Utstilling: Ringerikes Museum gjennom 100 år

Utstilling: Ringerikes Museum gjennom 100 år


Ringerikes Museum

Ringerikes Museum feirer i at det er 100 år siden museet ble stiftet. I den anledning har vi laget en helt ny utstilling – «Ringerikes Museum i 100 år!». Utstillingen vil ta for seg viktige øyeblikk i museets historie helt fra starten i 1923 og helt frem til i dag.

Ringerikes Museum ble startet av H. I. Hammer, bestyrer ved Ringerike høyere skole, og konstituert 1. september 1923. Foreningen hadde allerede en samling gjenstander, men de manglet et sted å stille de ut. Prosessen med å finne et egnet utstillingslokale var lang og virket tidvis umulig, men i 1931 kom kraftverksjef Oskar Mørk på banen og museet fikk lov til å disponere maskinhallen i kraftverket. Utstillingen her ble en stor suksess. I 1934 kom Ellen Hals inn i styret, hun ga sin eiendom Blommeseter til museet. I løpet av årene museet var på Blommeseter samlet museet mange gjenstander, men viktigst var tilegnelsen av Moe-samlingen i 1938. Nå begynte man å tenke på Norderhov prestegård som en mulighet for museet, det var jo her Moe møtte Asbjørnsen for første gang! Det var likevel ikke før i 1961 at Ringerikes Museum endelig kunne åpne dørene på Norderhov gamle prestegård.

Del innlegget: