Buskerudmuseet

Denne gangen tar foredragsrekken «Herregårdene på Eiker» en tematisk avstikker. Vi skal nemlig til Modum og til gården Buskerud – opprinnelig Biskopsrud – som ga fylket sitt navn.

Lenger opp enn Døviksfossen på Modum kom laksen aldri. Det var synd for laksen, men til fordel for gården Buskerud som eide grunnen. Verdifulle fangstmuligheter ga tønner med saltet laks og velstand på gården. Med sagbruk og tømmerhandel ble Buskerud en verdifull gård, og etter reformasjonen en «ladegård» under Akershus slott. Men adelig setegård ble Buskerud først i 1697. Da var tiden i ferd med å renne ut for de fleste norske setegårdene.

På 1700-tallet ble Buskerudgodset drevet av proprietærer fra Drammen. Ved siden av Fossesholm er dette den eneste bevarte setegården i distriktet hvor bygning, have og landskapet omkring kan oppleves i dag. Siden 1912 har Buskerud vært fylkets landbruksskole, og skole er det her fortsatt.

Tid: Torsdag 7. mars kl. 19.00
Sted: Storsalen, Låven
Pris: kr. 100,-/80,- for medlemmer av Eiker Historielag

Kaffe og te inkludert. Velkommen!

Det er ikke så mange år siden loffere og landstrykere var hverdagslige innslag på norske veier, og loffertrekkene gikk på kryss og tvers over hele landet. Lofferne stod lavt på den sosiale rangstigen, men hver og en av dem hadde en personlighet og en historie å fortelle. Nå er disse landeveiens riddere forsvunnet uten å ha satt så mange spor etter seg. Hvor kom de fra, lofferne, landstrykerne og vagabondene? Hvorfor vandret de? Hva drømte de om – og hvordan endte deres vandringer til slutt?

11. mars kommer folklorist og forfatter Thor Gotaas til Sigdal Museum for å fortelle loffernes historie. Vi lover en kveld med humor, men også varme og innlevelse når livet på landeveiene blir satt under lupen.

Obs! På grunn av stor interesse er foredraget flyttet fra Folkemusikksenteret til Samfunnshuset/Ungdomsskolen i Prestfoss. Dette er omtrent 50 meter fra Folkemusikksenteret. Kjøpte billetter gjelder som før, og flere er nå tilgjengelige.

Tid: Mandag 11. mars kl. 18.30
Sted: Samfunnshuset/Ungdomsskolen i Prestfoss
Pris: kr. 150 / 120 for medlemmer av historielagene i Sigdal, Modum og Krødsherad

Kaffe og te inkludert. Velkommen!

Forhåndsbestill billetter her.
Er du medlem av historielagene? Bestill billetter pr. epost til sigdalmuseum@buskerudmuseet.no

Er du en fersk eller blivende tradisjonshåndverker og ønsker deg faglig påfyll? Har du lyst til å jobbe med en av Norges flotteste historiske trebygninger? Da er muligheten her, for Buskerudmuseet søker en tømrerhospitant til selve eventyrslottet Villa Fridheim i Krødsherad!

Prosjektet har en varighet på 6 måneder med mål om å restaurere hovedfasadens store gavlrose, og gjennomføres i samarbeid med Norsk Håndverksinstitutt og prosjektet ungt tradisjonshåndverk. Oppholdet passer bra for lærlinger eller nyutdannede. Du vil få veiledning og innsikt i hvordan museer jobber med praktisk restaurering og bygningsvern.

Stillingen er lønnet tilsvarende lærlingelønn.

Ta kontakt med:

Christine Sundbø

Prosjektkoordinator, Ungt tradisjonshåndverk

Tlf.: +47 92 25 36 47

christine.sundbo@handverksinstituttet.no

Eller

Knut Rogstad, Leder i bygningsverngruppa Stiftelsen Buskerudmuseet

+47 917 08 328

rogstad@buskerudmuseet.no

Les mer om prosjektet Ungt tradisjonshåndverk her: https://handverksinstituttet.no/prosjekter/ungt-tradisjonshaandverk2