Sommer 2023

11. juni – 30. juni:

tirsdag – torsdag og søndager

kl. 12 – 15.

Herregårdsomvisning,

hjemmefrontmuseum,

utstilling, butikk og vaffelkafé

1. juli – 31. juli:

tirsdag – søndag

kl. 12 – 17.

Herregårdsomvisning,

hjemmefrontmuseum,

utstillinger, butikk og kafé

1. august – 13. august:

tirsdag – søndag

kl. 12 – 16.

Herregårdsomvisning,

hjemmefrontmuseum,

utstillinger, butikk og kafé

1. august – 31. august:

tirsdag – torsdag,

kl. 13, herregårdsomvisning

Omvisning av grupper etter

avtale hele sommerhalvåret.

Uteområdet vårt er åpent og

tilgjengelig året rundt.