Buskerud fylkesfotoarkiv

Vilkår for bruk av foto fra Buskerud Fylkesfotoarkiv 

  • Ved bruk av foto fra Buskerud Fylkesfotoarkiv skal fotograf og Buskerud Fylkesfotoarkiv krediteres.
    • Eksempel–> Foto: Fotograf Fotografersen / Buskerud Fylkesfotoarkiv
  • Ved ukjent fotograf skal dette oppgis, sammen med Buskerud Fylkesfotoarkiv.
    • Eksempel–> Fotograf Ukjent / Buskerud Fylkesfotoarkiv
  • Ved Privat bruk skal fotografiet ikke brukes kommersielt eller på annet vis hvor dette skaper profitt.
  • Ved kommersiell bruk skal fotografiet kun brukes til det oppgitte formål og filen skal slettes etter bruk.

Prisliste

For kjøp av bilder og fototjenester gjelder følgende priser eks. mva fra 01.03.2023:   

Til privat bruk, undervisning og ikke kommersielle aktører:

Oversending av digital fil: Vederlagsfritt

Ved større bestillinger vil det påløpe en utgift på 300 kr.

Til kommersiell bruk:

Oversending av høyoppløselig digital fil: 750 kroner pr. fil.

Bildebehandling: 500 kroner/time

Ved spørsmål, ta kontakt med Linda Khalayli: khalayli@buskerudmuseet.no 

Fokus har så langt vært å samle inn, digitalisere og publisere eldre bildesamlinger. Hvordan skal museene forholde seg til de enorme mengder av foto som tas ved hjelp av smarttelefoner og digitalkamera i dag?

Mange museer arbeider med samtidsdokumentasjon gjennom egne fotoprosjekter eller i samarbeid med andre.

Samlingsforvaltning: Museer er tuftet på sin gjenstandssamling og det jobbes kontinuerlig med forvaltning av samlingene med rensing, emballering, registrering, digitalisering og publisering.

Vi publiserer på digitaltmuseum.no 

Hvorfor dokumenterer vi gjenstandene?
Museene er tuftet på sine gjenstandssamlinger. Museenes samlinger danner grunnen for forskning, kunnskapsutvikling og formidling. Vi dokumenterer samlingene for å kunne identifisere, beskrive og klassifisere dem og for å knytteopplysninger utenfor gjenstandene til dem.

Arkivet inneholder fotografisk materiale fra 1850 og frem til i dag og består av ca. 200.000 fotografier fra hele fylket. Arkivet gir rådgivning om fotobevaring, om konservering av fotografisk materiale, om digital behandling av fotografisk materiale og om opphavsrett.

Reprosamlingen består av til sammen 90.000 fotografier. Fylkesfotoarkivet har også en stor samling originalt fotografisk materiale, fra daguerreotypier til glassplatenegativer. Samlingen av glassplatenegativ består av ca.70.000 negativer. Fylkesfotoarkivet bygger opp bildesamlinger for alle kommunene i Buskerud fylke, og det finnes nå bildesamlinger i alle kommunene i fylket.