Årets utstiller: Lise Sofie Hopland 

Årets utstiller: Lise Sofie Hopland 


Villa Fridheim

Skogen synger, mens fjellet kaller

Med inspirasjon fra en rekke kilder, omfavner Lise Hopland et variert spekter av verktøy, teknikker og kunstmaterialer i sine bilder. Hver bildeserie krever en unik tilnærming, der medier og materialer velges basert på deres iboende egenskaper til å fremkalle spesifikke stemninger. Til tross for denne varierte utforskningen, vender Lise likevel tilbake til linosnitt og digital kunst som sine foretrukket visuelle verktøy.

Kunstneren finner inspirasjon i naturen, i det å være menneske og fra den rike fortellingsarven fra folklore og eventyr. De tidløse historiene, med sin blanding av mørke og magi, tilbyr trøst, håp og en følelse av undring. Hun trekkes mot de mørkere elementene i disse fortellingene, og fokuserer ofte
på monstrene fremfor heltene, og prøver på denne måten å anerkjenner deres nyanserte fremstilling som viktige refleksjoner av livets kompleksiteter.

Cosy Blanket / Lise Hopland
Cosy Blanket / Lise Hopland
Stone Throwers / Lise Hopland
Stone Throwers / Lise Hopland
In The Forest / LiseHopland

Med ønske om å vekke nysgjerrighet og kreativitet, fyller Lise bildene sine med elementer av psykologi og følelser fra små stunder som ofte overses i hverdagen. Historiefortelling spiller en sentral rolle i verkene hennes, med fokus på øyeblikk som hinter til dypere lag hos karakterene. Ved å omfavne de åpne og uferdige elementene av folketroen, ser hun på disse historiene som et glimt inn i skapningenes liv, og etterlater rom for tolkning og fantasi.

Til syvende og sist har Lise Hopland som mål å skape kunst som blir en kilde til undring og positivitet for publikum, og inviterer dem til å utforske dybdene av sin egen nysgjerrighet og kreativitet. Gjennom sitt arbeid søker de å viske ut grensene mellom virkelighet og fantasi, og etterlater publikum til å fundere over spørsmålet: Skapte vi dem, eller skapte de oss?

Del innlegget: