Villa f slider

Er du en fersk eller blivende tradisjonshåndverker og ønsker deg faglig påfyll? Har du lyst til å jobbe med en av Norges flotteste historiske trebygninger? Da er muligheten her, for Buskerudmuseet søker en tømrerhospitant til selve eventyrslottet Villa Fridheim i Krødsherad!

Prosjektet har en varighet på 6 måneder med mål om å restaurere hovedfasadens store gavlrose, og gjennomføres i samarbeid med Norsk Håndverksinstitutt og prosjektet ungt tradisjonshåndverk. Oppholdet passer bra for lærlinger eller nyutdannede. Du vil få veiledning og innsikt i hvordan museer jobber med praktisk restaurering og bygningsvern.

Stillingen er lønnet tilsvarende lærlingelønn.

Ta kontakt med:

Christine Sundbø

Prosjektkoordinator, Ungt tradisjonshåndverk

Tlf.: +47 92 25 36 47

christine.sundbo@handverksinstituttet.no

Eller

Knut Rogstad, Leder i bygningsverngruppa Stiftelsen Buskerudmuseet

+47 917 08 328

rogstad@buskerudmuseet.no

Les mer om prosjektet Ungt tradisjonshåndverk her: https://handverksinstituttet.no/prosjekter/ungt-tradisjonshaandverk2

I tillegg til den flotte villaen med den spesielle arkitekturen, tar vi vare på vår immaterielle kulturarv med særlig fokus på eventyr og fortellinger. Utstillinger, konserter og arrangementer er med på å understreke vår samfunnsoppgave og den eventyrlige opplevelsen du får når du besøker vårt «Soria Moria» slott