Folkemusikk slider

Er du i alderen 14-25 år og ønsker å utvikle deg som folkemusiker? Da er Talentskolen i Buskerud en unik mulighet for deg som kveder eller spiller hardingfele!

Hva er Talentskolen i Buskerud?

Talentskolen i Buskerud er et tilbud til unge utøvere på hardingfele og vokal folkemusikk i alderen 14-25 år, som har fått begynneropplæring i sitt hjemmemiljø. Gjennom fem helgesamlinger vil elevene få mulighet til å utvikle seg som utøvende musikere; gjerne som et første steg på veien mot høyere utdanning innen folkemusikk. Talentskolen har de to siste årene også lagt til et tilbud om en drop in- helg på langeleik.

Elevene på Talentskolen vil møte profesjonelle folkemusikkutøvere som hver på sin måte formidler sine tradisjoner og spesialfelt. Basisen i undervisningen er slåttelæring og sanginnlæring, bueteknikk og fingerteknikk versus sangteknikk og -uttrykk

Elevene får også fordype seg i bl.a. tradisjonskunnskap, folkemusikkteori, arrangering, instrumentkunnskap, formidling og fortellertradisjon.  

Elevene vil bli kjent med de norske folkemusikktradisjonene samt bruk av folkemusikkarkivene som kilde til egen læring. Mentale forberedelser til scenisk opptreden, erfaring med innspilling i studio og å spille konserter, er også en del av opplæringen. Studiene vil bli oppdelt i enkeltundervisning, egenøving og mesterklasser. 

Helgesamlingene på Folkemusikksenteret begynner fredag kveld med oppmøte kl. 19.00 og avsluttes på søndag kl.12.00. 

Ingrid Lingaas Fossum og Lars Erik S. Øygarden prosjektlærere i henholdsvis kveding og hardingfele.

Påmelding innen 5. September:
Påmelding er bindende, og gjøres via Ticketco:

https://folkemusikksenteret.ticketco.events/no/nb/e/talentskolen_23_24

Samlinger i 2023-24

15.-17. september:
Hardingfele: Per Anders Buen Garnås.
Kveding: Øyonn Groven Myhren

20.-22. oktober:
Storhelg i Hallingdal
Kveding: Synnøve Brøndbo Plassen
Hardingfele: Johanne Flottorp
Jan Beitohaugen, Alexander Røynstrand og Birgit Haukås
Langeleik: Andrea Søgnen

19.-21. januar :
Hardingfele: Anne Hytta
Kveding: Lars Fivelstad Smaaberg
Drop in- helg, langeleik

15.-17. mars: 
Hardingfele: Per Åsmund Omholt
Kveding: Åshild Vetrhus

25. mai:
Avslutningskonsert under Folkemusikkveka, Ål.

Merk: Bortsett fra samlingene I oktober og mai, er møtestedet Folkemusikksenteret I Buskerud, Prestfoss.

Kontaktinfo:
Folkemusikksenteret i Buskerud
E-post: folkemusikksenteret@buskerudmuseet.no 
Tlf.: 912 44 330
Facebook: www.facebook.com/Folkemusikksenteret

Prosjektlærer, kveding: Ingrid Lingaas Fossum. Tlf: 951 21 960
Prosjektlærer, hardingfele: Lars Erik Øygarden. Tlf.: 918 21 922

Buskerud folkemusikklag og Folkemusikksenteret inviterer barn og unge til ei helg i Prestfoss fylt med sang, spill og dans! Tradisjon tro arrangeres samlingen på Folkemusikksenteret/Prestfoss ungdomsskole. Vi ønsker å tilby det beste innen folkemusikk og folkedans for barn og unge i området, og et knippe av landets fremste utøvere i dans, spel og sang er valgt ut til å være instruktører under Barne- og ungdomssamlinga. I fjor deltok 47 barn fra hele Buskerud på samlingen.

Det blir øving i grupper, felles samlinger, lek og moro. I år som i fjor er felles aktiviteter knyttet til ny- sirkus med proff instruktør, Geir Berge Ottersen! I tillegg er svømmehallen åpen ei økt på lørdag. På søndag rundes det hele av med en sjokoladekappleik, der de som har lyst kan bidra med musikkinnslag. Alle får premie!

KURS 2023
Hardingfele 
Vanlig fele 
Slåttetromme  
Dans 
Seljefløyte/ lur
Kveding 
Torader
Langeleik 

PROGRAM

11.11: Oppmøte kl 10. Felles samlinger, kurs, svømming og dansefest!

12.11: Kurs og forberedelser/ gjennomføring av Sjokoladekappleik kl 12.30. 

Åpent for alle!

OVERNATTING
Klasserom på Sigdal ungdomsskole. Ta med liggeunderlag og sovepose!

TA MED EGET INSTRUMENT OG DANSESKO!
Ta kontakt med oss dersom du trenger å låne instrument!

Påmelding via ticketco.no: 

https://buskerudfolkemusikklag.ticketco.events/no/nb/e/busaml_2023

Kurset støttes av:  Viken fylkeskommune, Komp og Sff

LOKALLAGSSEMINAR 2023
Tema: Truls Ørpen

Folkemusikk, Truls Ørpen (1880-1958), Krødsherad. Info frå ta:lik-CD: Kryllingspelemennene Anton Rud og Truls Ørpen. Foto: ukjent. Utlånt av Sigdal museum.

Folkemusikksenteret inviterer nok en gang til Lokallagsseminar 25.-26.11!
Denne gangen er hovedtema for samlingen spelemann og innsamler Truls Ørpen, Krødsherad. Per Åsmund Omholt og Steinar Strøm vil foredra og lære bort slåtter i tradisjonen.

I tillegg til øving i de ulike spelemannslagene, blir det samlinger for utøvere på sjøfløyte, munnharpe, kraviklyre, kveding og durspel, samt en workshop om dømming i dans. Se timeplan.
Kursavgift inkl måltider, lørdag er 500,-
Kursavgift inkl måltider og overnatting lørdag-søndag (inkl. frokost) er 950,-

Hjertelig velkommen til Prestfoss! Vennligst videresend denne mailen ut til lagets medlemmer!

Link for påmelding:
https://folkemusikksenteret.ticketco.events/no/nb/e/lokallagsseminar_23

PROGRAM FOR:
LOKALLAGSSEMINARET 2023

Fredag 24.11
18.00- 21.00: Filmopptak med folkemusikkutøvere i Buskerud

Lørdag 25.11
12.00- 13.3: Felles oppstart med slåtter etter Ørpen v/ Steinar Strøm/
Gruppeøving i durspel/ kveding/ kraviklyre/ sjøfløyte/ munnharpe
13.30- 14.30: Lunsj
14.30- 15.30: Foredrag om Truls Ørpen med Per Åsmund Omholt/Workshop, Dommerkurs
15.30- 18.30: Felles øving med slåtteinnlæring v/ Steinar Strøm forts./ Gruppeøving i durspel/ kveding/ kraviklyre/ sjøfløyte/ munnharpe
18.30- 19.30: Middag
19.30- 20.30: Øving fortsetter..
20.30- : Åpen scene/ dansekonsert med husets utøvere!

Søndag 26.11
09.00-10.00: Frokost
10.00-12.00: Kurs fortsetter/ Oppsummering