Labro_foss

Opplevelser

På Labromuseene er det virkelig noe for enhver å få med seg! Langs Numedalslågen kan du oppleve fantastisk natur og kultur. På museene finner du varierte og innholdsrike utstillinger om Numedalsvassdraget og aktiviteten på Lågen.  Mangfoldige opplevelser venter!

Utstillinger

Vassdragmuseet  

Norsk Vassdragsmuseum ble offisielt åpnet av forskningssjef Per Einar Faugli i NVE med H.K.H. Kronprins Haakon Magnus til stede i juni 2000. Museet er lokalisert i Labro kraftstasjon.  

Denne kraftstasjonen er tegnet av Herman Major Backer og var ferdig i 1910. Den ble bygget av Labro Træsliberi, men ble raskt kjøpt av Drammen kommune som drev den videre gjennom Drammen Elektrisitetsverk.  Da det ikke lenger var aktuelt å bruke kraftstasjonen til kraftproduksjon, fant man ut at fremtidig bruk av bygningen kunne brukes til museal virksomhet. 

Vassdragsmuseet har flere basisutstillinger. Hovedutstillingen tar for seg kulturen og naturen langs Numedalsvassdraget. I tillegg inneholder museet en utstilling om kraftproduksjon, en utstilling om historien til brannvesenet i Kongsberg og en utstilling kalt Lokshallen. 

Numedalslågens fløtingsmuseum

Damhuset på Labro huser denne utstillingen. Damhuset som ble bygget i 1925, var tegnet av arkitekten Arbo. Bygningen ble anlagt over lukkemekanismene som regulerte vannet til kraftverket.   

Museet synliggjør blant annet skogdrift og tømmerfløtingen i vassdraget og belyser skogen og tømmerhogstens viktige plass i dalføret. Tømmerrenna som går ut fra Damhuset, er en av de lengste som er bevart i Norge. 

Bygningen er en vakker trekonstruksjon med pagodetårn med kinavipp. Fra dammen har man en utrolig utsikt over fossen, tømmerrenna og bygda rundt. Skollenborg kraftverk ligger i dag inne i fjellet og vannet som skulle gått i fossen kommer ut langt nedenfor Labrofossens mektige fossefall. Labrofossen er malt av flere av nasjonalromantikkens malere, som I.C. Dahl og Thomas Fearnley. 

Tømmeret 

Utstillingen starter med å vise betydningen tømmeret har hatt for mennesket langs Numedalslågen. Allerede for 1000 år siden var tømmer eksportartikkel fra Lågens utløp. England, Island og Vest-Europa var avhengig av norsk tømmer, blant annet til skip og husbygging. 

Fløteren 

Tømmerfløtningen i Numedalslågen opphørte i 1979. Dette var slutten på en mange hundreårig historie. Fremdeles kan man se minner fra denne tida langs vassdraget, men de forsvinner gradvis. Fløtningsjobben var nok både spennende og farefull. Dette var et arbeid som ble utført av tøffe karer som ikke var redde for å bli våte på beina. Fløteren får derfor sin plass i utstillingen. 

Vegmuseet 

Vegmuseets utstilling i Langbrakka viser utviklingen fra sti til motorveg, kongeveiene, ingeniørkunst, brobygging og vegarbeid. I brakkebygninger fra gamle Moen vegstasjon i Flesberg vises verksted og smie med tilhørende verktøy og utstyr. På uteområdet kam man se maskiner og utstyr for grunnboring, steinknusing, vegskraper, veghøvel, fresere og ploger for snøbrøyting og annet anleggs- og vedlikeholdsarbeid. Utviklingen av Biltilsynet er vist i en egen bygning ved Langbrakka. 

Helleristningene i Hvittingfoss 

Ved Hvittingfoss har vi et fortidsminne fra bronsealderen som er enestående på denne kanten av landet. Nedenfor fossen ligger et svaberg med helleristningsfelt, Olsberget. Her er det risset eller hogd inn 5 skip, to par fotsåler, en hand, en skålgrop. Helleristningene er hellige steder hvor fiskeren og jegeren bad om rikelig med fisk og vilt og god fangstlykke, og bonden bad om sol og regn og godt år – og alle bad de om gudemaktenes beskyttelse mot alle tilværets ukjente og mystiske vonde makter. 

Labro_bygning

Museet har utstillinger om kraftproduksjon, industrien og kulturen langs Numedalsvassdraget.

Labro_vann

På museets aktivitetsområde kan barn og voksne leke med vann og lære om kraftutnytting gjennom historiske innretninger drevet med vannkraft.