Bruk av foto – priser og vilkår

Bruk av foto – priser og vilkår


Ringerikes Museum

Vilkår for bruk av foto fra Ringerikes Museum

  • Ved bruk av foto fra Ringerikes Museum skal fotograf og Buskerudmuseet krediteres. Ved ukjent fotograf skal dette oppgis, sammen med Buskerudmuseet.
  • Ved Privat bruk skal fotografiet ikke brukes kommersielt eller på annet vis hvor dette skaper profitt.
  • Ved kommersiell bruk skal fotografiet kun brukes til det oppgitte formål og filen skal slettes etter bruk.

Prisliste

For kjøp av bilder gjelder følgende priser eks. mva fra 01.03.2023:   

Til privat bruk, undervisning og ideelt arbeid:

Oversending av digital fil: Vederlagsfritt

Ved større bestillinger vil det påløpe en utgift på 300 kr.

Til kommersiell bruk:

Oversending av høyoppløselig digital fil: 750 kroner pr. fil.

Ved spørsmål, ta kontakt med Marthe Skogmo Hansen
E-post: skogmohansen@buskerudmuseet.no

Del innlegget: