veienkulturminnnepark_rollespill

Formidling

Her er det mye spennende å lære! Gjennom faste utstillinger, temporærutstillinger, guidingerdramatiseringer og aktiv deltakelse fra publikum, fokuserer vi på en opplevelsesbasert formidling av arkeologi og historie. Vi har også andre aktivitets- og opplevelsesdager rettet mot barn og unge.

Skoleopplegg

Veien ønsker å være en plass med fokus på læring og lek for barn og unge. En skoleutflukt hit er både en sosial opplevelse og et faglig supplement til undervisningen. Museet har flere pedagogiske tilbud å by på, for barnehager, grunnskole og den videregående skole.

Jernaldergården Veien

Klassetrinn: barnehage og 1. trinn, samt elever med spesielle behov.
Tid: hele året. Opplegget tar ca. 1 klokketime.
Pris: 20,- per elev

Vi snakker om hvordan arkeologen finner spor i landskapet og om hvem som bodde i langhuset. Hva gjorde de der inne? Hvilke dyr hadde de og hva brukte de dyra til? Hvilke dyr bodde i skogen? Hva spiste menneskene og hvordan fikk de tak i mat? Og ikke minst: hva ligger gjemt i gravhaugene? Opplegget benytter leik og fortelling til å formidle jernalderen. Elevene får være med å bygge et langhus i miniatyr og leke med menneskene og dyrene som bodde der.

Langhuset

Klassetrinn: 1.-7. trinn
Tid: apr.-okt. Opplegget tar ca. 1 klokketime
Pris 20,- per elev

Først får elevene en omvisning inne i langhuset. Deretter legges det til rette for aktiviteter i, eller utenfor langhuset. Type aktivitet avtales, men vi tilbyr bl.a. bueskyting, maling av korn, smørkinning, steking av klappekaker, leker og f.eks karding og spinning på håndtein. Det er også anledning til å kombinere med andre uteaktiviteter som stafett i parken. Ta kontakt for å avtale et opplegg. 

Pil og bue som redskap og våpen

Tid: hele året. Opplegget tar ca. 1 klokketime.
Klassetrinn: 5.-7. trinn.
Pris: 20,- per elev. 

Pil og bue revolusjonerte jakten i steinalderen. Opplegget baserer seg på en presentasjon etterfulgt av oppgaver og aktivitet. I dette opplegget blir elevene gjort kjent med de materialene som trengtes til å lage pil og bue. Vi snakker også om jaktutbytte og utnyttelse av dyrene. Siden pil og bue også er kjent som et våpen i forbindelse med krigføring, snakker vi om hvilke forskjeller det er på utstyr til krig og utstyr til jakt. Til slutt er vi innom arkeologien som kilde til kunnskap om forhistorien. Elevene løser noen oppgaver i par eller små grupper før de til slutt får teste ut skyteferdighetene på vår innendørs skytebane. 

Inn i steinalderen

Tid: hele året. Opplegget tar ca. 1 klokketime.
Klassetrinn: 2.-4. trinn.
Pris: 30,- per elev på Veien, 1500kr per gjennomføring ute på skolene
Maks antall elever: 30 stk

Mål: 
Elevene skal få en forståelse av menneskene i steinalderen som et folk med spesielle ferdigheter knyttet til egne livsbetingelser. 

Innhold 
Hvordan var livet i steinalderen? Elevene blir først kjent med et av Norges eldste steinalderskjeletter: huleboeren «Vistegutten» som ble funnet gravlagt i avfallshaugen på en steinalderboplass. Etter en introduserende fortelling om funnet, og hva vi kan lære av det, blir elevene aktivisert i dagligdagse gjøremål typisk for en steinalderboplass. Vi samtaler om hvordan steinalderfolk levde som jegere og sankere. Hvordan bodde egentlig steinalderfolk? Hva spiste de? Hvordan fikk de tak i mat? Gjennom aktivitetene blir elevene kjent med materialer og redskaper man brukte i steinalderen, og hvordan man utnyttet naturen og dyra for å overleve. Type aktiviteter kan være; sanking av bær og nøtter, jakt og fiske, bearbeiding av skinn, lage ild med buedrill, skyte med pil og bue, med mer. Aktiviteter kan tilpasses gruppesammensetningen.  

Opplegget er elevaktivt: I et undersøkende og lekende felleskap får elevene kunnskap om leveforholdene i steinalderen på en annen måte enn de tradisjonelle kunnskapsspørsmålene. 

Sult og Overflod - et historisk rollespill

Klassetrinn: 5.-6. trinn. 
NB: Vi tar i mot inntil 51 elever og lærere på dette opplegget.
Tid: Tilbudet kjøres ikke vintertid. Opplegget tar ca. 2 timer

Pris: 30,- per elev 

En reise over 2000 år tilbake i tid – til år 11 etter vår tidsregning. Vi befinner oss i eldre jernalder og snarere bestemt i eldre romertid. Her i nord lever germanerne i små høvdingesamfunn, i Romerriket lenger sør hersker keiser Augustus… 

Rollespillet Sult og Overflod handler om den høsten familien fra gården Sørum kom sultne til gården Veien for å få mat fra høvding Vebjørn og hjelp fra seidmann Gudvar. Samtidig kom det handelsreisende fra dalene i nord med mange flotte, nyttige varer, og sønnen fra Sørum vendte hjem med mye rart fra Romerriket! 

Rollespill som formidlingsmetode spiller på barnas fantasi og evne til lek. Elevene har rammer de må forholde seg til, men har også mulighet til å improvisere og oppleve konsekvensen av egne valg- hva skjer med trellen som ypper på husfrua? Hva gjør volven om noen blir tatt i å stjele? 

Elevene får egne karakterer og bakgrunnsstoff til sin karakter. De blir inndelt i grupper – noen er handelsreisende, noen fra gården Sørum og andre fra storgården Veien. Handlingen utspiller seg i langhuset på Veien – gjenreist nøyaktig der det stod et hus i år 11. 

Det legges vekt på praktiske gjøremål i spillet slik at barna får en forståelse av hva som måtte gjøres og hvem som gjorde hva. Både matlaging og håndarbeid er i fokus og barna lærer å handle uten valuta. Kjønnsroller og sosialt hierarki kommer tydelig til uttrykk. 

Rollespillet er en del av DKS opplegget i Ringerike på 6. trinn. 

Bestilling bør skje i god tid, da elevene må ha tid til å jobbe med sine roller. 

Dømt!


Klassetrinn: ungdomsskole/videregående

Varighet: 45-60 minutter
Antall elever: maks 30
Pris: 30,- per elev 

I «DØMT» utgjør elevene det norrøne tinget. Sammen med lovsigemannen skal de avgjøre vanskelige etiske og moralske spørsmål ut fra de lover og regler som gjaldt i jernalderen og inn i middelalderen. Her møter elevene historiske personer som har stått overfor dilemmaer og tatt et valg som de mente var rett, men som gikk på tvers av lover og normer i samfunnet. Skjebnen til personene ligger i tingets hender. Hvem vil vinne og hvem vil tape, og hva er konsekvensene av de valgene som blir tatt? 

«DØMT» har mange aspekter og er tverrfaglig. Opplegget er spesielt tilpasset Kunnskapsløftets generelle del for fagene Norsk, Samfunnsfag og Religion, Livssyn og Etikk.

For mer informasjon, kontakt
Jørgen T. Bøckman på
E-post:
bockman@buskerudmuseet.no

Tilleggsaktiviteter

I tillegg kan vi tilby:
Jernalderstafett i parken, bueskyting og omvisninger i utstillingene våre.

Praktisk informasjon

Disse oppleggene er beregnet på klasser med inntil 30. elever. Grupper over 30 personer deles. 

Det må påregnes lærerdeltagelse på praktiske opplegg. Vi ønsker at alle skal få oppleve mestring og ber derfor om at vi får beskjed dersom det er noen barn med spesielle behov. 

For påmelding og spørsmål kontakt
Jørgen T. Bøckman
Telefon:
32 14 10 70
E-post: veien@buskerudmuseet.no

Eventyrspill

Eventyrspill er rollespill for barn. Her får man være med inn i eventyrenes verden. Kanskje du møter et troll eller noen alver? Kan hende en verdifull skatt er på avveie – eller kanskje orkene har tatt en prinsesse, eller prins? 

Eventyrspill passer for deg som liker å fantasere, kle deg ut og svinge sverd. Spillere må være 8 år eller eldre. 6 år i følge med en voksen. 

Oppmøte på museet kl. 11.00 på spilldagen. Der får du låne drakt og utstyr. Du må selv ta med mat og drikke, godt fottøy og klær etter vær. Spillet er ferdig ca. kl. 16.00. 

Pris:
250,- per spiller, men grupperabatter som følger:
3 pers: 200,- per person
5 pers: 175,- per person
(rabatter gjelder ved samlet betaling) 

veienkulturminnnepark_eventyrspill

For påmelding og spørsmål kontakt
Emma Nielsen
Telefon: 32 14 10 70
E-post: veien@buskerudmuseet.no