Utstilling: Årene på Sole

Utstilling: Årene på Sole


Lauvlia

Sole i Eggedal var Th.Kittelsens første møte med innlands Norge med en annerledes natur og andre tradisjoner. Dette førte til en fornyelse. Skildring av stemningslandskapet og naturmotiver ble en viktig del av hans kunst. Mange av hans viktigste verk ble til i Sole-tiden. Deriblant hans mest kjente maleri «Langt, langt borte saa han noget lyse og glitre» fra serien Soria Moria. Illustrasjonsserien til Boken «Svartedauen» ble sluttført på Sole. De mest skrekkfylte tegningene «Pesta i trappen» og «Musstad» har motiver fra stabburet på gården.

Pesta i trappen 

Musstad

Vi vil formidle temautstillingen Årene på Sole via Th. Kittelsens malerier, tegninger, bøker og brever, men også via endigital visning og et eget lite mørkt Pestarom for barn- og nysgjerrige voksne…

Velkommen til nye kunstopplevelser på Lauvlia i sommer!

Del innlegget: