veienkulturminnnepark_rollespill

Formidling

Her er det mye spennende å lære! Gjennom faste utstillinger, temporærutstillinger, guidingerdramatiseringer og aktiv deltakelse fra publikum, fokuserer vi på en opplevelsesbasert formidling av arkeologi og historie. Vi har også andre aktivitets- og opplevelsesdager rettet mot barn og unge.

Skoleopplegg

Veien ønsker å være en plass med fokus på læring og lek for barn og unge. En skoleutflukt hit er både en sosial opplevelse og et faglig supplement til undervisningen. Museet har flere pedagogiske tilbud å by på, for barnehager, grunnskole og den videregående skole.

For påmelding og spørsmål kontakt
Jørgen T. Bøckman på
E-post:
bockman@buskerudmuseet.no

Jernaldergården Veien

Klassetrinn: barnehage og 1. trinn, samt elever med spesielle behov.
Tid: hele året. Opplegget tar ca. 1 klokketime.
Pris: 25,- per elev

Vi snakker om hvordan arkeologen finner spor i landskapet og om hvem som bodde i langhuset. Hva gjorde de der inne? Hvilke dyr hadde de og hva brukte de dyra til? Hvilke dyr bodde i skogen? Hva spiste menneskene og hvordan fikk de tak i mat? Og ikke minst: hva ligger gjemt i gravhaugene? Opplegget benytter leik og fortelling til å formidle jernalderen. Elevene får være med å bygge et langhus i miniatyr og leke med menneskene og dyrene som bodde der.

Mat i langhuset

Klassetrinn: 1.-7. trinn
Tid: apr.-okt. Opplegget tar ca. 1 klokketime
Pris 25,- per elev

Barna får en omvisning i langhuset, og vi legger til rette for aktiviteter i og rundt langhuset, som matlagingjernaldervis: kverne korn, kinne smør og steke «klappekaker». Til sist spiser vi maten mens vi snakker om livet i jernalderen. Alternative aktiviteter kan avtales. 

Pil og bue som redskap og våpen

Tid: hele året. Opplegget tar ca. 1 klokketime.
Klassetrinn: 5.-7. trinn.
Pris: 25,- per elev. 

Pil og bue revolusjonerte jakten i steinalderen. Opplegget baserer seg på en presentasjon etterfulgt av oppgaver og aktivitet. I dette opplegget blir elevene gjort kjent med de materialene som trengtes til å lage pil og bue. Vi snakker også om jaktutbytte og utnyttelse av dyrene. Siden pil og bue også er kjent som et våpen i forbindelse med krigføring, snakker vi om hvilke forskjeller det er på utstyr til krig og utstyr til jakt. Til slutt er vi innom arkeologien som kilde til kunnskap om forhistorien. Elevene løser noen oppgaver i par eller små grupper før de til slutt får teste ut skyteferdighetene på vår innendørs skytebane. 

Inn i steinalderen

Tid: hele året. Opplegget tar ca. 1 klokketime.
Klassetrinn: 2.-4. trinn.
Pris: 30,- per elev på Veien, 1500kr per gjennomføring ute på skolene
Maks antall elever: 30 stk

Barna blir med en arkeolog som finner ting fra steinaldermennesker, og sammen prøver vi å forstå hvordan steinaldermenneskene levde; hvordan de fikk seg mat, klær og tak over hodet. 

Er det sant?

Klassetrinn: videregående (kan tilpasses ungdomsskole) 
Varighet: 45-60 minutter  
Antall elever: maks 30  
Pris: 30,- per elev

I langhuset blir elevene utfordret på sin kunnskap om forhistorien i en lettbent blanding av quiz og rettssak. Elevene har aktive roller i et spill som utarter til opprør og refleksjon om identitet, samfunnet vårt, demokrati, og søken etter sannhet.  

Dømt!


Klassetrinn: videregående (kan tilpasses ungdomsskole)

Varighet: 45-60 minutter
Antall elever: maks 30
Pris: 30,- per elev 

En interaktiv gjenfortelling av sagaen om Gunnlaug Ormstunge. Elevene deltar som familiene til hovedpersonene, og må løse uenighetene på alltinget. De må ta stilling til moralske dilemmaer fra jernalderen/middelalderen, og vi sammenlikner med moderne tiders etikk og rettsforståelse.

Sult og Overflod - et historisk rollespill

Klassetrinn: 5.-6. trinn (DKS opplegg, men også tilgjengelig på bestilling).
NB: Vi tar i mot inntil 51 elever og lærere på dette opplegget.
Tid: Tilbudet kjøres ikke vintertid. Opplegget tar ca. 2 timer

Pris: 30,- per elev 

En reise over 2000 år tilbake i tid – til år 11 etter vår tidsregning. Vi befinner oss i eldre jernalder og snarere bestemt i eldre romertid. Her i nord lever germanerne i små høvdingesamfunn, i Romerriket lenger sør hersker keiser Augustus… 

Rollespillet Sult og Overflod handler om den høsten familien fra gården Sørum kom sultne til gården Veien for å få mat fra høvding Vebjørn og hjelp fra seidmann Gudvar. Samtidig kom det handelsreisende fra dalene i nord med mange flotte, nyttige varer, og sønnen fra Sørum vendte hjem med mye rart fra Romerriket! 

Rollespill som formidlingsmetode spiller på barnas fantasi og evne til lek. Elevene har rammer de må forholde seg til, men har også mulighet til å improvisere og oppleve konsekvensen av egne valg- hva skjer med trellen som ypper på husfrua? Hva gjør volven om noen blir tatt i å stjele? 

Elevene får egne karakterer og bakgrunnsstoff til sin karakter. De blir inndelt i grupper – noen er handelsreisende, noen fra gården Sørum og andre fra storgården Veien. Handlingen utspiller seg i langhuset på Veien – gjenreist nøyaktig der det stod et hus i år 11. 

Det legges vekt på praktiske gjøremål i spillet slik at barna får en forståelse av hva som måtte gjøres og hvem som gjorde hva. Både matlaging og håndarbeid er i fokus og barna lærer å handle uten valuta. Kjønnsroller og sosialt hierarki kommer tydelig til uttrykk. 

Rollespillet er en del av DKS opplegget i Ringerike på 6. trinn. 

Bestilling bør skje i god tid, da elevene må ha tid til å jobbe med sine roller. 

Tilleggsaktiviteter

Jernalderstafett i parken
Barneskole/ungdomsskole
Pris: 30,- per elev om vi styrer det (mulighet for lærerstyrt aktivitet)
Varighet: ca 45 minutter 

Kunnskap, utholdenhet og hoderegning settes på prøve i jernalderstafetten, elever blir delt inn i grupper som konkurrer mot hverandre.   

Bueskyting
Barneskole/ungdomsskole/vgs  
Pris: 30,- per elev for bueskyting
Varighet: hel klasse ca 1 time  

Skyteferdighetene testes. 

Omvisninger i utstillingene våre, i langhuset og i gravfeltet.
Pris: 20,- per elev for omvisning
Varighet: ca 45 minutter 

Få innblikk i museets kriker og kroker, se spennende gjenstander, hør fortellinger om fortiden, utforsk langhuset eller gå i det store gravfeltet hvor man virkelig kan leve seg inn i mystikken på stedet. Omvisningene kan tilpasses temaer elevene jobber med. 

Praktisk informasjon

Disse oppleggene er beregnet på klasser med inntil 30. elever, der ikke annet antall er oppgitt. Grupper over 30 personer deles. 

Det må påregnes lærerdeltagelse på praktiske opplegg. Vi ønsker at alle skal få oppleve mestring og ber derfor om at vi får beskjed dersom det er noen barn med spesielle behov. 

Eventyrspill

Eventyrspill er rollespill for barn. Her får man være med inn i eventyrenes verden. Kanskje du møter et troll eller noen alver? Kan hende en verdifull skatt er på avveie – eller kanskje orkene har tatt en prinsesse, eller prins? 

Eventyrspill passer for deg som liker å fantasere, kle deg ut og svinge sverd. Spillere må være 8 år eller eldre. 6 år i følge med en voksen. 

Oppmøte på museet kl. 11.00 på spilldagen. Der får du låne drakt og utstyr. Du må selv ta med mat og drikke, godt fottøy og klær etter vær. Spillet er ferdig ca. kl. 16.00. 

Pris:
250,- per spiller, men grupperabatter som følger:
3 pers: 200,- per person
5 pers: 175,- per person
(rabatter gjelder ved samlet betaling) 

veienkulturminnnepark_eventyrspill

For påmelding og spørsmål kontakt
Emma Nielsen
Telefon: 32 14 10 70
E-post: veien@buskerudmuseet.no