Labroslider

Labrotorsdag 

Bli med å se hvordan vi lager papir! Ulike aktiviteter for barn og voksne.

Torsdag 12. august kl. 16.00-19.00

Labrodag med veteranbiler

Aktivitestdag. Kongsberg Automobilsekskap stiller ut veteranbiler. Ulike aktiviteter for barn og voksne.

Torsdag 5. august kl. 16.00 – 19.00

Labrodagen er avlyst i 2021

Labrodagen er Labromuseenes årlige barne- og familiearrangement. Dagen er et samarbeidsprosjekt mellom alle virksomhetene på Labro samt frivillige lag og foreninger. På programmet denne dagen, står danseoppvisning, foredrag, spesialomvisninger, demonstrasjon av blant annet den gamle saga, smia og vegutstyr, og en rekke andre aktiviteter.

På aktivitetsområdet har Vassdragsmuseet bygget modeller av gamle innretninger drevet av vannkraft. Her finner man blant annet en kvern, en stampemølle, et stangfelt og en vannpumpe.