Åpent alle dager

kl. 10.00 – 16.00.

Omvisning

kl. 11.00, 12.00, 14.00

og 15.00. Bli med å mate sauer

og geiter kl. 13.00

Telefon:

Tlf. 32 73 34 68

Betjent mandag til fredag mellom

kl. 11.00 og 15.00