RingerikesMuseum_Bilde_Svenskestua_utleie

Våre tjenester

På Ringerikes Museum kan vi tilby utleie i historiske omgivelser. Svenskestua, som har navnet sitt fra Svenskeslaget i 1716, er fra 1600-tallet, og er et flott lokale til din begivenhet. Vi har utleie til blant annet konfirmasjoner, navnedager, barnedåper og lignende.

Utleie

Vi har plass til ca. 100 personer om man sitter i kino-oppsett, til selskaper sittende ved langbord, har vi plass til maks 50 personer.

Vi har et lite begrenset kjøkken slik at mat må catres inn, men vi har det meste av dekketøy.

Når du leier hos oss vil det alltid være en ansatt til stede og om det ønskes kan man bestille en omvisning.

Pris

Prisen kommer an på lengden på ditt arrangement og eventuelle forberedelser.

Ta kontakt på
Telefon: 32 13 50 50 eller
E-post: ringerikesmuseum@buskerudmuseet.no

Bruk av foto - priser og vilkår

Vilkår for bruk av foto fra Ringerikes Museum

  • Ved bruk av foto fra Ringerikes Museum skal fotograf og Buskerudmuseet krediteres. Ved ukjent fotograf skal dette oppgis, sammen med Buskerudmuseet.
  • Ved Privat bruk skal fotografiet ikke brukes kommersielt eller på annet vis hvor dette skaper profitt.
  • Ved kommersiell bruk skal fotografiet kun brukes til det oppgitte formål og filen skal slettes etter bruk.

Prisliste
For kjøp av bilder gjelder følgende priser eks. mva fra 01.03.2023:   

Til privat bruk, undervisning og ideelt arbeid:

Oversending av digital fil: Vederlagsfritt
Ved større bestillinger vil det påløpe en utgift på 300 kr.

Til kommersiell bruk:

Oversending av høyoppløselig digital fil: 750 kroner pr. fil.

BF 0604 1131

Ved spørsmål, ta kontakt med Marthe Skogmo Hansen
E-post: skogmohansen@buskerudmuseet.no

Venneforening

Vil du bli med i venneforeningen Ringerikes Museum?

Venneforeningen Ringerikes Museum er en interesseorganisasjon som jobber for å støtte opp om arbeidet i og omkring Ringerikes Museum.

Venneforeningen arrangerer en rekke møter og foredrag for sine medlemmer. Disse finner som regel sted i museet.

Venneforeningen har også en dugnad for museet, vanligvis på vårparten. Venneforeningens medlemmer har gratis adgang på museet.
Vedrørende medlemskap i venneforeningen, kontakt Ringerikes Museum for nærmere opplysninger.

E-post: venneforeningenrm@gmail.com