Åpent tirsdag – fredag

kl. 11 – 15.

Telefon:

Tlf. 32 73 34 68

Betjent mandag til fredag mellom

kl. 11.00 og 15.00