Ringerikes Museum

«Frekke viser og historiske fugleundersøkelser» – en kveld med Elfi Sverdrup og Viggo Ree

Arrangør: Venneforeningen Ringerikes Museum

Pris:
Gratis inngang for medlemmer.
100,- for ikke-medlemmer.
NB: Mulig å melde seg inn ved ankomst. (300,- for enkeltperson, 450,- for par/familie)

Hva kan du forvente? Elfi Sverdrup har samlet og sunget alle slags folkeviser siden 1977. Denne kvelden synger og forteller hun om viser man sjelden hører.
Innholdet kan være folkelig, rått og uvant. Frekke viser, ville noen kunne si. Hun vil sette lys på dimensjoner i tekstene og fortelle hvordan de har vært brukt. Vi gleder oss til overraskelser man sjelden får anledning til å oppleve.

Viggo Ree er beundret av mange og en kjent kapasitet når det gjelder de ornitologiske forekomstene i og utenfor vår region. Han vil fortelle om forvaltningen og overvåkingen av fuglene i Tyrifjorden våtmarkssystem.

Gå ikke glipp av denne enestående anledningen.
Vi gleder oss!

Velkommen til førjulskos i historiske omgivelser på Ringerikes Museum!

Opplev julestemning og juletradisjoner fra fordums tid og bli med på julemarked med varer fra lokale aktører! 🎄

Program:

I anledning 100-årsjubileet kan museet for første gang invitere publikum inn i dette unike og spennende bygget.

Munkestuas første etasje har blitt renovert og er nå åpent for publikum. Det ene rommet er kledd i tapet fra 1950 årene og vil denne sesongen huse utstillingen om museets historie. Det andre rommet er satt i stand for å vise frem hvordan det kan ha sett ut på 1700-tallet, med tidsriktige møbler og farger.

Munkestua som vi ser den nå ble bygget på 1700-tallet. I 2009 daterte man bygget ved hjelp av årringene i treverket. Den viste også at Munkestua har blitt bygget i flere omganger. Første etasje av bygget ble bygget rundt 1712, og andre etasje rundt 1766. Store deler av kjelleren ble bygget på 1500-tallet, men innslag av tømmer fra tidlig 1700-tall antyder at det også ble foretatt større restaureringer av kjelleren da første etasje ble bygget. 

I 1576 forteller kilder at presten ble idømt aabotspligt, plikt til å vedlikeholde kjelleren i Munkestua, fordi den allerede da var ansett som så gammel at den måtte ivaretas. Undersøkelser fra 2022 viser at den eldste delen av kjelleren ble bygget i middelalderen, trolig samtidig med Norderhov kirke!

Munkestua har en lang og spennende historie og har blant annet blitt brukt som skolestue, og det var trolig her en 14 år gammel Jørgen Moe møtte 15-åringen P. C. Asbjørnsen for første gang i 1826.

Gudrun Birch Reichenwald / Buskerud fylkesfotoarkiv

Munkestua: Foto av Gudrun Birch Reichenwald 1912 / Buskerud fylkesfotoarkiv

Buskerudmuseet

Munkestua: Foto av Buskerudmuseet

Ringerikes Museum feirer i at det er 100 år siden museet ble stiftet. I den anledning har vi laget en helt ny utstilling – «Ringerikes Museum i 100 år!». Utstillingen vil ta for seg viktige øyeblikk i museets historie helt fra starten i 1923 og helt frem til i dag.

Ringerikes Museum ble startet av H. I. Hammer, bestyrer ved Ringerike høyere skole, og konstituert 1. september 1923. Foreningen hadde allerede en samling gjenstander, men de manglet et sted å stille de ut. Prosessen med å finne et egnet utstillingslokale var lang og virket tidvis umulig, men i 1931 kom kraftverksjef Oskar Mørk på banen og museet fikk lov til å disponere maskinhallen i kraftverket. Utstillingen her ble en stor suksess. I 1934 kom Ellen Hals inn i styret, hun ga sin eiendom Blommeseter til museet. I løpet av årene museet var på Blommeseter samlet museet mange gjenstander, men viktigst var tilegnelsen av Moe-samlingen i 1938. Nå begynte man å tenke på Norderhov prestegård som en mulighet for museet, det var jo her Moe møtte Asbjørnsen for første gang! Det var likevel ikke før i 1961 at Ringerikes Museum endelig kunne åpne dørene på Norderhov gamle prestegård.

April:
20/4 – 23 kl18.30 Årsmøte i Venneforeningen RM etterfulgt av foredrag av Gudmund Bakke: Hva sier sagaen om lokal vikingskipstrafikk?
25/4 – 23 kl.18.00 Ringerike Historielag inviterer til foredrag: Ole Jakob Løland forteller om Lidio Domingez
27/4 – 23 kl 18.00 Hjemmestyrkemuseets Venner inviterer til foredrag ved Sverre Weisten: Tarald Weisteen, en av Norges mest dekorerte krigsflygere.

Mai:
23/5 – 23 kl.19.00 Ringerike Historielag inviterer til foredrag: Bakraneren fra Hønefoss, ved Øystein Hovlandsdal
24/5 – 23 kl.18.00 Hønefoss Trekkspillmuseum inviterer til en musikalsk rundtur i trekkspillets historie

Juni:
4/6 – 23 kl.11-16 SESONGÅPNING! Vi åpner Munkestua og to utstillinger i hovedbygget
8/6 – 23 Venneforeningen Ringerikes Museum inviterer til busstur til Eidsvoll 1814

Juli:
Omvisning i hjemmestyrkemuseet alle søndager

August:
13/8 – 23 Eventyrdag!

September:
10/9 – 23 En smak av 1700 – tallet
23/9 – 23 Hønefoss Trekkspillmuseum inviterer til musikalsk rundtur
26/9 – 23 Kurs med Ringerike Slektshistorielag

Oktober:
23/10 – 23 kl.18.00 Hjemmestyrkemuseets Venner inviterer til foredrag
24/10 – 23 kl. 19.00 Ringerike Historielag og Venneforeningen Ringerikes Museum inviterer til foredrag: Gudmund Bakke forteller om Trotsky på Ringerike
29/10 – 23 kl. 13.00 Lansering av Heftet Ringerike

November:
7/11 – 23 Kurs med Ringerike Slektshistorielag
21/11 – 23 kl.19.00 Ringerike Historielag og Ringerike slektshistorielag inviterer til foredrag

Desember:
3/12 – 23 Jul på museet

Vilkår for bruk av foto fra Ringerikes Museum

  • Ved bruk av foto fra Ringerikes Museum skal fotograf og Buskerudmuseet krediteres. Ved ukjent fotograf skal dette oppgis, sammen med Buskerudmuseet.
  • Ved Privat bruk skal fotografiet ikke brukes kommersielt eller på annet vis hvor dette skaper profitt.
  • Ved kommersiell bruk skal fotografiet kun brukes til det oppgitte formål og filen skal slettes etter bruk.

Prisliste

For kjøp av bilder gjelder følgende priser eks. mva fra 01.03.2023:   

Til privat bruk, undervisning og ideelt arbeid:

Oversending av digital fil: Vederlagsfritt

Ved større bestillinger vil det påløpe en utgift på 300 kr.

Til kommersiell bruk:

Oversending av høyoppløselig digital fil: 750 kroner pr. fil.

Ved spørsmål, ta kontakt med Marthe Skogmo Hansen
E-post: skogmohansen@buskerudmuseet.no

Ringerike Museum – Norderhov gamle prestegård
Ringerikes Museum ligger i den praktfulle bygningen Norderhov gamle prestegård, som fungerte som en privatbolig for sognepresten fra 1635 fram til slutten av 1950årene. Et besøk her er nesten som å skru klokka flere hundre år tilbake i tid.

Vi forteller om Anna Colbjørnsdatter, den uredde prestekona som hjalp norske soldater med å beseire svenskene under slaget på Norderhov i 1716!

Norderhov Kirke
Etter omvisning i museet kan dere vandre til Norderhov Kirke og følge historien videre.

Priser
Priser er per person med mindre annet er oppgitt:

Inngang på museet med omvisning (1t)
(grupper over 20 pers) kr 60,- per pers
(grupper under 20 pers) kr 100,- per pers
*Omvisning i Norderhov kirke (0,5t) kr 50,-
Kaffe og noe å bite i fra kr 50,-

* med forbehold om annen kirkelig aktivitet

Ved besøk utenom normal arbeidstid tilkommer kr 1500,-

Et besøk hos oss kan kombineres med et besøk til Veien kulturminnepark her kan du oppleve:

Inngang på museet med omvisning (1t)
(grupper over 20 pers) kr 60,- per pers
(grupper under 20 pers) kr 100,- per pers
Kaffe og svele kr 80,-
Jernalder inspirert lunsj med foredrag kr 490,- inkl lokal drikke
(Ikke tilgjengelig i vintersesongen)
Omvisning i gravfeltet (1t) kr 1500,- per gruppe
Bueskyting kr 1500,- per gruppe
Spydkast kr 1500,- per gruppe

For mer informasjon besøk Veien kulturminnepark sine sider.

Hønefoss trekkspillmuseum 

Utstillingen viser en rekke trekkspill fra forskjellige land til forskjellige tidsepoker. Vi forteller også om Harald Henschien som etablerte Henschien Trekkspillfabrikk i Hønefoss i 1936, som den eneste i sitt slag i Norge. Den ble nedlagt i 1958. 

Besøk hjemmesiden her.