Verdens eldste runestein

Verdens eldste runestein

25. mai. 2023 18. juni. 2023
Veien kulturminnepark

Verdens eldste runestein kommer til Veien kulturminnepark, Hønefoss
 
I januar i år ble det kjent at verdens eldste runestein var funnet i Hole kommune på Ringerike. Runesteinen, som til daglig oppbevares ved Kulturhistorisk museum i Oslo, blir nå utlånt til Veien Kulturminnepark i perioden 25. mai til 18. juni. 
 
I 2021 utførte Kulturhistorisk museum en utgravning av et gravfelt ved Svingerud i Hole kommune. Utgravningen var en del av forberedende arbeid for bygging av ny jernbane og motorvei fra Sandvika til Hønefoss. Gravfeltet bestod av fire gravhauger og to flatmarksgraver fra eldre jernalder. Under den ene gravhaugen fant arkeologene en grav som inneholdt kremerte menneskebein, trekull og stein. I graven oppdaget man også en runestein, som nå er kjent som Svingerudsteinen. Er det navnet på den gravlagte personen som er risset inn i steinen? På steinens fremside står åtte runer tydelig frem blant andre riss. Omskrevet med bokstaver står det «idiberug».
 
For mellom 1800 og 2000 år siden sto altså noen ved Tyrifjorden og risset runetegn inn i den 31×32 cm store steinblokken av rødbrun ringerikssandstein. På samme tid gravla man sine døde i haugene på Veien og feiret store begivenheter i langhuset. De snakket et eldgammelt språk som regnes som forløperen til urnordisk. Urnordisk er opphavsspråket til alle de nordiske språkene som snakkes i Skandinavia i dag.
 
Utstillingen åpner 25. mai kl. 18, og fylkesråd for kultur og mangfold i Viken, Tonje Kristensen, vil foreta åpningen av utstillingen. Deretter blir det et foredrag om funnet ved arkeolog Steinar Solheim og runolog Kristel Zilmer, begge fra Kulturhistorisk museum.
 
Utstillingen står til 18. juni og er åpent for publikum fra og med 26. mai. 
 
Kontaktperson: Emma Nielsen, nielsen@buskerudmuseet.no.
Telefon: 90142023

Booking for grupper her

Foto: George Alexis Pantos Kulturhistorisk museum

Utstillingen er sponset av:

Del innlegget: