Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Buskerudmuseet er ansvarlig for deg som vår kunde. Når du bestiller hos oss, må du bekrefte at du har lest, forstått og godtatt våre vilkår og betingelser.

Kontaktinformasjonen vår er:
Buskerudmuseet, Hønefoss bru 1B, 3510 Hønefoss NO Org nr 913 084 705. Telefonnummeret vårt er +47 32 71 13 00 og e-postadressen er post@buskerudmuseet.no

Bestilling

Bestilling kan gjøres via vår internettside, e-post, per telefon eller via en av våre partnere. Personen som gjør bestillingen godtar disse betingelsene på vegne av alle menneskene i gruppen. Denne personen må være minst 18 år gammel. Vårt bookingsystem er BilBerry

Betalingsbetingelser

Gjennom vårt online bestillingssystem betales hele beløpet ved bestilling. Betaling med faktura eller kontanter kan bare skje når det er avtalt på forhånd.

Avbestilling / uteblivelse av kunde

Avbestilling må sendes oss skriftlig på e-post. For avbestilling 7 dager før oppmøte eller senere, belaster vi 50%. For avbestilling 2 dager før oppmøte eller senere, belaster vi 100%. For uteblivelse og for sent oppmøte belaster vi 100%. Andre bestillingsvilkår kan gjelde ved større grupper og spesielle arrangementer. Vi vil informere om disse i vårt tilbud.

Kansellering / endring

Vi forbeholder oss retten til å kansellere eller gjøre justeringer i forbindelse med enhver aktivitet på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll. Skulle dette skje, vil vi gi deg beskjed så snart som mulig. Dersom vi må kansellere aktiviteten og ikke kan stille med tilfredsstillende alternativ, vil forhåndsbetalte beløp bli refundert i sin helhet.

Force majeure

Alle parter har muligheten til å avlyse på grunn av force majeure, dvs. ved myndighetenes vurdering av farlige smittsomme sykdommer, naturkatastrofer, krig eller lignende hendelser.

Gjester som tydelig er påvirket av alkohol eller narkotika, vil bli nektet å delta uten rett til refusjon. Alle som deltar i våre aktiviteter, må følge instruksjonene gitt av guidene våre. Hvis du ikke gjør det, forbeholder vi oss retten til å nekte deg deltakelse uten mulighet for refusjon.

Forsikring

Individuell reiseforsikring er ikke inkludert i våre priser. Vi anbefaler alle våre gjester å selv sørge for gode forsikringsavtaler før reisen, i tilfelle sykdom, reisegods, ulykke, ansvar og lignende. Buskerudmuseet har ansvarsforsikring som dekker oss for uforutsette hendelser / skader som kan oppstå i forbindelse med vår virksomhet.

Personvern

Vi fotograferer og filmer i løpet av aktivitetene våre og bruker dette i forbindelse med markedsføring av våre produkter. Gi beskjed til vår guide om du ikke vil bli fotografert. Våre retningslinjer for personvern er basert på gjeldende norsk lovgivning om forbrukerbeskyttelse og personvern.

Spørsmål og klager

Skulle du ha noen andre henvendelser eller klager i forbindelse med bestillingen din, kan du kontakte oss skriftlig via e-post til post@buskerudmuseet.no eller ta kontakt med våre guider / servicepersonell underveis. Klager må sendes oss skriftlig via e-post innen 30 dager.

Buskerudmuseet, 2023