Soria Moria slott 1900_lauvlia

Th. Kittelsen

Kittelsens kunst

Kittelsen er i dag en folkekjær kunstner mest kjent for sine eventyrtegninger, men han jobbet også med satiretegning, treskjæring og maleri. I dag ville vi betegnet ham som en multikunstner – som jobbet på mye av den samme måten som dagens samtidskunstnere.

En rød tråd i Kittelsens kunstnerskap er visualiseringen og problematiseringen av livet som kunstner. Ikke bare ble han fulgt av økonomiske problem og omtalte seg selv som ”en sultekunstner”, men han hadde også et ambivalent forhold til det å være kunstner. I dagligstua på Lauvlia henger en tegning av eldstedatteren Ingrid med Kittelsens påskrift: ”Gud beskytte mine børn mot at blive kunstnere.” Dette er noe han ofte skal ha sagt til kona Inga. Og i et brev til en venn skriver han at det kunne være fryktelig tungt å være norsk kunstner: ”Men”, skriver han, ”det nytter ikke å slå seg til ro med den tanken. En får reise seg og rusle videre. Var jeg ikke så glad i naturen, i hver blomst, i hver bekk – så neimen om jeg orket det. Men naturen er en herlig trøst”. Så bød da også livet som kunstner på mange oppturer for Kittelsen. Ikke minst når det kom til eventyrillustrasjonene hans.

Bilde 1 Genialt

Genialt! fra Har Dyrene Sjæl? (1893) Th. Kittelsenen.Den grønne gresshoppern, som et selvutnevnt geni, beundrer sitt eget verk mens
småborgerskapets sleipe kunstpublikum snegler seg inn på verket.

Oljemaleriet Vastroldet fra 1881 er Kittelsens første eventyrillustrasjon. Dette var en medvirkende årsak til at han, sammen med Erik Werenskiold, ble engasjert av Peter Chr. Asbjørnsen til å illustrere hans Eventyrbog for børn, bind 1-3. Kittelsen er blitt kalt Norges fremste trolltegner og ifølge dikteren Jan Erik Vold hadde ikke ”Norge blitt Norge uten Kittelsen”. Det er Kittelsen som har vist oss hvordan de norske trollene ”virkelig” ser ut - enten vi finner de i fjellet, i skogen eller i sjøen – og trollene hans har vært inspirasjon for mange senere fremstillinger av troll, som i den norske filmen Trolljegeren.

Bilde 2 Vasstrollet

Vastroldet som levede af bare Jomfukjød (1881) Th. Kittelsen

I Kittelsens humoristiske verk kombinerer han dyrefabelens forkledning med et satirisk og lekent blikk på samtiden og serien Har Dyrene Sjæl? fra 1893 har av ettertiden blitt løftet frem som et av hovedverkene i hans humoristiske og satiriske tegneproduksjon. I denne serien, som består av 22 penn- og akvarelltegninger, fremstiller Kittelsen småborgerskapet i form av gresshopper, padder, snegler og mus og ironiserer over alt fra kunst og moral, erotikk, svermeri, matstrev, ungemas, forbrytelser og slagsmål. Som psykiateren Finn Skårderud skriver er det underliggende spørsmålet mer hvor dyrisk den menneskelige sjelen er enn hvorvidt dyrene har sjel. Kittelsen ga dyrene menneskelige egenskaper lenge før Walt Disney og Gary Larson.

Bilde 3 Generende familieforhold

Generende familieforhold fra Har Dyrene Sjæl? (1893) Th. Kittelsen

Da Kittelsen kom til Sigdal hentet han mye inspirasjon fra bygdefolket. I selvbiografien Folk og Trold fra 1911 skriver han: ”Hvor mange rare folk vanket der ikke på Lauvlia”. Sevat var en av disse, som over tid later til å ha blitt en kjær familievenn på Lauvlia. I Sigdal fant Kittelsen også inspirasjon til oljemaleriet Grautkjærringene. Her fremvises den gamle skikken med å bringe barselmat og i et intervju i Aftenposten i 1904 uttalte Kittelsen at det han ble fengslet av var det seremonielle ved slike opptog av høytidskledde koner.

Bilde 4 Sevat

Han Sevat, farvel (1907) Th. Kittelsen

Bilde 5 Grautkjerringer

Grautkjærringer (1904) Th. Kittelsen

I det samme intervjuet uttalte Kittelsen at det gjerne var lyse naturskildringer som kom til ham under tiden i Sigdal. Her arbeidet Kittelsen ofte i sakte medium – som tegning og akvarell – noe som ga ham god tid til refleksjon under arbeidets utvikling. Perioden på Lauvlia var helt klart med på å gjøre han til den store skildreren av stemningslandskap, noe en blant annet ser med akvarellen Ekorn i flukt. Som dikteren Jan Erik Vold skriver viser Kittelsen oss her hvordan poesi kan gis liv også utenfor ordene.

Bilde 6 Ekorn i flukt

                        Ekorn i flukt (1906) Th. Kittelsen

Under tiden på Lauvlia ble fjellet Andersnatten, som han beskrev ”som et veldig troll”, en gjenganger i Kittelsens produksjon. Dette var et motiv han fortsatte å male også etter at han flyttet fra Lauvlia. Han arbeidet med dette motivet i ulike medium, men det er oljemaleriet fra 1903 som er det som regnes som hovedverket blant disse. I 2020 satt dette maleriet ny rekord i det norske kunstmarkedet da det ble solgt for 14 millioner kroner.

Bilde 7 Andersnatten

Andersnatten (1903) Th. Kittelsen

I tillegg til nyromantikkens lyse sider, undersøkte Kittelsen også dens mørke og dystre sider - i form av forfallstemninger. Dette ser en særlig i Kittelsens bok Svartedauen, som han fikk inspirasjon til å fullføre i Sigdal og som ble utgitt i 1900. Boka består av 15 prosalyriske dikt, illustrert med 45 svart-hvitt-tegninger. Her fremstiller Kittelsen pestsmitten i form av kjerringa ”Pesta” som bærer på en sopelime og en rive. Feier hun med limen kommer alle til å dø, bruker hun riven vil noen overleve. Svartedauen er ikke bare ansett som Kittelsens hovedverk, men står også igjen som noe av det mest nifse i norsk kunsthistorie. 100 år etter sin død er mange kunstnere glemt, men Kittelsen appellerer fremdeles bredt. I de senere tiårene har deler av Kittelsens billedunivers blitt løsrevet fra det nasjonsbyggingsprosjektet det tidligere er blitt tolket innenfor og engasjert et publikum som tolker frem en annen Kittelsen. Flere norske metalband, som Satyricon og Solefald (som også har hentet sitt navn fra et Kittelsenverk) har brukt Kittelsens illustrasjoner på platecoverne sine. I 2013 lånte da også Kittelsenmuseet på Blaafarveværket ut verk til den franske utstillingen Altars of Madness som stilte ut black metal-kunst.

Bilde 8 Svartedauen

Fra Svartedauen (1900) Th. Kittelsen

satyr_lauvlia
Platecoveret til Satyricon
thumbnail_Huset forside_Lauvlia

Lauvlia - Inga og Theodor Kittelsens hjem

Kittelsen traff Inga Kristine Dahl i 1889, da han bodde på Gopledal nær Larvik. Det skal ha vært kjærlighet ved første blikk og de handlet raskt: De møttes i juni, forlovet seg i juli og giftet seg i august. I ettertid skal da også Inga ha sagt at Kittelsen ikke likte lange forlovelser. Inga ble omtalt som ”den perfekte kunstnerhustru” og var da også en viktig del av familiebedriften. Det at Inga fikk beholde Kittelsens kunstnerlønn etter hans død vitner om dette.

Bilde 9 Forlovelsesbildet

Forlovelsesbildet fra 1889

Etter at de giftet seg flyttet de til Skåtøy ved Kragerø. Kittelsen skriver: ”Vi ville være alene, hun og jeg. Og vårt første hjem var et bitte lite hus på Skåtøy”. I 1891 kjøpte de så et hus i Hvitsten i nærheten av Ingas hjemby Drøbak. Mens de bodde der besøkte de kunstnervennen Christian Skredsvig som hadde bosatt seg høyt oppe i Eggedal - i Hagan. Kittelsen skal ha blitt bergtatt av den vakre, uberørte naturen og det spesielle lyset i Sigdal og bestemte seg for å flytte. Skedsvig fikk snart ordnet et husvære til familien Kittelsen på den gamle lensmannsgården Sole der de bodde i tre år. Men selv om de fant seg godt til rette, bar de hele tiden på drømmen om å få bygget et eget hjem. En sommerdag i 1898, da Inga og Theodor kom luntene med hest og skranglekjerre, fikk de øye på en vakker bjørkeli omfavnet av Båneberget, Norefjell, Eggedalsfjella og Andersnatten. De hoppet ut av kjerra og Kittelsen skal ha utbrutt: ”Å – den som hadde eid en slik liten flekk. (…) På den haugen der mellom bjerkeløvet skulle jeg ønske at jeg kunne bygge vårt hus.” Og slik ble det – ifølge familiefortellingene var det Inga som forhandlet frem kjøpet av denne tomta - som Kittelsen umiddelbart ga navnet Lauvlia. Da familien flyttet inn på Lauvlia i 1899 hadde de fem barn og ytterligere tre skulle bli født her. Inga var gravid med det niende barnet da de flyttet. Lauvlia var det eneste huset Kittelsen fikk bygget og han tegnet både atelieret og peisestua selv. I Folk og Trold skriver han: ”Jeg er svært glad i det lille atelieret mitt – dette er første gang at jeg har fått mitt arbeidsværelse i fred og ro etter eget Hode (…) det vandret mange bilder og tanker ut fra det lille atelieret”

atelierbilde 10

Fra ateliervinduet så Kittelsen Andersnatten som skulle bli en gjenganger
i hans produksjon.
Som han skriver vandret det
mange bilder og tanker ut fra det lille atelieret”.

thumbnail_Bilde 11 Peisestua

I peisestua ser en flere eksempler på Kittelsens
egne utskjæringer og malte motiv.

Hjemmet skulle få stor betydning for kunstnere på slutten av 1800-tallet. Mens tidligere generasjoner av forfattere og kunstnere var reisende mennesker, ble det nå viktig med et fast holdepunkt i tilværelsen. Gjennom hjemmet skapte ikke bare kunstnere på denne tiden trygge rammer for arbeidet, men også et bilde av hvordan de ville bli oppfattet - av samtiden så vel som fremtiden. Men også Sigdal går inn i en større kunsthistorie: Selv Skredsvig og Kittelsen var alene om å bosette seg her, var de ikke alene om å bli bergtatt av den vakre, uberørte naturen og det spesielle lyset. Sommeren 1888 reiste Skredsvig, som da bodde i Bærum, sammen med vennene Harriet Backer og Gerhard Munthe på studietur til Eggedal. Under denne sommeren i Eggedal malte disse kunstnerne noen av sine mest kjente verk. Mens Skredsvig malte Idyll, malte Backer Lekseoverhøring i Eggedal og Munthe Aften i Eggedal.

thumbnail_Bilde 12 Idyll

Idyll (1888) Christian Skredsvig

thumbnail_Bilde 13 Lekseoverhøring i Eggedal

Lekseoverhøring i Eggedal (1888) Harriet Backer

Bilde 14 Aften i Eggedal

Aften i Eggedal (1888) Gerhard Munthe

Selv om planen var å bo på Lauvlia resten av livet, ble det bare ti år. Til tross for at Kittelsen arbeidet hardt og fikk solgt en god del av sine verk, var økonomi et stadig tilbakevendende problem i tillegg til at han begynte å merke tegn på sykdom. Til sin store sorg måtte familien selge sitt kjære Lauvlia i 1909 - noe Inga beskrev som ”at hjertet ble revet ut med røttene”. Kittelsen døde i 1914 og vendte aldri tilbake til Lauvlia.

I Folk og trold skriver Kittelsen om gode stunder på Lauvlia:

”Gleden var stor da det første solstreif atter viste seg i peisestuen etter de mørke vinterdagene. Den lille flyktige solflekken lyste muntert på den brune bjelkeveggen.”

Tidslinje Kittelsen

1857: Kittelsen blir født i Kragerø 27. april

1871-4: Flytter til Arendal og går i urmakerlære. Diderich Aall i Arendal oppdager Kittelsens talent og betaler for hans senere utdannelse i Kristiania og München

1874: Blir kunststudent ved Wilhelm von Hannos tegneskole i Kristiania og får undervisning hos Julius Middelthun på Den Kongelige Tegneskole

1876-80: Reiser til München og blir student ved Kunstakademiet

1880-1: Bor i Kragerø om vinteren

1881-2: Bor i Kristiania og leier atelier i ”Pultosten” Peter Chr. Asbjørnsen engasjerer ham og Erik Werenskiold å illustrere sin Eventyrbog for børn, bind 1-3

1882-3: Avtjener verneplikt, mottar Statens kunstnerstipend og reiser til Paris

1883-7: Reiser tilbake til München og arbeider med flere illustrasjonsoppdrag bl.a. Eventyrbog for børn, bind 1-3. Hans kollegaer og venner i Norge samler inn penger for å få ham hjem til Norge.

1887-9: Følger sin søster Thea og svogeren Immanuel Schøyen til Skomvær i Lofoten. Her fullfører han Fra Livet i de smaa Forholde (1889-90), Fra Lofoten I og II (1890-91) og Troldskab (1892)

1889:  Besøker Christian Skredsvig på Fleksum. Bor på Gopledal nær Larvik. Treffer Inga Kristine Dahl (f. 1869), de gifter seg og flytter til Skåtøy ved Kragerø

1891: Familien kjøper hus i Hvitsten i nærheten av Ingas hjemby Drøbak

1893: Lengre arbeidsreise til Jomfruland. Første separatutstilling i Florasalonen i Kristiania

1894: Besøker familien Skredsvig i Eggedal. Kunstmesenen Olaf Schou kjøper Jomfruland-serien og gir den til Nasjonalgalleriet

1896: Familien flytter til Sole. Her fullføres Svartedauen, som ble påbegynt to år tidligere

1898: Familien kjøper tomt på Lauvlia

1899: Familien flytter til Lauvlia

thumbnail_Bilde til Tidslinje Kittelsen

1905: Merker tegn på sykdom som han sannsynligvis hadde fått i tiden i München

1907-8: Arbeidsreiser til Rjukan og Notodden i forbindelse med oppdraget et Fossens eventyr for Sam Eyde og Norsk Hydro

1908: Utnevnes til Ridder av St. Olavs-orden

1909: Familien flytter fra Lauvlia til Huseby (ved  kunstnerkolonien Ekely i Kristiania)

1910: Det niende barnet, Helge, blir født

1911: Stortinget bevilger Kittelsen kunstnerlønn på 1600 kr. Utgir selvbiografien Folk og Trold

1912: Familien flytter til Jeløya utenfor Moss. Utgir Løgn og forbandet digt

1914: Kittelsen dør 21. januar, 56 år gammel

1948: Inga dør, 80 år gammel

Måneskinn,1905 72

Utstillinger på Lauvlia

1995 Soria Moria
1996 Folk og troll1997 Tirilil Tove, minder fra Lauvlia  
1998 Troldskab 
1999 Fossens eventyr
2000 Th. Kittelsen – en tusenkunstner2001 Norske ateliermotiver 
2002 Th. Kittelsen – et eventyr
2003 Naturpoesi2004 Th. Kittelsens tid i Lofoten, 1887 – 1889
2005 Alvedans
2006Th. Kittelsens trolske verden

2007 Jubileumsutstillingen Th. Kittelsen – fra Lauvlia til våre hjerter
Dette året var det 150 år siden Kittelsen ble født. Boken Th. Kittelsen – fra Lauvlia til våre hjerter av Holger Koefoed og Einar Økland ble publisert i forbindelse med utstillingen.
2008 Landskabsdikteren og fuglemaleren Th. Kittelsen
2009 Jubileumsutstillingen Livet i LauvliaDette året var det 100 år siden familien Kittelsen flyttet inn på Lauvlia  og 110 år siden de flyttet herfra.
2010 Humoristen Th. Kittelsen
2011 En eventyrreise 
2012 Jomfruland 
2013 Inga – kunstnerfruen
Publikasjonen Norges fremste kunstnerkone av Arnhild Skre ble publisert i forbindelse med utstillingen.

2014 100 år etter 
Dette året var det 100 år siden Kittelsen døde.
2015 Svartedauen  
2016 Tirilil Tove2017 Inspirasjon – skisser og idéer av Th. Kittelsen 
Boken En samling med tanker og streker – Blyanttegninger av Th. Kittelsen av Kjersti Sundt Sissener ble publisert i forbindelse med utstillingen.
2018 Hvad er livet?
2019 Og skogen gav os eventyret
2021 Jubileumsutstillingen StemningerI 2020 var det 25 år siden Lauvlia åpnet som museum. På grunn av koronapandemien ble feiringen utsatt til 2021.