RingerikesMuseum_Bilde_Svenskestua_utleie

Våre tjenester

Her finner du vilkår for bruk av foto fra samlingen, i tillegg til informasjon om venneforeningen.

Bruk av foto - priser og vilkår

Vilkår for bruk av foto fra Ringerikes Museum

  • Ved bruk av foto fra Ringerikes Museum skal fotograf og Buskerudmuseet krediteres. Ved ukjent fotograf skal dette oppgis, sammen med Buskerudmuseet.
  • Ved Privat bruk skal fotografiet ikke brukes kommersielt eller på annet vis hvor dette skaper profitt.
  • Ved kommersiell bruk skal fotografiet kun brukes til det oppgitte formål og filen skal slettes etter bruk.

Prisliste
For kjøp av bilder gjelder følgende priser eks. mva fra 01.03.2023:   

Til privat bruk, undervisning og ideelt arbeid:

Oversending av digital fil: Vederlagsfritt
Ved større bestillinger vil det påløpe en utgift på 300 kr.

Til kommersiell bruk:

Oversending av høyoppløselig digital fil: 750 kroner pr. fil.

BF 0604 1131

Ved spørsmål, ta kontakt med Marthe Skogmo Hansen
E-post: skogmohansen@buskerudmuseet.no

Venneforening

Vil du bli med i venneforeningen Ringerikes Museum?

Venneforeningen Ringerikes Museum er en interesseorganisasjon som jobber for å støtte opp om arbeidet i og omkring Ringerikes Museum.

Venneforeningen arrangerer en rekke møter og foredrag for sine medlemmer. Disse finner som regel sted i museet.

Venneforeningen har også en dugnad for museet, vanligvis på vårparten. Venneforeningens medlemmer har gratis adgang på museet.
Vedrørende medlemskap i venneforeningen, kontakt Ringerikes Museum for nærmere opplysninger.

E-post: vennringerikemuseum@gmail.com