Fossesholm slider

Denne gangen tar foredragsrekken «Herregårdene på Eiker» en tematisk avstikker. Vi skal nemlig til Modum og til gården Buskerud – opprinnelig Biskopsrud – som ga fylket sitt navn.

Lenger opp enn Døviksfossen på Modum kom laksen aldri. Det var synd for laksen, men til fordel for gården Buskerud som eide grunnen. Verdifulle fangstmuligheter ga tønner med saltet laks og velstand på gården. Med sagbruk og tømmerhandel ble Buskerud en verdifull gård, og etter reformasjonen en «ladegård» under Akershus slott. Men adelig setegård ble Buskerud først i 1697. Da var tiden i ferd med å renne ut for de fleste norske setegårdene.

På 1700-tallet ble Buskerudgodset drevet av proprietærer fra Drammen. Ved siden av Fossesholm er dette den eneste bevarte setegården i distriktet hvor bygning, have og landskapet omkring kan oppleves i dag. Siden 1912 har Buskerud vært fylkets landbruksskole, og skole er det her fortsatt.

Tid: Torsdag 7. mars kl. 19.00
Sted: Storsalen, Låven
Pris: kr. 100,-/80,- for medlemmer av Eiker Historielag

Kaffe og te inkludert. Velkommen!

Foredragsrekke: Herregårdene på Eiker

Eiker hadde en av landets tetteste klynger herregårder; Sem, Skjelbred, Fiskum, Ulleland og Fossesholm. Gjennom en serie foredrag skal vi legge herregårdslivet på Eiker under lupen, og gjennomgå hver gårds historie over flere hundre år. Hva var en adelig setegård, hvem var adelen? – og hvordan opphørte herregårdenes tidsalder?

Einar Sørensen er vår guide gjennom Eikers herregårdslandskap. Han har forfattet boka «Fossesholm og herregårdstiden» fra 2022, og arbeider nå med en bok om norske herregårder. Neste foredrag er:

Torsdag 7. mars kl. 1900:
Denne gangen tar vi en tematisk avstikker til Modum og gården Buskerud – opprinnelig Biskopsrud – som ga navn til fylket. Ved siden av Fossesholm er dette den eneste av de gamle setegårdene hvor bygning, have og landskap kan oppleves i dag. Dagens hovedbygning stammer fra Collettfamiliens eierskap på 1700-tallet, men gårdens historie går mye lenger tilbake i tid. Les mer her.

Foredragene holdes i Låven på Fossesholm. Inngang kr. 100 pr. foredrag / 80,- for medlemmer av Eiker Historielag. Te og kaffe inkludert.


Jorunn Knudsen lager smykker og muntre motiver i fuset glass, og maler egne mønstre på glassfat, vaser, boller og andre glassgjenstander.

I sommer finner du arbeidene hennes i Verkstedet fram til 11. august. Fri entré.