Nyhet: Fotosamlingen på Digitalt Museum

Nyhet: Fotosamlingen på Digitalt Museum


Hallingdal Museum

Fotosamlingen til Hallingdal Museum ute på Digitalt Museum!

Mange som har vært vandt med å bruke fotosamlingen til Hallingdal Museum har nok lagt merke til at samlingen ikke har vært tilgjengelig på nett fra høsten 2023. Museet har vært gjennom et stort arbeid med å skifte forvaltningssystem, med god hjelp fra KulturIT, og nå kan vi med glede fortelle at fotosamlingen er tilgjengelig igjen, på nettsiden Digitalt Museum!

Fotosamlingen:

Hallingdal Museum, da Hallingdal Folkemuseum, ble stiftet i 1899 og de første fotografiene ble samlet inn allerede i 1913-14. Dette var stort sett fotografier av eldre hus. De første registreringene av fotografier i samlingen til museet ble imidlertid først gjort av Kirsten Katrine Nøkleby i 1979.

På 1980-tallet ble ansvaret for fotobevaring og fotoinnsamling hos museene i Buskerud lagt til Ringerikes Museum, denne fotosamlingen heter i dag Buskerud fylkesfotoarkiv. For å videreføre innsamlingen av fotografier på Hallingdal Museum, ble innsamlede fotografier avfotografert av fylkesfotografen, og en kopi gitt til Hallingdal Museum. Fra 1996 ble alle oppfordret til å levere inn fotografier, helst med motiver fra arbeidslivet, men også fotografier fra eldre tid, bunader, drakter, hus og hjem.

Etter Nes Historielags arbeid med boka «Nes i bilder og tekst 1865 – 1999», ble det påbegynt et samarbeid mellom Nes Historielag og Hallingdal Museum. I 2003 gikk dette samarbeidet over til å handle om registrering og digitalisering av bilder, og historielaget har gjort et uvurderlig arbeid. Nesten alle de digitaliserte fotografiene i fotosamlingen til Hallingdal Museum, er digitalisert av frivillige fra Nes Historielag. Samarbeidet pågår fortsatt, og i dag er det 8 frivillige fra Nes Historielag som hjelper oss med å registrere, digitalisere og tekste fotografier.

For å søke i fotosamlingen, gå inn her: Digitalt Museum

Ta kontakt!

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og kommentarer til innholdet på disse sidene. Dersom du oppdager feil i postene, har ny informasjon eller utfyllende opplysninger setter vi stor pris på om du tar kontakt, enten under de fotografiene det gjelder i kommentarfeltet, eller direkte med oss per e-post (se kontakt oss).

Ønsker du et fotografi? Ta kontakt direkte med museet per e-post (se kontakt oss).

Bildetekst: HFN Fa 14590. Fotograf: Knut Langslet, Portrett av to karer som hygger seg ute.

Del innlegget: