Nøstetangen

Utvalgte lørdager i sesongen inviterer Nøstetangen Glasværks venner til enkel og gratis servering – ute i parken eller med god avstand på museet. Velkommen!

Datoer for Lørdagskafé
26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08,
Alltid kl. 13-14

Du finner også arrangementet på Facebook

Utvalgte lørdager i sesongen inviterer Nøstetangen Glasværks venner til enkel og gratis servering – ute i parken eller med god avstand på museet. Velkommen!

Datoer for Lørdagskafé
26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08,
Alltid kl. 13-14

Du finner også arrangementet på Facebook

Utvalgte lørdager i sesongen inviterer Nøstetangen Glasværks venner til enkel og gratis servering – ute i parken eller med god avstand på museet. Velkommen!

Datoer for Lørdagskafé
26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08,
Alltid kl. 13-14

Du finner også arrangementet på Facebook

Utvalgte lørdager i sesongen inviterer Nøstetangen Glasværks venner til enkel og gratis servering – ute i parken eller med god avstand på museet. Velkommen!

Datoer for Lørdagskafé
26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08,
Alltid kl. 13-14

Du finner også arrangementet på Facebook

Utvalgte lørdager i sesongen inviterer Nøstetangen Glasværks venner til enkel og gratis servering – ute i parken eller med god avstand på museet. Velkommen!

Datoer for Lørdagskafé
26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08,
Alltid kl. 13-14

Du finner også arrangementet på Facebook

Utvalgte lørdager i sesongen inviterer Nøstetangen Glasværks venner til enkel og gratis servering – ute i parken eller med god avstand på museet. Velkommen!

Datoer for Lørdagskafé
26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08,
Alltid kl. 13-14

Du finner også arrangementet på Facebook

Utvalgte lørdager i sesongen inviterer Nøstetangen Glasværks venner til enkel og gratis servering – ute i parken eller med god avstand på museet. Velkommen!

Datoer for Lørdagskafé
26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08,
Alltid kl. 13-14

Du finner også arrangementet på Facebook

Cathrine Maske er en av landets mest markante glasskunstnere. Arbeidene hennes er innkjøpt av en rekke gallerier og museer i Norge og internasjonalt. Maske arbeider med kunst i offentlige rom, formgivning av funksjonelle produkter, og utstillingsobjekter. Hun har særlig gjort seg bemerket for en unik kombinasjon av glass og fotografi, en metode hun selv utviklet som student ved Aalto University i Helsinki.

Gjennom mye av sitt kunstnerskap har Maske vært fascinert av menneskelig fysiologi, og av biologiske og zoologiske organismer. Fra tidlige studier av menneskekroppen, amfibier og insekter, har hun gradvis beveget seg mot en verden som ligger utenfor begrensningene av våre ordinære synsopplevelser. I sine nyeste arbeider tar Maske utgangspunkt i alger fotografert gjennom elektronmikroskop. I dette arbeidet har hun kommet i kontakt med naturhistoriske museer, laboratorier og forskningssentre. Hun har fått tilgang til prøver, samlinger, mikroskopbilder og kunnskap, og noe av dette har funnet vei inn i kunsten.

Det ligger et åpenbart miljøengasjement i Cathrine Maskes arbeider, men i like stor grad er hun drevet av en estetisk nysgjerrighet – for former og repeterende mønstre i naturen, dette som til daglig er skjult for oss. Gjennom arbeidet har det vokst frem en annen fascinasjon, ikke bare for organismene som studeres på laboratoriet, men for laboratoriet i seg selv. For liksom Maskes egen kunst er av glass, er et biologisk laboratorium en verden av glass med beholdere, flasker, rør og ventiler, kolber og reagensrør. Det er et sted der lys brytes, avbøyes, vandrer fra en fylt glassbeholder til en annen, og skaper optisk spill. Slik har hun hentet elementer til Glasslaboratoriet, og med sin helt distinkte estetikk har hun på lekent og eksperimentelt vis satt sammen sommerens utstilling på Nøstetangen norsk glassmuseum.

Følg utstillingen på Facebook
Følg utstillingen på Instagram

I år er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge (1771–1824) ble født. Bondegutten fra Tune i Østfold skulle bli en av de mest innflytelsesrike personene i 1800-tallets Norge. Mest kjent er han som forkynner, men Hauge var også forfatter, forlegger, skipsreder og industrigründer. Han ble en foregangsfigur for den tidlige industrialiseringen av Norge. 

På Eiker har Hauge og haugianerne satt varige spor. I årene rundt 1800 etablerte de en papirfabrikk i Vestfossen, som ble et viktig samlingspunkt for haugianerne. I Hokksund drev de flere møller og et garveri – og i Solbergelva finnes Solberg Spinderi den dag i dag. Det ble etablert av haugianere fra Drammen i 1818, med Hauge selv som parthaver. 

Historien om Hauge og Eiker har også en dystrere side. I 1804 ble Hauge arrestert og satt en periode fengslet i Hokksund før han ble overført til Christiania. Han skulle stilles for en kongelig undersøkelseskommisjon. Dette ble opptakten til en langvarig rettsprosess, som brøt ned Hauges helse og satte en stopper for hans utstrakte reisevirksomhet. 

Vi markerer jubileet med en liten utstilling i foajeen. Her kan man se to vindusruter fra Braathengården i Gamle-Hokksund, hvor Hauge skal ha sittet fengslet i 1804. Rutene har risset inn initialene «HN H». I flere generasjoner har Eikværinger hevdet at dette er Hauges navnetrekk, risset inn i vindusglasset under fengselsoppholdet i 1804. 

17. juli inviterer vi til en vandring i Hauges fotspor, med Bent Ek som lokalhistorisk kjentmann. Les mer her.

Periode: 20. juni – 29. august

I år er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født og 217 år siden han ble arrestert på Eiker og satt som fange i Hokksund. Vi markerer dette med en kort spasertur med Bent Ek som lokalhistorisk kjentmann, lørdag 17. juli kl. 13.00.

Turen går fra Sundstøtråkka (krysset Storgata/Sundgata) og ned til Sorenskrivergården. Tema for vandringen er Haugsund [Hokksund] på Hauges tid. Hvordan så det ut her, og hva slags folk var det som bodde på stedet. Vi avslutter med å se på utstillingen ved Nøstetangen Norsk Glassmuseum, med blant annet vinduene fra den gamle lensmannsgården, der Hans Nielsen Hauges navn er risset inn. 

Arrangementet gjennomføres i henhold til rådende smittevern i Øvre Eiker kommune. Oppdatert informasjon om dette kommer i forkant av arrangementet. Følg med på våre hjemmesider og på Facebook. 

Tid og sted: Hokksund, 17. juli kl. 13-14