Halvor Hansen på racersykkel

Fotobevaring - Veiledningshefter

På denne siden er det listet opp flere hefter med mye nyttig informasjon og tips for å unngå knall og fall i arbeidet med historisk fotografisk materiale. Alle heftene er utgitt av Kulturrådet, og kan lastes ned fra deres nettside.

Jens Gold 2014: Skadet fotografisk materiale. Preus museum/Kulturrådet.
Heftet gir en innføring i håndtering av skadet fotomateriale. Målgruppen er arkiv- og museums institusjoner som forvalter fotosamlinger. Se her

Per Olav Torgnesskar 2012: Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum. Kulturrådet/Nasjonalbiblioteket/Riksarkivet.
Hva er lov og hva er ikke lov å gjøre med fotoarkiv og fotosamlinger i arkiv, bibliotek og museum. Det gis en samlet nnføring i relevant lovverk, og hvordan lovverket skal anvendes i praksis, gjennom vurderinger av konkrete bilder. Det gis innføring i konkrete hjelpemidler i det praktiske arbeidet med å klarere bilder for konkret bruk, identifisere og finne rettighetshavere eller beregne vernetid. Se her

Hege Oulie 2009: Digitalisering av fotosamlinger. Kulturrådet.
Målet er å sikre kvalitet og standardisering i digitaliseringsarbeidet. Digitalisering av fotosamlinger tar opp konkrete problemstillinger knyttet til møtet mellom ny teknologi og eldre fotografisk materiale. Hovedvekten er lagt på planlegging og praktisk gjennomføring av digitaliseringsprosjekter. Det erutarbeidet faglige retningslinjer for arbeidet, og det blir foreslått nasjonale standarder for digitale bruks- og sikkerhetskopier. Se her

2008: Viktig og vakkert. Utvalgskriterier for fotografi. Kulturrådet.
De store mengdene fotografier i og utenfor arkiv, bibliotek og museumssektoren krever at vi forholder oss kritisk til hva vi velger å ta inn i institusjonene. Hva, eventuelt i hvilken rekkefølge, vi velger å digitalisere, og kanskje også velger å kassere. Slike vurderinger bør baseres på felles utvalgsprinsipper og utvalgskriterier og må være dokumenterte og etterprøvbare. Se her

2008: Standard for fotoregistrering. Kulturrådet.
Standard for fotoregistrering er utviklet som en nasjonal standard for katalogisering av fotografisk materiale. Heftet presenterer standardens felt og beskriver innholdet i de enkelte feltene. Det er likevel ikke en håndbok i praktisk fotoregistrering. Rapporten gir generelle og programuavhengige krav og anbefalinger, med rom for system-, sektor- og institusjonspesifikke tilpasninger og tillegg. Se her

2008: På rett hylle med åndsverksloven. En veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek og museum. Kulturrådet.
Heftet gir en oversikt over de viktige prinsippene i opphavsretten, samt besvarer de vanligste spørsmålene knyttet til bruk av åndsverk og andre arbeid i arkiv-, og biblioteks- og museumssektoren. Det er gjennomført til dels tore endringer i åndsverksloven og forskriftene for denne de siste par årene. Heftet gir en utførlig behandling av de nye reglene som gjelder kopiering og digital tilgjengeliggjøring av materiale. Se her