ringerikes museum bilde

Opplevelser på Ringerikes Museum

Her kan du foruten flotte sesongutstillinger, se utstilling om Jørgen Moe, miljøutstillinger fra prestegården og separate utstillinger fra hjemmestyrkemuseet og Hønefoss trekkspillmuseum.

Ringerike Museum - Norderhov gamle prestegård
Ringerikes Museum ligger i den praktfulle bygningen Norderhov gamle prestegård, som fungerte som en privatbolig for sognepresten fra 1635 fram til slutten av 1950årene. Et besøk her er nesten som å skru klokka flere hundre år tilbake i tid.

Vi forteller om Anna Colbjørnsdatter, den uredde prestekona som hjalp norske soldater med å beseire svenskene under slaget på Norderhov i 1716!

Norderhov Kirke
Etter omvisning i museet kan dere vandre til Norderhov Kirke og følge historien videre.

Priser
Priser er per person med mindre annet er oppgitt:

Omvisning Norderhov prestegård (1t) 80,-
*Inngang til kirke med omvisning (0,5t) 40,-
Kaffe og noe å bite i fra kr 50,-

* med forbehold om annen kirkelig aktivitet

Et besøk hos oss kan kombineres med et besøk til Veien kulturminnepark her kan du oppleve:

Omvisning i gravfeltet (1t) kr 80,-
Jernalder inspirert lunsj med foredrag kr 340,- (inkl lokal drikke)
Besøk på museet (1t) kr 70,-
Kaffe og svele kr 50,-
Bueskyting kr 1000,- per gruppe
Spydkast kr 1000,- per gruppe

For mer informasjon besøk Veien kulturminnepark sine sider.

Hjemmestyrkemuseet
Utstillingen viser utstyr og våpen fra begge sider under okkupasjonsårene. Og det gis et realistisk bilde av den militære motstandsbevegelsen i de fem krigsårene, med hovedvekt på vårt eget lokale distrikt.

Ringerike_MG_9542_1000x500

Hønefoss trekkspillmuseum
Utstillingen viser en rekke trekkspill fra forskjellige land til forskjellige tidsepoker. Vi forteller også om Harald Henschien som etablerte Henschien Trekkspillfabrikk i Hønefoss i 1936, som den eneste i sitt slag i Norge. Den ble nedlagt i 1958.

Besøk hjemmesiden til Hønefoss trekkspillmuseum her.

RingerikesMuseum_Bilde_trekkspillutstilling

Experience Ringerikes Museum

Come and hear the story of the rectory and see our exhibitions of local history including the exhibition about the resistance movement during the Second World War, the local accordian factory and Jørgen Moe – a collector of Norwegian Folk Tales.

Ringerikes Museum – Norderhov’s old rectory
Norderhov old rectory was the dwelling of the rector from 1635 to the end of the 1950s. It now houses Ringerikes Museum. A visit here is like turning the clocks back several hundred years.

We tell the story of the brave rector’s wife Anna Colbjørnsdatter, who helped the Norwegian soldiers defeat the Swedes in the Battle of Norderhov in 1716.

Norderhov ChurchAfter a tour of the rectory we can offer a visit to the medieval church.

Price
Prices are per person

Guided tour of the rectory (1 hr) 80NOKGuided tour of the church (0,5hr) 40NOK*Coffee/tea and something sweet from 50NOK

*subject to availablility

A visit to Ringerikes Museum can be combined with a visit to Veien Cultural Heritage Park where we can offer the following:

Prices are per person unless otherwise stated:

Guided tour of the burial ground  (1hr) 80NOKIron Age inspired lunch in the longhouse (1hr) 300NOK/with pressed apple juice 350NOKA visit to the museum (1hr) 70NOKCoffee/tea and drop scones 50NOKBow and arrow shooting 1000NOK per groupSpear throwing 1000NOK per group

For more information see Veiens netpage.

The Second World War
The exhibition shows weaponry and other equipment from both the Norwegian and German forces. It focuses on the local resistance movement during the years 1940-1945.

Ringerike_MG_9542_1000x500

Hønefoss Accordian Museum
Ringerikes Museum also houses the local accordian museum in which you can view accordians from all around the world from different periods of time. Hear about Harald Henschien who set up the Henschien accordian factory, the only one of its kind in Norway, here in Hønefoss!

RingerikesMuseum_Bilde_trekkspillutstilling