LOKALLAGSSEMINAR 2023

LOKALLAGSSEMINAR 2023

25. november. 2023 26. november. 2023
Folkemusikksenteret

LOKALLAGSSEMINAR 2023
Tema: Truls Ørpen

Folkemusikk, Truls Ørpen (1880-1958), Krødsherad. Info frå ta:lik-CD: Kryllingspelemennene Anton Rud og Truls Ørpen. Foto: ukjent. Utlånt av Sigdal museum.

Folkemusikksenteret inviterer nok en gang til Lokallagsseminar 25.-26.11!
Denne gangen er hovedtema for samlingen spelemann og innsamler Truls Ørpen, Krødsherad. Per Åsmund Omholt og Steinar Strøm vil foredra og lære bort slåtter i tradisjonen.

I tillegg til øving i de ulike spelemannslagene, blir det samlinger for utøvere på sjøfløyte, munnharpe, kraviklyre, kveding og durspel, samt en workshop om dømming i dans. Se timeplan.
Kursavgift inkl måltider, lørdag er 500,-
Kursavgift inkl måltider og overnatting lørdag-søndag (inkl. frokost) er 950,-

Hjertelig velkommen til Prestfoss! Vennligst videresend denne mailen ut til lagets medlemmer!

Link for påmelding:
https://folkemusikksenteret.ticketco.events/no/nb/e/lokallagsseminar_23

PROGRAM FOR:
LOKALLAGSSEMINARET 2023

Fredag 24.11
18.00- 21.00: Filmopptak med folkemusikkutøvere i Buskerud

Lørdag 25.11
12.00- 13.3: Felles oppstart med slåtter etter Ørpen v/ Steinar Strøm/
Gruppeøving i durspel/ kveding/ kraviklyre/ sjøfløyte/ munnharpe
13.30- 14.30: Lunsj
14.30- 15.30: Foredrag om Truls Ørpen med Per Åsmund Omholt/Workshop, Dommerkurs
15.30- 18.30: Felles øving med slåtteinnlæring v/ Steinar Strøm forts./ Gruppeøving i durspel/ kveding/ kraviklyre/ sjøfløyte/ munnharpe
18.30- 19.30: Middag
19.30- 20.30: Øving fortsetter..
20.30- : Åpen scene/ dansekonsert med husets utøvere!

Søndag 26.11
09.00-10.00: Frokost
10.00-12.00: Kurs fortsetter/ Oppsummering

Del innlegget: