Labro_dagen

Formidling

Her er det mye spennende å lære! Gjennom vårt skoleopplegg viser vi hvordan vannkraft kan brukes på forskjellige måter, og hvordan man produserte strøm i gamle dager. Vi har også årlige barne- og familiearrangement med spesialomvisninger og demonstrasjoner.

Skole og barnehage

Bruken av vannkraft før og nå
Bruken av vannkraft er beregnet på 7. klasse, og tar utgangspunkt i læreplanmål i Kunnskapsløftet i fagene samfunnsfag og naturfag. 

Gjennom dette opplegget lærer elevene om ulik bruk av vann gjennom tidene. Først ser vi på hvordan vannet ble brukt som en transportåre gjennom bruk av båt og fløting av tømmer. Deretter tar vi for oss hvordan vann ble brukt til å drive kvernkaller og vannhjul til ulike formål, for eksempel til å male korn. Til slutt ser vi på hvordan man i dag bruker vannkraft til å produsere elektrisk strøm. 

Elevene får se maling av korn på en kvern drevet av kvernkall og de får prøve å male korn med håndkvern til sammenligning. De skal også kappe materialer på en sirkelsag drevet av vannhjul. Materialene bruker de til å snekre en bekkekall, som de får med seg hjem. Elevene kan også få stampe ull til vadmel på en stampemølle. Dette forutsetter at de på forhånd har produsert og har med seg noe som skal stampes. 

Det pedagogiske opplegget er forsøkt utformet slik at elevene i tillegg til en omvisning med teori også i så stor grad som mulig skal få prøve å utnytte vannkraft i praksis og å se på innretninger som er i drift, slik at man øker graden av egenaktivitet. 

Museet vil gjerne ha tilbakemelding med kommentarer til opplegget. Kommentarer kan sendes på e-post.

Vi kan også tilrettelegge og skreddersy aktivitetsprogram for skoler etter forespørsel. Ta kontakt for mer informasjon.

Anette Opheim
E-post:
opheim@buskerudmuseet.no
Telefon: 404 71 503

Arrangement

Labrodagen 
Labrodagen er
Labromuseenes årlige barne- og familiearrangement. Dagen er et samarbeidsprosjekt mellom alle virksomhetene på Labro samt frivillige lag og foreninger. På programmet denne dagen, står danseoppvisning, foredrag, spesialomvisninger, demonstrasjon av blant annet den gamle saga, smia og vegutstyr, og en rekke andre aktiviteter. 

Labrotorsdagene
Labrotorsdag foregår på torsdager i perioden 8. juli – 12. august fra kl. 16.00 – 19.00. Da er det utvidet åpningstid med spesialomvisning, demonstrasjoner av vegmaskiner og en rekke ulike aktiviteter for barn og voksne.
Labro-kaféen vil være åpen. 

Labro_dagen2