Velkommen til Munkestua!

Velkommen til Munkestua!


Ringerikes Museum

I anledning 100-årsjubileet kan museet for første gang invitere publikum inn i dette unike og spennende bygget.

Munkestuas første etasje har blitt renovert og er nå åpent for publikum. Det ene rommet er kledd i tapet fra 1950 årene og vil denne sesongen huse utstillingen om museets historie. Det andre rommet er satt i stand for å vise frem hvordan det kan ha sett ut på 1700-tallet, med tidsriktige møbler og farger.

Munkestua som vi ser den nå ble bygget på 1700-tallet. I 2009 daterte man bygget ved hjelp av årringene i treverket. Den viste også at Munkestua har blitt bygget i flere omganger. Første etasje av bygget ble bygget rundt 1712, og andre etasje rundt 1766. Store deler av kjelleren ble bygget på 1500-tallet, men innslag av tømmer fra tidlig 1700-tall antyder at det også ble foretatt større restaureringer av kjelleren da første etasje ble bygget. 

I 1576 forteller kilder at presten ble idømt aabotspligt, plikt til å vedlikeholde kjelleren i Munkestua, fordi den allerede da var ansett som så gammel at den måtte ivaretas. Undersøkelser fra 2022 viser at den eldste delen av kjelleren ble bygget i middelalderen, trolig samtidig med Norderhov kirke!

Munkestua har en lang og spennende historie og har blant annet blitt brukt som skolestue, og det var trolig her en 14 år gammel Jørgen Moe møtte 15-åringen P. C. Asbjørnsen for første gang i 1826.

Gudrun Birch Reichenwald / Buskerud fylkesfotoarkiv

Munkestua: Foto av Gudrun Birch Reichenwald 1912 / Buskerud fylkesfotoarkiv

Buskerudmuseet

Munkestua: Foto av Buskerudmuseet

Del innlegget: