Folkemusikk slider

I sommer kan du oppleve utstillingen Dans med oss på Sigdal Museum – Folkemusikksenteret i Buskerud. Utstillingen presenterer glimt fra dansens historie i Norge, fra Kryllingspringar til twerking. Gjennom videoinstallasjoner, foto og film inviteres publikum til å danse seg gjennom utstillingen.

Dans med oss er en vandrende utstilling produsert av Norsk senter for folkemusikk og folkedans i Trondheim (SFF), og er en del av prosjektet Museene danser. Her vises ulike danseformer og stilarter fra Norge og verden. Under vandringen tar utstillingen lokale former. Ved Sigdal Museum – Folkemusikksenteret i Buskerud er den tilpasset dansetradisjoner i Buskerud og arkivmateriale fra Sigdal Museum og Folkemusikksenteret i Buskerud.

Dans er i høyeste grad en levende tradisjon! Et viktig mål med prosjektet er å vise hvordan det ble danset i Buskerud før – og hvordan vi danser i dag. Gjennom sommeren blir det danseforestillinger med lokale lag og dansegrupper. Folkemusikksenterets danseplatting er nyrenovert for anledningen, med støtte fra Sparebankstiftelsen.

Dans med oss! er basert på utstillingene i «Museene danser Trondheim». Innholdet i vandreutstillinga er satt sammen av de mest mobile og nasjonalt interessante installasjonene fra utstillingene Dans i Norge (Ringve Musikkmuseum, 2016), utstillinga Livets dans (Sverresborg Folkemuseum, 2017) og utstillinga Dains me mæ (Rockheim-det nasjonale museet for populærmusikk 2017-2018). Museene danser Norge eies av Norsk senter for folkemusikk og folkedans, et av Nord-Europas største arkiv. Senteret har som hovedformål å fremme, verne og videreføre norsk folkedans og folkemusik

19. april får vi besøk av arkeolog Nicolai Eckhoff fra Kulturhistorisk Museum i Oslo, som vil fortelle om de arkeologiske undersøkelsene som ble gjort ved Velstad i nedre Sigdal i fjor. Det var på forhånd knyttet stor interesse til utgravningen, da det ikke siden slutten av 1940-tallet har blitt gjort lignende undersøkelser i området. Resultatene ville dermed kunne bringe ny kunnskap om livet og samfunnet til menneskene i Sigdal i jernalderen.

I løpet av utgravningen ble det avdekket rester av et langhus fra folkevandringstiden (400–550 e.Kr.), med tilhørende bosetningsspor som ovner, ildsteder og dyrkingslag. Resultatene fra prøvemateriale vitner om en bosetningstype litt utenom det vanlige, med funn av frø fra en plante sjeldent eller aldri funnet ved tidligere utgravninger i Norge. I tillegg ble det funnet en liten samling menneskebein. Foredraget vil ta sikte på å gi en gjennomgang av utgravningen, dens betydning for arkeologien i nærområdet, og folkevandringstiden generelt. Velkommen!

Tid og sted: Storsalen på Folkemusikksenteret, tirsdag 19. april kl. 19.00.
Inngang kr. 50,- inkludert kaffe.
Fri entré for Museets venner og historielagene i Sigdal, Modum og Krødsherad.

Er du i alderen 14-25 år og ønsker å utvikle deg som folkemusiker? Da er Talentskolen i Buskerud en unik mulighet for deg som kveder eller spiller hardingfele!

Hva er Talentskolen i Buskerud?

Talentskolen ved Folkemusikksenteret i Buskerud er et tilbud til unge utøvere på hardingfele og vokal folkemusikk i alderen 14-25 år som har fått begynneropplæring i sitt hjemmemiljø, og som har lyst og vilje til å utvikle seg som utøvende musikere. Kanskje som et første steg på veien mot høyere utdanning innen folkemusikk?

I løpet av fem helgesamliger vil elevene møte profesjonelle folkemusikkutøvere som hver på sin måte formidler sin tradisjonsmusikk og sine spesialfelt. Slik vil elevene kunne danne grunnlag for å utvikle seg til å bli folkemusikere på et høyt nivå. Basisen i undervisningen er slåttelæring og sanginnlæring, bueteknikk og fingerteknikk versus sangteknikk, ornamentering og sangstil. Elevene får også fordype seg i bl.a. tradisjonskunnskap, folkemusikkteori, arrangering, instrumentkunnskap, og formidling/ fortellertradisjon. Elevene vil bli kjent med de norske folkemusikktradisjonene samt bruk av folkemusikkarkivene som kilde til egen læring. Mentale forberedelser til scenisk opptreden og innspilling i studio, er også en del av disse kursene. Studiene er delt inn i enkeltundervisning, mesterklasse og egenøving.

Tre av samlingene foregår på Folkemusikksenteret i Prestfoss, mens den andre og den siste samlinga er lagt til Ål og henholdsvis Storhelg i Hallingdal og Folkemusikkveka på Ål. Helgesamlingene starter fredag kveld med oppmøte kl. 19.00 og avsluttes på søndag kl. 12.00.

Kursavgift: kr. 1500,-
Bindende påmelding innen 5. september via TicketCo.

Kontakt oss:
Prosjektlærere: Lars Erik S. Øygarden og Ingrid Lingaas Fossum
Koordinator, Folkemusikkonsulent i Buskerud: Åshild Wetterhus
post@folkemusikksenteret.no
Tlf.: 912 44 330

Buskerud folkemusikklag og Folkemusikksenteret inviterer barn og unge til ei helg i Prestfoss fylt med sang, spill, dans og sirkus! Tradisjon tro arrangeres samlingen andre helg i november, på Folkemusikksenteret/Prestfoss ungdomsskole. Vi ønsker å tilby det beste innen folkemusikk og folkedans for barn og unge i området, og et knippe av landets fremste utøvere i dans, spel og sang er valgt ut til å være instruktører under Barne- og ungdomssamlinga. I fjor deltok 47 barn fra hele Buskerud på samlingen.

Det blir øving i grupper, felles samlinger, lek og moro. I år som i fjor er felles aktiviteter knyttet til ny- sirkus med proff instruktør, Geir Berge Ottersen! I tillegg er svømmehallen åpen ei økt på lørdag. På søndag rundes det hele av med en sjokoladekappleik, der de som har lyst kan bidra med musikkinnslag. Alle får premie!