Labro_dagen

Skole og barnehage

Undervisningsopplegg

Her er det mye spennende å lære! Gjennom vårt skoleopplegg viser vi hvordan vannkraft kan brukes på forskjellige måter, og hvordan man produserte strøm i gamle dager. Vi har også årlige barne- og familiearrangement med spesialomvisninger og demonstrasjoner.

Bruken av vannkraft før og nå

Bruken av vannkraft er beregnet på 7. klasse, og tar utgangspunkt i læreplanmål i Kunnskapsløftet i fagene samfunnsfag og naturfag.

Gjennom dette opplegget lærer elevene om ulik bruk av vann gjennom tidene. Først ser vi på hvordan vannet ble brukt som en transportåre gjennom bruk av båt og fløting av tømmer. Deretter tar vi for oss hvordan vann ble brukt til å drive kvernkaller og vannhjul til ulike formål, for eksempel til å male korn. Til slutt ser vi på hvordan man i dag bruker vannkraft til å produsere elektrisk strøm.

Elevene får se maling av korn på en kvern drevet av kvernkall og de får prøve å male korn med håndkvern til sammenligning. De skal også kappe materialer på en sirkelsag drevet av vannhjul. Materialene bruker de til å snekre en bekkekall, som de får med seg hjem. Elevene kan også få stampe ull til vadmel på en stampemølle. Dette forutsetter at de på forhånd har produsert og har med seg noe som skal stampes.

Det pedagogiske opplegget er forsøkt utformet slik at elevene i tillegg til en omvisning med teori også i så stor grad som mulig skal få prøve å utnytte vannkraft i praksis og å se på innretninger som er i drift, slik at man øker graden av egenaktivitet.

IMG_2301

Museet vil gjerne ha tilbakemelding med kommentarer til opplegget. Kommentarer kan sendes på e-post.

Vi kan også tilrettelegge og skreddersy aktivitetsprogram for skoler etter forespørsel. Ta kontakt for mer informasjon.

Kontaktperson:
Anette Opheim
E-post: opheim@buskerudmuseet.no
Telefon: 404 71 503

Utstillinger

På Labromuseene er det virkelig noe for enhver å få med seg! Langs Numedalslågen kan du oppleve fantastisk natur og kultur. På museene finner du varierte og innholdsrike utstillinger om Numedalsvassdraget og aktiviteten på Lågen.  Mangfoldige opplevelser venter!

Natur- og kultursti. Foto Mette Martinsen

Numedalslågens fløtingsmuseum

Damhuset på Labro huser denne utstillingen. Damhuset som ble bygget i 1925, var tegnet av arkitekten Arbo. Bygningen ble anlagt over lukkemekanismene som regulerte vannet til kraftverket.

Museet synliggjør blant annet skogdrift og tømmerfløtingen i vassdraget og belyser skogen og tømmerhogstens viktige plass i dalføret. Tømmerrenna som går ut fra Damhuset, er en av de lengste som er bevart i Norge.

Bygningen er en vakker trekonstruksjon med pagodetårn med kinavipp. Fra dammen har man en utrolig utsikt over fossen, tømmerrenna og bygda rundt. Skollenborg kraftverk ligger i dag inne i fjellet og vannet som skulle gått i fossen kommer ut langt nedenfor Labrofossens mektige fossefall. Labrofossen er malt av flere av nasjonalromantikkens malere, som I.C. Dahl og Thomas Fearnley.

Vegmuseet

Vegmuseets utstilling i Langbrakka viser utviklingen fra sti til motorveg, kongeveiene, ingeniørkunst, brobygging og vegarbeid. I brakkebygninger fra gamle Moen vegstasjon i Flesberg vises verksted og smie med tilhørende verktøy og utstyr. På uteområdet kam man se maskiner og utstyr for grunnboring, steinknusing, vegskraper, veghøvel, fresere og ploger for snøbrøyting og annet anleggs- og vedlikeholdsarbeid. Utviklingen av Biltilsynet er vist i en egen bygning ved Langbrakka.

Helleristningene i Hvittingfoss

Ved Hvittingfoss har vi et fortidsminne fra bronsealderen som er enestående på denne kanten av landet. Nedenfor fossen ligger et svaberg med helleristningsfelt, Olsberget. Her er det risset eller hogd inn 5 skip, to par fotsåler, en hand, en skålgrop. Helleristningene er hellige steder hvor fiskeren og jegeren bad om rikelig med fisk og vilt og god fangstlykke, og bonden bad om sol og regn og godt år – og alle bad de om gudemaktenes beskyttelse mot alle tilværets ukjente og mystiske vonde makter. Hvittingfoss ligger ca. en halvtime med bil fra Labromuseene.

Helleristningene i Hvittingfoss 017

Fløteren

Tømmerfløtningen i Numedalslågen opphørte i 1979. Dette var slutten på en mange hundreårig historie. Fremdeles kan man se minner fra denne tida langs vassdraget, men de forsvinner gradvis. Fløtningsjobben var nok både spennende og farefull. Dette var et arbeid som ble utført av tøffe karer som ikke var redde for å bli våte på beina. Fløteren får derfor sin plass i utstillingen.

Om tømmerfløtingen på NRK Radio

I august 2012 laget NRKs Øyvind Arntzen radioprogram om tømmerfløting på Labro. I programmet medvirker Even Tråen og brødrene Bård og Dag Engelstad, som alle hadde sommerjobb som tømmerfløtere i studietiden.

Programmet kan du høre her på NRK radio. 

Tømmeret

Utstillingen starter med å vise betydningen tømmeret har hatt for mennesket langs Numedalslågen. Allerede for 1000 år siden var tømmer eksportartikkel fra Lågens utløp. England, Island og Vest-Europa var avhengig av norsk tømmer, blant annet til skip og husbygging.

Damhuset innvendig. A4-format

Vassdragmuseet 

Norsk Vassdragsmuseum ble offisielt åpnet av forskningssjef Per Einar Faugli i NVE med H.K.H. Kronprins Haakon Magnus til stede i juni 2000. Museet er lokalisert i Labro kraftstasjon.

Denne kraftstasjonen er tegnet av Herman Major Backer og var ferdig i 1910. Den ble bygget av Labro Træsliberi, men ble raskt kjøpt av Drammen kommune som drev den videre gjennom Drammen Elektrisitetsverk.  Da det ikke lenger var aktuelt å bruke kraftstasjonen til kraftproduksjon, fant man ut at fremtidig bruk av bygningen kunne brukes til museal virksomhet.

Vassdragsmuseet har flere basisutstillinger. Hovedutstillingen tar for seg kulturen og naturen langs Numedalsvassdraget. I tillegg inneholder museet en utstilling om kraftproduksjon, en utstilling om historien til brannvesenet i Kongsberg og en utstilling kalt Lokshallen.

IMG_2738