Lauvlia_Barnashus

Formidling

Lauvlia, en kilde til skapende kulturformidling for barn og voksne sammen! Kunstnerhjemmet ønsker å inspirere barn til å ta i bruk sin egen fantasi og skaperglede. Vi tar også imot barnehager og skoler.

Omvisning

Alle som besøker Lauvlia får en personlig omvisning i kunstnerhjemmet med en av våre dyktige formidlere.
Omvisningen går hver hele time fra kl.11-16 (se Besøk oss).

Formidlingsopplegg for barnehager og skoler

På Lauvlia har vi egne formidlingsopplegg for barnehager og skoleklasser der barn og unge får unike innblikk i Kittelsens kunstnerskap og familielivet på Lauvlia på begynnelsen av 1900-tallet. Her blir de også inspirerte til å utvikle sin egen fantasi og skaperglede.

Barna deles inn i ulike grupper alt etter hvor mange de er. De blir tatt med på en omvisning i kunstnerhjemmet men får også male og lage trebåter i Barnas hus og vandre langs Barnas sti. Stien leder opp mot Lauvlias egen trollborg og amfi der det er muligheter for ytterligere uteaktiviteter.

Besøket kan også kombineres med tur langs Gamleveien som i dag er en kultursti skiltet med Kittelsens motiver.

Bestilling:
Telefon: 951 14 945
Mobil: 952 79 723 (Administrasjonskonsulent Lillian Holm)
E-post: lauvlia@buskerudmuseet.no

Lauvli_gutt_lager_båt

Formidlingsopplegg for videregående skoler (Den kulturelle skolesekken)

Kittelsen er i dag en folkekjær kunstner mest kjent for sine eventyrtegninger, men han jobbet også med satiretegning, treskjæring og maleri. I dag ville vi betegnet ham som en multikunstner – som jobbet på mye av den samme måten som dagens samtidskunstnere. Kunstnerhjemmet Lauvlia står i dag som et tidsvitne der elevene, gjennom levende fortellinger, får en unik tilgang til Kittelsens liv, virke og kunst, samt samtidens strømninger. I atelieret går vi i felles dialog om kunstens betydning - i fortid, nåtid og for oss selv. Hvem var

Kittelsen som kunstner? Hvilken betydning har kunsten hans i dag? Og hvordan har han påvirket dagens kunstnere? Lauvlia har et stort friluftsområde med en egen trollborg og et amfi som kan brukes til dialogsamlinger dersom været tillater det.

Bestilling:
Telefon: 951 14 945
Mobil: 952 79 723 (Administrasjonskonsulent Lillian Holm)
E-post: lauvlia@buskerudmuseet.no