Fylkesfoto slider

Hvorfor dokumenterer vi gjenstandene?
Museene er tuftet på sine gjenstandssamlinger. Museenes samlinger danner grunnen for forskning, kunnskapsutvikling og formidling. Vi dokumenterer samlingene for å kunne identifisere, beskrive og klassifisere dem og for å knytteopplysninger utenfor gjenstandene til dem.

Arkivet inneholder fotografisk materiale fra 1850 og frem til i dag og består av ca. 200.000 fotografier fra hele fylket. Arkivet gir rådgivning om fotobevaring, om konservering av fotografisk materiale, om digital behandling av fotografisk materiale og om opphavsrett.

Reprosamlingen består av til sammen 90.000 fotografier. Fylkesfotoarkivet har også en stor samling originalt fotografisk materiale, fra daguerreotypier til glassplatenegativer. Samlingen av glassplatenegativ består av ca.70.000 negativer. Fylkesfotoarkivet bygger opp bildesamlinger for alle kommunene i Buskerud fylke, og det finnes nå bildesamlinger i alle kommunene i fylket.