Samtidsdokumentasjon

Samtidsdokumentasjon


Buskerud Fylkesfotoarkiv

Fokus har så langt vært å samle inn, digitalisere og publisere eldre bildesamlinger. Hvordan skal museene forholde seg til de enorme mengder av foto som tas ved hjelp av smarttelefoner og digitalkamera i dag?

Mange museer arbeider med samtidsdokumentasjon gjennom egne fotoprosjekter eller i samarbeid med andre.

Samlingsforvaltning: Museer er tuftet på sin gjenstandssamling og det jobbes kontinuerlig med forvaltning av samlingene med rensing, emballering, registrering, digitalisering og publisering.

Vi publiserer på digitaltmuseum.no 

Del innlegget: