Lauvlia_hønsehus

Våre tjenester

Her kan du gjøre et dypdykk i Th. Kittelsens spennende liv og virke, eller lese om våre støttespillere, Lauvlias-venner, som bidrar til et aktivt, levende museum. God lesing!

Historier fra arkivet

Om Theodor Kittelsen  (1857-1914) 

Theodor Severin Kittelsen ble født i Kragerø i 1857. 17 år gammel begynte han ved Wilhelm von Hannos tegneskole i Christiania. Han studerte senere i Paris og Munchen. 30 år gammel (1887) vendte han hjem til Norge for godt, for så å tilbringe de to neste årene i Lofoten. 

I 1889 møtte han sitt livs kjærlighet, Inga Dahl fra Drøbak. De giftet seg samme år og fikk, i løpet av 20 år, ni barn. Deres forhold var meget spesielt, preget av gjensidig kjærlighet og respekt. Ved siden av kunsten, var Inga det viktigste i Th. Kittelsens liv, og hun ble av mange karakterisert som den fødte kunstnerkone.

Tiden i Lauvlia var lykkelige år for familien, og for Th. Kittelsen som kunstner var disse ti årene hans mest produktive periode. Bl.a. ble seriene "Soria Moria Slot" og "Tirilil Tove" til her. Naturen i Sigdal ga inspirasjon til hans kjente og kjære lyriske naturskildringer, både sommer og vinter.

Th. Kittelsen er en av Norges mest folkekjære kunstnere, kanskje mest kjent for sine eventyrtegninger og stemningsfulle malerier av folk og troll, dyr og landskap.

 

 

Da han i 1881 ble kontaktet av P. Chr. Asbjørnsen, der han ble bedt om å illustrere ”Fiskesønnene”, skulle dette markere et skille for ham. Dette samarbeidet skulle komme til å vare så lenge som 29 år, helt til 1910. Samarbeidet med Asbjørnsen og Moe, bør i en viss grad tilskrives Erik Werenskiold, da det var han som anbefalte Kittelsen. I et brev til Asbjørnsen skrev han:

"Han er kvik i oppfatning og har en vild, eiendomlig, opfindsom fantasi." 

Werenskiold og Kittelsen arbeidet godt sammen, selv om de hadde forskjellig stil, og illustrerte flere bind i ”Eventyrbøker for børn” (1883). 

Lauvlia_Kittelsen

Forfatteren Kittelsen 

Th. Kittelsen var også forfatter. Hans tekster til bl.a. "Svartedauen" og "Fra Lofoten" er gode eksempler på dette. I 1911 kom hans selvbiografi "Folk og Trold" og året etter "Løgn og forbandet Digt". 

I tillegg skrev og/eller illustrerte han en rekke bøker bl.a. : 

"Livet i de små forhold"  (I fra 1889 og II fra 1890)
"Sannferdige skrøner"  fra 1891
"Nye Sannferdige skrøner"  fra 1894
"Glemmebogen"  fra 1892
"Troldskap"  fra 1892 

Lauvlia_th_inga

Th. Kittelsen bygget Lauvlia 

Th. Kittelsen kjøpte lia i 1898 og bygget hjemmet Lauvlia. Hovedhuset stod ferdig i 1899, og familien flyttet inn. Atelieret ble utformet akkurat slik Th. Kittelsen ønsket. Gjennom det store ateliervinduet kunne han se sitt «Soria Moria». Etter hvert ble det flere hus på tunet, stabbur, vedskjul, bryggerhus, fjøs, hønsehus og båthus. Lauvlia ble drevet som et småbruk med sauer og høner, to kuer og gris. Familien dyrket sine egne poteter, grønnsaker, frukt og bær. I 1899 var det fem barn i familien. Barneflokken vokste mens de bodde i Lauvlia, det ble født to sønner og en datter. Den store familien opplevde her sine lykkeligste år, og fortvilelsen var stor da de måtte selge stedet i 1909. Den som sørget mest, var nok Th. Kittelsen selv. 

Besøk Th.Kittelsens hjemmeside for mer informasjon her  

Venneforening

Meld deg inn i Lauvlias Venner og bli med å støtte kunstnerhjemmet. 

Lauvlias Venner ble stiftet høsten 1994. Foreningens formål er

"å skape et levende miljø på Lauvlia, skape en positiv interesse for bevaring og bruk av Lauvlia, og være høyre hånd til Lauvlia." 

Lauvlias Venner gjør et uvurderlig arbeid i tilknytning til driften av Lauvlia. Medlemskontingenten brukes på flere måter for å støtte kunstnerhjemmet: Innkjøp av kunst og gjenstander som er skapt av – eller har tilhørt Th. KittelsenRehabilitering, vedlikehold og utvikling av eiendommenDette vil vi gjerne fortsette med! Men da trenger vi penger dvs. medlemskontingenten fra dere som melder dere inn i Lauvlias Venner! 

Et medlemskap gir deg gratis adgang til kunstnerhjemmet.

Lauvlias venner er også deltager i Norsk Tippings Grasrotandel. Husk det når du tipper!

 

Du trenger ikke jobbe dugnad, det er flott om du kun bidra med kontingenten 

kr. 200,- for enkeltmedlemmer  
kr. 300,- for familiemedlemskap.    

Betal inn til kontonr. 2300 48 17419 eller vipps til 57 23 80 

Lauvlias venner tar også med glede imot gaver! 

VIKTIG

Send navn, adresse og e-postadressetil
E-post: lauvliasvenner@gmail.com
eller SMS til
Mobil: 41 45 01 50

Følg oss gjerne på Facebook – Lauvlias Venner 

Torleiv Aaslestad, formann.
Telefon: 915 95 527  
E-post: taasle@online.no