_MG_5189

Våre tjenester

Er du på jakt etter møte- eller selskapslokaler? Da kan vi tilby lokaler i eksklusive omgivelser. Her kan man også arrangere en firmautflukt eller foreningstur - vi tar imot grupper etter avtale. Venneforeningene yter museet en stor tjeneste ved å bidra til å levendegjøre Veien. Medlemmene er gode støtte- og medspillere, som bidrar til styrket interesse for området, og de ser alltid etter nye medlemmer som ønsker å bidra med sin støtte!

Utleie

Tilbudet vil variere etter gjeldende Covid19-tiltak, for å bidra til å begrense sosiale arenaer med økt smittefare. 

Langhuset

I vårt gjenreiste langhus fra eldre romertid, i det som trolig har vært en høvdinghall brukt til viktige begivenheter, er det mulighet for å holde sammenkomster i regi av Veien kulturminnepark. Vi har ikke ordinært utleie av langhuset, og lokalet er ikke tilgjengelig i hovedsesong, eller midtvinters. 

Langhuset ligger idyllisk til på et høydedrag omgitt av åker og skoglandskap og vil å gi din begivenhet et forhistorisk sus.  

Det må påberegnes utgifter for betjening av lokalet.
Ønsker du/dere mer informasjon, eller har en forespørsel, vennligst ta kontakt med en av våre kontaktpersoner.

Møtelokaler  

Vi leier ut møtelokaler helst i arbeidstid. Da har vi et lite møterom i underetasjen, på museets kontorer, hvor det er plass til ca. 8 personer.  

Vi har også større lokaler i kafé-området som kan disponeres til møtevirksomhet. Her er det også mulighet til å arrangere foredrag, eller holde konserter og andre fremføringer.  

 

Museets kafé  

Kan leies ut etter avtale utenom de vanlige åpningstidene. Kaféen vil betjenes av en ansatt, så det vil måtte påberegnes i prisen.

Teknisk utstyr 

Vi kan stille med projektor/lerret og internett.   

Det er muligheter for oppsett av et enkelt lydoppleggvi har høyttaler og en håndholdt mikrofon tilgjengelig for bruk.  

Priser og bestilling  

Prisvilkår og øvrige betingelser behandles individuelt, etter den enkelte aktivitetsomfang og anledning/innhold. 

Kontaktpersoner 

Jørgen Tinglum Bøckman
E-post:
bockman@buskerudmuseet.no
Telefon: 32 14 10 70

Kari M. Helland
E-post: helland@buskerudmuseet.no  
Telefon: 32 14 10 70 

veienkulturminnnepark_venneforeningen

Våre støttespillere

Langhusets venner 

Langhusets venner er venneforeningen til Veien kulturminnepark og ble etablert i 2002 med formål:

  • å skape positiv interesse for stedet.
  • å bidra til å skape et levende miljø der.
  • å kunne være en hjelpende hånd for administrasjonen ved Veien kulturminnepark. 

Medlemskontingent: kr. 100,-

Styret
Grete Dæhlen
Else Bjerknes
Helge Egede-Nissen
Monika Hovde Bjerknes
Vigdis Pedersen
Anette Coucheron
Kjell Hellerud

Ta kontakt på
E-post:
langhusetsvenner@gmail.com

Jernalderringen 

Jernalderringen er en gruppe husflidsinteresserte. Gruppen bidrar blant annet ved å demonstrere ulike teknikker på arrangement i kulturminneparken. Ringen arrangerer også kurs. Tidligere kurs har vært plantefarging, nålebinding, skinnsko og tilvirkning av bein. 

Jernalderringen har som mandat:

  • å holde håndverksteknikker fra jernalderen i hevd
  • bistå til å levendegjøre museet på Veien. 

Vårens program (2021)

Program ikke fastsatt

Ringen består av lokale entusiaster. Alle møter er kl. 18.30 på museet med mindre annet er spesifisert.

Vil du vite mer kan du ta kontakt på
E-post: 
 jernalderringen@gmail.com