Hallingdal_Hemsedal-bygdatun

Om oss

Buskerudmuseet er en konsolidert museumsstiftelse etablert i 2014. Vi består av 13 avdelinger og tilsammen 19 besøkssteder, godt spredd over det gamle Buskerud: Ringerike, Hallingdal, Sigdal, Modum, Krødsherad, Eiker, Drammen og Kongsberg.

Våre samlinger og anlegg tar deg gjennom hele spekteret av hva Buskerud kan by på av historie og kultur, fra jernalder og til vår tid. Her finner du tradisjonell bondekultur og bygninger, folkemusikk, gravfelt fra eldre jernalder, herregårdsanlegg, kunstnerhjem, moderne industrihistorie i form av store teknisk-industrielle anlegg og jernbane, samt eventyrhus. Vi har også ansvaret for fylkesfotoarkivet, med tilsammen 200.000 fotografier på ulike medier.

Våre ca. 60 ansatte samt en rekke sesongansatte bidrar til at du skal få en best mulig besøksopplevelse både inne og ute.

«Engasjerte, skapende, inkluderende og stolte»

Verdier, visjon og mål
«Engasjerte, skapende, inkluderende og stolte». Med forankring i våre verdier skal Buskerudmuseet drive museumsvirksomhet med fokus på forvaltning, kunnskapsutvikling, formidling og utvikling av kunst, kultur og naturhistorie.

Buskerudmuseets visjon uttrykkes i disse fire stikkordene: "bevare-begeistre og berike - lett å like". Gjennom vår visjon skal vi strekke oss etter å skape gode opplevelser, begeistring og berikelse for alle våre gjester, men samtidig sikre bevaring av våre samlinger.

Vårt mål er å ivareta samfunnsoppdraget som museum, og det skal vi gjøre ved å være en museumsorganisasjon som i fellesskap ivaretar og utvikler.

Formidlingsplan for Stiftelsen Buskerudmuseet 2024-2026

Organisering og ledelse
Buskerudmuseets daglige ledelse ivaretas av direktøren, som sammen med en ledergruppe på fire seksjonsledere og vår økonomiansvarlig utgjør museets ledelse.

Direktør: Tom Oddby
Økonomiansvarlig: Kristin Tronrud
Seksjonsleder Hallingdal og Krøderbanen: Stein Rudi Austheim
Seksjonsleder Sigdal og Krødsherad: Elise Johansen Make
Seksjonsleder Ringerike: Emma Nielsen
Seksjonsleder Kongsberg og Øvre Eiker: Ole Jacob Cranner