Folkemusikk slider

19. april får vi besøk av arkeolog Nicolai Eckhoff fra Kulturhistorisk Museum i Oslo, som vil fortelle om de arkeologiske undersøkelsene som ble gjort ved Velstad i nedre Sigdal i fjor. Det var på forhånd knyttet stor interesse til utgravningen, da det ikke siden slutten av 1940-tallet har blitt gjort lignende undersøkelser i området. Resultatene ville dermed kunne bringe ny kunnskap om livet og samfunnet til menneskene i Sigdal i jernalderen.

I løpet av utgravningen ble det avdekket rester av et langhus fra folkevandringstiden (400–550 e.Kr.), med tilhørende bosetningsspor som ovner, ildsteder og dyrkingslag. Resultatene fra prøvemateriale vitner om en bosetningstype litt utenom det vanlige, med funn av frø fra en plante sjeldent eller aldri funnet ved tidligere utgravninger i Norge. I tillegg ble det funnet en liten samling menneskebein. Foredraget vil ta sikte på å gi en gjennomgang av utgravningen, dens betydning for arkeologien i nærområdet, og folkevandringstiden generelt. Velkommen!

Tid og sted: Storsalen på Folkemusikksenteret, tirsdag 19. april kl. 19.00.
Inngang kr. 50,- inkludert kaffe.
Fri entré for Museets venner og historielagene i Sigdal, Modum og Krødsherad.

Er du i alderen 14-25 år og ønsker å utvikle deg som folkemusiker? Da er Talentskolen i Buskerud en unik mulighet for deg som kveder eller spiller hardingfele!

Hva er Talentskolen i Buskerud?

Talentskolen ved Folkemusikksenteret i Buskerud er et tilbud til unge utøvere på hardingfele og vokal folkemusikk i alderen 14-25 år som har fått begynneropplæring i sitt hjemmemiljø, og som ønsker å utvikle seg som utøvende musikere; gjerne som et første steg på veien mot høyere utdanning innen folkemusikk.

I løpet av 5 helgesamlinger vil elevene få møte profesjonelle folkemusikkutøvere som hver på sin måte formidler sine tradisjoner og spesialfelt. Tre av samlingene foregår på Folkemusikksenteret i Prestfoss, mens den andre og den siste samlinga er lagt til Ål og henholdsvis Storhelg i Hallingdal og Folkemusikkveka på Ål.

Basisen i undervisningen er slåttelæring og sanginnlæring, bueteknikk og fingerteknikk versus sangteknikk og -uttrykk. Elevene får også fordype seg i bl.a. tradisjonskunnskap, folkemusikkteori, arrangering, instrumentkunnskap, formidling og fortellertradisjon. Elevene vil bli kjent med de norske folkemusikktradisjonene samt bruk av folkemusikkarkivene som kilde til egen læring.

Mentale forberedelser til scenisk opptreden, erfaring med innspilling i studio og å spille konserter, er også en del av opplæringen. Studiene vil bli oppdelt i enkeltundervisning, egenøving og mesterklasser.

Helgesamlingene begynner fredag kveld med oppmøte kl. 19.00 og avsluttes på søndag kl.12.00. 

Kursavgift: kr. 1500,-

Bindende påmelding innen 5. september via TicketCo: https://folkemusikksenteret.ticketco.events/no/nb/e/talentskolen_2122

Kontakt oss:
Prosjektlærere: Lars Erik S. Øygarden og Ingrid Lingaas Fossum
Koordinator, Folkemusikkonsulent i Buskerud: Åshild Wetterhus
post@folkemusikksenteret.no 
Tlf.: 912 44 330

Buskerud folkemusikklag og Folkemusikksenteret inviterer barn og unge til ei helg i Prestfoss fylt med sang, spill, dans og sirkus! Tradisjon tro arrangeres samlingen andre helg i november, på Folkemusikksenteret/Prestfoss ungdomsskole. Vi ønsker å tilby det beste innen folkemusikk og folkedans for barn og unge i området, og et knippe av landets fremste utøvere i dans, spel og sang er valgt ut til å være instruktører under Barne- og ungdomssamlinga. I fjor deltok 47 barn fra hele Buskerud på samlingen.

Det blir øving i grupper, felles samlinger, lek og moro. I år som i fjor er felles aktiviteter knyttet til ny- sirkus med proff instruktør, Geir Berge Ottersen! I tillegg er svømmehallen åpen ei økt på lørdag. På søndag rundes det hele av med en sjokoladekappleik, der de som har lyst kan bidra med musikkinnslag. Alle får premie!