Søndager kl. 11 – 16

Åpningstider juli 2022:

torsdager til søndager kl. 11 – 16

Vi tar imot gruppebesøk på

bestilling.