Labromuseene

Labrodagen er et årlig barne- og familiearrangement med mange aktivteter og over 1000 besøkende. Dagen er et samarbeidsprosjekt mellom virksomhetene på Labro samt frivillige lag og foreninger.


PROGRAM
Kl. 12.45: Danseoppvisning ved Kongsberg Spel- og Dansarlag
Kl. 13.00: Demonstrasjon av stampemølle, stangfelt og vannpumpe.
Demonstrasjon av den gamle saga på Labro og maling av korn på kverna
Kl. 13.30: Urframføring av «Kraftklang» av Acta Musicae, Kongsberg barne- og ungdomsskor og kulturskolen. Verket er spesialprodusert av Liv Hukkelberg for Labro kraftstasjon.
Kl. 14.00: Demonstrasjon av stampemølle, stangfelt og vannpumpe.
Demonstrasjon av den gamle saga på Labro og maling av korn på kverna.
Kl. 15.00: Spesialomvisning om Labros historie starter på Vassdragsmuseet.
Demonstrasjon av stampemølle, stangfelt og vannpumpe
Maling av korn på kverna.
Kl. 15.30: Framføring av «Kraftklang» av Acta Musicae, Kongsberg barne- og ungdomsskor og kulturskolen. Verket er spesialprodusert av Liv Hukkelberg for Labro kraftstasjon.
Kl. 16.00: Demonstrasjon av stampemølle, stangfelt og vannpumpe
Maling av korn på kverna.


KONTINUERLIGE AKTIVITETER

Alle utstillinger er åpne • Hinderløype • Fløting i mini-tømmerrenne • Vannlekeområde • Snekring av små bekkekaller • Klesvasking med vaskebrett • Brobyggesett • Skyting med kjempesprettert • Tømmerrennas Venner forteller og viser film om fløting • Arkimedes’ skrue • Bygging av papirraketter, koding og konkurranse med roboter og vannaktiviteter ved Kongsberg Vitensenter • Strømverksted • Kulelabyrint • Stø hånd • Natur- og kultursti for hele familien • Male- og tegneverksted for barn • Kunstsmed Steven Carpenter har åpent verksted, utsalg, galleri og demonstrasjoner • Gullsmedene på Labro har åpent verksted og galleri. • Pias Potter keramikk har åpent verksted og utsalg, der det blir mulighet for kreativ aktivitet for barna • Tradisjonshåndverk • Demonstrasjon av maskiner på Vegmuseet • Stand med Fortidsminneforeningen • Salg av mat i Spisebrakka (Labrostua)
Det er flott sykkelvei til Labro, så la gjerne bilen stå!

Familie kr. 250,-
Enkeltbill. kr. 100,-
Honnør/student kr. 70,-
Barn kr. 50,-
Vi tar kort, vipps og kontanter.


VELKOMMEN TIL LABRO!

På aktivitetsområdet har Vassdragsmuseet bygget modeller av gamle innretninger drevet av vannkraft. Her finner man blant annet en kvern, en stampemølle, et stangfelt og en vannpumpe.