_MG_5189

Våre tjenester

Er du på jakt etter møte, kurs - eller selskapslokaler? Da kan vi tilby lokaler i eksklusive omgivelser. Her kan man også arrangere en firmautflukt eller foreningstur - vi tar imot grupper etter avtale. Her finner du også litt informasjon om venneforeningene våre og deres bidrag til å levendegjøre Veien. 

Utleie

Museets kafé  

Kan leies ut etter avtale utenom de vanlige åpningstidene. Kaféen vil betjenes av en ansatt, så det vil måtte påberegnes i prisen.

Her kan du også samle vennegruppen og pensjonistgrupper til en enkel lunsj: vi bestiller inn catering fra Blå Kors Ringerike.

Langhuset

I vårt gjenreiste langhus fra eldre romertid, i det som trolig har vært en høvdinghall brukt til viktige begivenheter, er det mulighet for å holde sammenkomster i regi av Veien kulturminnepark. Vi har ikke ordinært utleie av langhuset, og lokalet er ikke tilgjengelig i hovedsesong, eller midtvinters. 

Langhuset ligger idyllisk til på et høydedrag omgitt av åker og skoglandskap og vil å gi din begivenhet et forhistorisk sus.  

Det må påberegnes utgifter for betjening av lokalet.
Ønsker du/dere mer informasjon, eller har en forespørsel, vennligst ta kontakt med en av våre kontaktpersoner.

Møtelokaler  

Vi leier ut møtelokaler helst i arbeidstid. Da har vi et lite møterom i underetasjen, på museets kontorer, hvor det er plass til ca. 8 personer.  

Vi har også større lokaler i kafé-området som kan disponeres til møtevirksomhet. Her er det også mulighet til å arrangere foredrag, kurs eller holde konserter og andre fremføringer.  

 

322954053_680080423910792_7845387489561296105_n

Teknisk utstyr 

Vi kan stille med projektor/lerret og internett.   

Det er muligheter for oppsett av et enkelt lydoppleggvi har høyttaler og en håndholdt mikrofon tilgjengelig for bruk.  

Priser og bestilling  

Prisvilkår og øvrige betingelser behandles individuelt, etter den enkelte aktivitetsomfang og anledning/innhold. 

Kontakt

E-post: veien@buskerudmuseet.no
Telefon:  32 14 10 70

Våre støttespillere

Venneforeningene yter museet en stor tjeneste ved å bidra til å levendegjøre Veien. Medlemmene er gode støtte- og medspillere, som bidrar til styrket interesse for området, og de ser alltid etter nye medlemmer som ønsker å bidra med sin støtte! I 2024 slår Langhusets venner og Jernalderringen seg sammen til Veien kulturminneparks venner. 

Veien kulturminneparks venner

De har følgende formål:

  • å skape positiv interesse for stedet.
  • å bidra til å skape et levende miljø ved blant annet demonstrasjon av håndverksteknikker.
  • å kunne være en hjelpende hånd for administrasjonen ved Veien kulturminnepark.

Venneforeningen bidrar på aktivitetsdag i vinterferien, aktivitetsdag på Søndre Torg, dugnad i parken, Historisk dyredag og Tidenes skaperfest. I tillegg holder de eget arrangement i langhuset på høsten. Det er mange forskjellige oppgaver og du trenger ikke være husflidsinteressert for å være med. Vi er en sosial gjeng som hjelper til med alt fra kaffekoking og pølsesalg til aktiviteter for barna på arrangement. Bli med og lag et hyggelig miljø på Veien!

veienkulturminnnepark_venneforeningen

Interimstyret for 2024, før formell sammenslåing i 2025, består av:

Grete Dæhlen
Else Bjerknes
Kjell Hellerud
Anette Coucheron
Kari Løvskogen
Sigrid Nordgulen
Vigdis Pedersen

Kontakt oss på: jernalderringen@gmail.com eller langhusetsvenner@gmail.com