Buskerud fylkesfotoarkiv

Prisliste for tjenester ved Fylkesfotoarkivet 

For kjøp av bilder og fototjenester gjelder følgende priser fra 01.10.2022:   

Oversending av digitale filer: 300 kroner 

Bildebehandling: 500 kroner/time 

Bilder som skal brukes i kommersiell sammenheng: pris etter avtale, ta kontakt med Linda Khalayli på khalayli@buskerudmuseet.no 

Fokus har så langt vært å samle inn, digitalisere og publisere eldre bildesamlinger. Hvordan skal museene forholde seg til de enorme mengder av foto som tas ved hjelp av smarttelefoner og digitalkamera i dag?

Mange museer arbeider med samtidsdokumentasjon gjennom egne fotoprosjekter eller i samarbeid med andre.

Samlingsforvaltning: Museer er tuftet på sin gjenstandssamling og det jobbes kontinuerlig med forvaltning av samlingene med rensing, emballering, registrering, digitalisering og publisering.

Vi publiserer på digitaltmuseum.no 

Hvorfor dokumenterer vi gjenstandene?
Museene er tuftet på sine gjenstandssamlinger. Museenes samlinger danner grunnen for forskning, kunnskapsutvikling og formidling. Vi dokumenterer samlingene for å kunne identifisere, beskrive og klassifisere dem og for å knytteopplysninger utenfor gjenstandene til dem.

Arkivet inneholder fotografisk materiale fra 1850 og frem til i dag og består av ca. 200.000 fotografier fra hele fylket. Arkivet gir rådgivning om fotobevaring, om konservering av fotografisk materiale, om digital behandling av fotografisk materiale og om opphavsrett.

Reprosamlingen består av til sammen 90.000 fotografier. Fylkesfotoarkivet har også en stor samling originalt fotografisk materiale, fra daguerreotypier til glassplatenegativer. Samlingen av glassplatenegativ består av ca.70.000 negativer. Fylkesfotoarkivet bygger opp bildesamlinger for alle kommunene i Buskerud fylke, og det finnes nå bildesamlinger i alle kommunene i fylket.