Privat 

Hvis dere ønsker er vi behjelpelige med planleggingen. Vi kan arrangere bespisning i Låven, tilrettelegge for opplevelser for barn, skattejakt, høytlesing, guidet omvisning i Wildenveys fotspor, høytlesing av smakebiter fra dikterens rikholdige univers etc.  

Turoperatører 

Portåsen – Wildenveys rike tilbyr profesjonelt samarbeid med bussoperatører. Egne spesialpriser (volumbaserte) og ulike pakkeløsninger tilbys. Kontakt oss på portaasen@buskerudmuseet.no

for program og avtale om eventuell befaring og personlig møte. 

Priser og bestilling 

Prisvilkår og øvrige betingelser behandles individuelt, etter den enkelte aktivitetsomfang (antall gjester) og innhold. 

Vi skreddersyr arrangement etter behov og egenevne, send inn din forespørsel her: 

E-post: portaasen@buskerudmuseet.no , eller ring oss på Tlf: 461 18 248

 

portåsen_oversikt

Vårt idégrunnlag

Tanker og ideer finner sin form gjennom språket. Språket er veien mellom anelse og erkjennelse. Ideene får sin form idet noe du har på hjertet tar form som ord. Gjennom språket oppdager du deg selv og dine meninger. Å kunne slippe løs kreativiteten betinger at du behersker språket, at språket blir en skattekiste du kan høste av.

Ferdighetsnivået i skrivingen bestemmer ikke bare hva som kan fortelles, men også hva som kan tenkes og forstås. Evnen til å erkjenne en innsikt henger nøye sammen med evnen til å la innsikten komme til uttrykk. Det språket du uttrykker deg gjennom, bidrar til å vise hvem du er. Meningsfull kommunikasjon er vanskelig hvis man ikke kan sette ord på egne erfaringer. 

Kunsten er å bruke ord med potensial til å åpne, heller enn begreper som låser meningen. Like viktig som presisjon i språket, er dybden. Det er her poesien trer frem, med en særegen evne til å beskrive det som ikke kan sies.

I poesien er fornemmelsen av det som ligger bak ofte viktigere en det som faktisk står på papiret. Det er mellom linjene og i leserens assosiasjoner at kunsten oppstår. Meningen i teksten trer frem i berøring med det usagte.

Ved å ta vare på den intuitive berøringen med det usagte, kan språket virke som en bro mellom anelse og erkjennelse både for den som skriver og den som leser. Poesien er med på å definere oss som mennesker. 

 

Våre støttespillere

Venneforeningen Portåsens Venner 

Portåsens Venner teller i overkant av 100 medlemmer og styret består av Ragnhild Grøndahl, Leif Johan Nilsen, Kathrine Wergeland, Trine Bye, Britt Gulbrandsen, og Ole Christian Høibakk. Portåsens Venner er helt avgjørende i forhold til avvikling av arrangementer og dugnadsarbeid på Portåsen

Bli sponsor eller partner

Portåsen ønsker spesielt å takke Sparebanken Øst og Validus. Disse virksomheters økonomiske bidrag representerer selve grunnfjellet i Portåsens finansielle plattform. 

Sponsor & Partner på Portåsen – en unik samarbeidsmulighet.
Portåsen – Wildenveys rike ønsker å ha stolte og tilfredse samarbeidspartnere gjennom langsiktige og dynamiske relasjoner, hvor begge parter har glede og utbytte av samarbeidet – samtidig skal det være morsomt! 

Sponsorer og partnere skal aktivt kunne dra fordel av Portåsen – Wildenvey rikes verdier og opplevelser, samt integreres i vår virksomhets markeds – og aktivitetsplaner etter behov og relevans.  Portåsen – Wildenveys rike tilbyr således en interessant fordelspakke, med en rekke differensierte ytelser. 

Vi håper nettopp din bedrift tar kontakt for mer informasjon om våre spennende samarbeidsmuligheter:

E-post:
portaasen@buskerudmuseet.no

Hovedpartnere
Portåsen ønsker spesielt å takke Sparebanken Øst og Validus. Disse virksomheters økonomiske bidrag representerer selve grunnfjellet i Portåsens finansielle plattform. 

Andre partnere
Portåsen – Wildenveys rike har også mottatt støtte fra en rekke offentlige og uavhengige partnere. Uten denne støtten ville vi ikke vært i stand til å løfte frem denne kultursatsingen. 

Vi takker Sparebankstiftelsen DNB for gave på 190 000,- til lydutstyr. 

Fordeler:

Overrask dine medarbeidere med en dag på Portåsen. Legg ditt dagsmøte til omgivelser som er litt utenom det vanlige
.

Eikerbygdene har med Portåsen fått et kultursenter med appell langt utenfor kommunegrensen, Herman Wildenveys barndomshjem er rehabilitert til en unik møteplass for de gode kulturopplevelser. For regionen er Portåsen også en ny og annerledes bruksarena: Våningshuset, Bryggerhuset og ikke minst storstuen Låven inviterer til kundepleie og arrangement i kreative og inspirerende omgivelser.

Prosjekter 

Her presenterer vi ulike prosjekter som vi utvikler på Portåsen. 

Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter samler museer og andre institusjoner som arbeider med demokrati- og menneskerettighetstemaer. Eidsvoll 1814 har hovedansvar for nettverket. 

Deltakerne i nettverket arbeider med demokrati og rettighetsspørsmål på ulike måter – gjennom dokumentasjon, forskning, utstillinger og andre aktiviteter og formidlingsformer. Hver deltakerinstitusjon har sitt eget grunnlag og mål for engasjementet og sin egen tematiske og metodiske profil. Temaene kan ha ulik plass og tyngde i museumshelheten, bare de er viktige i en eller flere sammenhenger. Demokrati og menneskerettigheter er dessuten noe vi arbeider for og ikke bare med: De utgjør et verdigrunnlag for nettverket. 

Det er med stor glede vi kan melde at prosjektet "Gjensyn" har fått støtte fra Sparebanken Øst på kr. 160 000.- 

Våren 2017 startet de 3 lokale musikerne: Steffen Granly, Magnus Aannestad Oseth og Mats Mæland Jensen i samarbeid med Portåsen arbeidet med å produsere en plateutgivelse med inspirasjon fra gamle tonesatte dikt av Herman Wildenvey. De tre unge musikerne er alle fra Nedre Eiker, men bor nå på hver sin kant. Alle tre har mottatt kulturstipend fra Sparebanken Øst. CD-en «Gjensyn» ble lansert i juni 2018, og vi er stolte av å selge denne i Sørines Kafé.

Dette er et unikt prosjekt som nå er gjort mulig av Sparebanken Øst.