Folkemusikksenteret_bilde_folkemusikkverksted

Aktiviteter

Folkemusikksenteret i Buskerud er et kompetanse- og formidlingssenter for folkemusikk og dans, først og fremst for Buskerud fylke, arrangør av den årlige Talentskolen for unge folkemusikkutøvere og dansere (med tilskudd fra Buskerud fylkeskommune), samt medarrangør av den årlige barne- og ungdomssamlingen i samarbeid med Buskerud folkemusikklag. Folkemusikksenteret har også skoleopplegg i form av et Folkemusikkverksted i regi av den kulturelle skolesekken (DKS).

DKS «Folkemusikkverkstedet»

Den kulturelle skolesekken skal gi barna kulturell ballast. I denne forbindelse er læring via aktiv deltakelse spesielt viktig. Dette skoleprosjektet knytter sammen praktisk-estetiske fag (sang/musikk/dans) med norsk, historie/folkeminne og fysisk fostring. Vi kan tilby folkemusikkverksteder og sette sammen et godt fungerende program med rekruttering som et overordnet mål til skoler i Buskerud.

Barna skal oppleve å bli kjent med deler av den norske kulturarven. Folkemusikk, både vokal og instrumental, de forskjellige instrumenter og dansetradisjoner. Ved at barna selv får delta aktivt i prosessen, gir dette både bedre læring og en større opplevelse for hver enkelt. Dette er levendegjøring av den immaterielle kulturarven slik at det blir til reell kompetanse for den oppvoksende slekt.

Vi er opptatt av å bruke lokalt tradisjonsmateriale og lokale utøvere. Å få nærhet til musikerne og danserne er inspirerende for ungene. Det er viktig for videre oppfølging og rekruttering. Dette er nettopp et av hovedmålene med folkemusikkverksteder.

Folkemusikkverkstedene vil bestå av

Introduksjon:
Minikonsert med fortelling, historisk innledning og introduksjon i bruk av ulike folkemusikkinstrumenter, folkeviser og folkeminne (sagn, myter, fortellinger). Demonstrasjon av ulike dansetyper.

Verksteddelen:
Etter minikonserten blir elevene delt opp i verkstedgrupper. Elevene sirkulerer mellom de ulike aktivitetene og får oppleve gjennom å prøve selv. I verkstedgruppene får elevene også instruksjon, demonstrasjon og teori. Varighet pr. post er 1 time, 3 timer til sammen.

Konsert:
Etter runden med verksteder samles alle elevene og instruktørene igjen for å bruke det de har lært i en konsert for hverandre.

For mer informasjon, kontakt folkemusikkonsulent Åshild på Wetterhus

E-post: wetterhus@buskerudmuseet.no
Telefon: 996 23 208

 

Formidling av utøvere

Ønsker du en spillemann til bryllupet ditt, eller kanskje noen til å spille opp til dans?

Folkemusikksenteret har et stort nettverk av utøvere innen folkemusikk og -dans i Norge. Vi formidler profesjonelle musikere og dansere med høy kvalitet og kompetanse til bryllup, dåp, begravelser, festivaler, konserter, bygdefester, julebord,- kort sagt til alle arrangement. Vi kan sette sammen en unik gruppe, eller formidle en solist tilpasset ditt arrangement. Vi kan i tillegg stille med lydanlegg om det er ønskelig.

Send en forespørsel, eller ta kontakt for priser og mer info:

E-post: folkemusikksenteret@buskerudmuseet.no
Telefon: + 47 912 43 171

Konserter

Mer informasjon kommer senere.

Artist in Residence

Mer informasjon kommer senere.

Filmproduksjon

Mer informasjon kommer senere.

Barne- og ungdomssamling

Buskerud folkemusikklag og Folkemusikksenteret inviterer barn og unge til ei helg i Prestfoss fylt med sang, spill, dans og sirkus!

Tradisjon tro arrangeres samlingen andre helg i november; den 3.- 4.  november på Folkemusikksenteret/Prestfoss ungdomsskole. Vi ønsker å tilby det beste innen folkemusikk og folkedans for barn og unge i området, og et knippe av landets fremste utøvere i dans, spel og sang er valgt ut til å være instruktører under Barne- og ungdomssamlinga. I fjor (2019) deltok 47 barn fra hele Buskerud på samlingen.

Det blir øving i grupper, fellessamlinger, lek og moro. Programmet har tidligere bestått av; felles aktiviteter knyttet til ny- sirkus, og åpen svømmehall for en økt på lørdagen. På søndager rundes det hele av med en sjokoladekappleik, der de som har lyst kan bidra med musikkinnslag. Alle får premie!

Aldersgrense for å delta er 7 år, og unge opp til 20 år er velkomne! De minste må ha med seg en voksen. Er du medlem i et lokallag kan du søke om støtte til samlinga der, og på den måten få dekket en del av utgiftene.

Kurset arrangeres av Buskerud Folkemusikklag og støttes økonomisk av Buskerud Fylkeskommune, Rådet for Folkemusikk og Folkedans og Norsk Musikkråd.

folkemusikk_dans

For mer informasjon kontakt folkemusikkonsulent Åshild Wetterhus på:

E-post: wetterhus@buskerudmuseet.no
Telefon: +47 996 23 208

Talentskolen

Talentskolen ved Folkemusikksenteret i Buskerud er et tilbud til unge utøvere på hardingfele og vokal folkemusikk i alderen 14-25 år som har fått begynneropplæring i sitt hjemmemiljø, og som har lyst og vilje til å utvikle seg som utøvende musikere. Gjerne som et første steg på veien mot høyere utdanning innen folkemusikk.

Elevene på Talentskolen vil møte profesjonelle folkemusikkutøvere, som hver på sin måte formidler sin tradisjonsmusikk og sine spesialfelt. Slik vil elevene kunne danne grunnlag for å utvikle seg til å bli folkemusikere på et høyt nivå. Basisen i undervisningen er slåttelæring og sanginnlæring, bue-teknikk og fingerteknikk versus sangteknikk, ornamentering m.m.
Elevene får også fordype seg i bl.a. tradisjonskunnskap, folkemusikkteori, arrangering, instrumentkunnskap, og formidling/ fortellertradisjon.

Elevene vil bli kjent med de norske folkemusikktradisjonene samt bruk av folkemusikkarkivene som kilde til egen læring. Mentale forberedelser til scenisk opptreden, erfaring med innspilling i studio og å spille konserter, vil også være en del av disse kursene. Studiene vil bli oppdelt i enkeltundervisning, mesterklasse og egenøving.

talentskolen

Meld deg på Talentskolen!

Se mer om arrangementet her.

Tre av samlingene foregår på Folkemusikksenteret i Prestfoss, mens den andre og den siste samlinga er lagt til Ål og henholdsvis Storhelg i Hallingdal og Folkemusikkveka på Ål. Helgesamlingene starter fredag kveld med oppmøte kl. 19.00 og avsluttes på søndag kl. 12.00.

Kursavgift: kr. 1500,-
Bindende påmelding innen 5. september via TicketCo.

Kontakt oss:
Prosjektlærere: Lars Erik S. Øygarden og Ingrid Lingaas Fossum
Koordinator, Folkemusikkonsulent i Buskerud: Åshild Wetterhus
folkemusikksenteret@buskerudmuseet.no
Tlf.: +47 912 43 171